(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do rozpravy pan poslanec Hovorka, prosím. Respektive ne do rozpravy, ale k pořadu schůze, protože není rozprava. Stejně jako u pana poslance Urbana očekávám, že něco navrhnete, pane kolego.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že včera v 21 hodin byla přerušena 24. schůze, informace vlády ke kauze Vrbětice, chtěl bych poprosit, aby organizační výbor vytvořil podmínky, aby mohla být v rámci tohoto jednacího týdne dokončena podrobná rozprava k tomuto bodu a potom aby byl dán příslušný čas k vyjádření ministerstvům, než se celý bod uzavře. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, budeme se této věci věnovat na jednání výboru, které začíná dnes v jednu hodinu.

Dále k pořadu schůze nikoho nevidím. Omlouvám se, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už to navrhnu dneska, a kdyby mi to neprošlo, navrhnu to zítra znova. My jsme včera začali projednávat bod Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice a podle mého názoru už se rozprava blížila ke konci, už jsme byli těsně před tím, než se podají návrhy na usnesení. Bohužel se schůze v 19 hodin přerušila kvůli jiné schůzi, tak já navrhuji, abychom pokračování tohoto bodu pevně zařadili na zítřek jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky nevidím, budeme hlasovat. Návrh pana poslance Adama je nehlasovatelný, protože proti němu bylo vzneseno veto.

 

Tudíž se musíme vypořádat pouze s návrhem pana poslance Vondráška, který bod 50, tisk 272, navrhuje zařadit na dnešek po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 87, přihlášeno 174, pro 52, proti 47, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Stanjura - bod Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice pevně zařadit na zítřek jako první bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 88, přihlášeno 177, pro 83, proti 51, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je to až úsměvné, jak se vládní koalice bojí této debaty. My se v tuto chvíli musíme poradit o našem dalším postupu, takže žádám o přestávku na jednání klubu v délce 37 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já té žádosti vyhovím a budeme pokračovat v 10 hodin. Přerušuji jednání schůze do 10.00.

 

(Jednání přerušeno v 9.23 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP