(9.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Hezký dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já bych si dovolil vám přednést proceduru, jak byla schválena na garančním výboru. Procedura je vcelku jednoduchá. Pokud se týká usnesení výboru, máme vyjmutý jeden bod na samostatné hlasování a to je bod A7, který se týká kurzarbeitu, a potom se bude hlasovat o bodech A1 až A6 a A8 až A11 společným hlasováním. To je všechno usnesení výboru. Návrh pod bodem B, což je návrh paní poslankyně Peckové o pracovní neschopnosti -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale je tady opravdu velký hluk. Poprosím své kolegy - teď hovoříme o proceduře hlasování... Abychom věděli, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já se domnívám, že kolegové dobře vědí, jak budeme postupovat, takže proto si mohou dovolit povídat.

Jinak potom ještě posledním hlasováním je návrh paní poslankyně Nohavové pod bodem C.

Takže to je procedura a můžete tedy, paní předsedající, dát hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: O proceduře. Já se zeptám, jestli je zde nějaká námitka nebo protinávrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 45, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 148. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Ano, děkuji, paní předsedající. Prvním hlasováním by bylo hlasování o bodu A7, což je kurzarbeit, který byl vyjmut k samostatnému hlasování. Já vřele doporučuji. (Ministryně doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 46, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 120, proti 33. Já konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dalším návrhem je spojené hlasování, tak jak se usnesl výbor, a to jsou body A1 až A6 a body A8 až A11, společným hlasováním. (Zpravodaj i ministryně doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 47, do kterého je přihlášeno 156, pro 120, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Já zde eviduji přihlášku pana Novotného. To je omyl, dobrá. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další hlasování by bylo o bodu B. Je to návrh paní poslankyně Peckové, který se týká pracovní neschopnosti a dalších věcí. (Zpravodaj nedoporučuje, paní ministryně rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 48, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 77, proti 41. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dalším bodem je bod C paní poslankyně Nohavové. (Zpravodaj i paní ministryně doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 49, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 153. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já děkuji. Posledním hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako celku. Samozřejmě doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prošli jsme pozměňovací návrhy. Pro nás byla samozřejmě nejcitlivější otázka kurzarbeitu. Ekonomika jde nahoru a začíná se snižovat nezaměstnanost, zaplaťpánbůh. Není to zásluha této vlády ani té minulé, není to zásluha žádné vlády, je to zásluha ekonomického cyklu a tvořivých českých podnikatelů, ale my už jsme (nesrozumitelné) uzákoníme nástroj, jak těm velkým fabrikantům pomůžeme se mzdovými náklady.

Já jenom chci, abychom si uvědomili, co děláme. Na jednu stranu těm velkým přidáváme výhody a všichni se jim na to budou skládat, na ty malé uvalujeme elektronickou evidenci tržeb a další šikanu.

Jak že to říkal jeden z největších továrníků, současný místopředseda vlády a ministr financí? Tuším, že ho budu citovat přesně: "Malé a střední podniky, to jsou hezký řeči, ale je to na prd. My musíme podporovat velký průmysl." Myslím, že jsem citoval přesně.

Tak tohle vy teď děláte, kolegové. A tu podporu toho velkého průmyslu holt budou ti malí muset zaplatit. Jsou to nerovné podmínky před zákonem, jsou to nerovné podmínky před pánembohem a pro něco takového my hlasovat nebudeme.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád zareagoval na mého předřečníka, pana předsedu Kalouska, a sdělil následovné. Je samozřejmě možné si myslet, že ekonomika je jenom fatálně ve vleku hospodářského cyklu a že vláda nemá žádnou možnost nic ovlivnit. To byl omyl, který páchaly předchozí vlády. Současná vláda nic takového nepáchá a snaží se o aktivní hospodářskou politiku. To je ale samozřejmě otázka politického a ideologického názoru a já ho panu předsedovi neberu, ale sděluji, že tato vláda se tím neřídí.

Co se týče kurzarbeitu, tak to přece není povinnost zavést, ale je to možnost pro případ, že by situace byla výrazně horší, než je dnes, kdy ekonomika roste.

To je všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj poslanec Zavadil, poté paní ministryně. Ale my jsme mimo rozpravu.

(Ze sálu se ozývají nesrozumitelné protestní výkřiky.)

Ale nemůžeme dělat rozpravu před otevřením hlasování o závěru - (Výkřikům ze sálu není rozumět.)

Dobře, takže s faktickou poprosím pana Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. A to bylo přesně motivem mé faktické připomínky, neboť pan ministr tím, že nás oslovil, otevřel rozpravu a vzhledem k tomu, že nás obohatil o další názory na hospodářskou politiku vlády, domnívám se, kolegyně a kolegové, že bychom tuto otevřenou možnost neměli zanedbat. Rozprava je otevřená a vystoupit může opravdu každý.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, to je pravda. Já nyní s přednostním právem prosím zpravodaje, pana poslance Zavadila. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP