(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pěkné dobré dopoledne. Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 99, což je

99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 308/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šplechtová a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Uhlík. Tak pana poslance Josefa Uhlíka nevidím.

Hlásí se pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych vaším prostřednictvím panu předsedovi klubu ODS řekl, abych ho poprosil, aby ve svých výrocích prosím rozlišoval vládu a jednotlivé vládní strany při hlasování. Není to poprvé, kdy pravá část opozice hovoří o tom, že vláda něco nechce nebo vláda proti něčemu hlasuje. Velmi často, ale řekl bych, že už jsou to - mým odhadem - desítky případů, kdy vláda nehlasuje jednotně pro návrhy opozice a i podle sjetiny ani opozice, a tím nechci jenom říkat levá strana a pravá strana opozice, nehlasují jednotně. Takže směšovat vládu a opozici není úplně korektní. I podle sjetiny vaše dva kluby například nehlasovaly také jednotně. Tak jen takovou technickou poznámku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu vicepremiérovi. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan vicepremiér má naprostou pravdu, nechal jsem se unést. Uvědomil jsem si to hned, když jsem odcházel z jednacího sálu. Správný výrok je, že dvě vládní strany nepodpořily ten návrh a kolegové z KDU-ČSL ten můj návrh podpořili. Takže tím se omlouvám, opravdu ten výrok nebyl přesný, ale nebyl to úmysl. Nebyl to úmysl, ale viděli jsme všichni ty výsledky. Omlouvám se za to zkratkovité vyjádření. Správně ta věta měla znít, že dvě vládní strany, nebo dvě větší vládní strany tento návrh nepodpořily, kdežto kolegové z KDU hlasovali s námi. Takže věřím, že mou omluvu přijmete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. To já zase pana místopředsedu Bělobrádka prosím o pochopení, že já si to asi neodvyknu, protože i lidová pranostika nám říká "spolu chyceni, spolu oběšeni".

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan vicepremiér se ještě hlásí o slovo. Prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, pak bych mohl, samozřejmě nadneseně, říci, že i opozice jaksi je spolu chycena, spolu oběšena, a v tom případě by to mělo také logiku, že opozice podpořila částečně a částečně nepodpořila.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu vicepremiérovi a budeme pokračovat v bodě 99. Místo u stolku zpravodajů už zaujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Uhlík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 308/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, děkuji za slovo. Já bych chtěl ještě jednou plédovat pro svůj drobný pozměňovací návrh, který jsem načetl při projednávání ve druhém čtení tohoto zákona o službách a který se týkal vlastně toho, aby mohly být uvedeny podrobnosti týkající se rozúčtování studené vody, aby tyto podrobnosti mohly být uvedeny vyhláškou. Paní ministryně moje vystoupení komentovala, že to vyhláškou bude provedeno, ale jak jsem tady uvedl ve svém vystoupení, na to, aby byla tato podzákonná norma v život, mohla být, musí být opora v zákoně podle Ústavy. A v tomto zákoně, v této novele se vlastně zmiňuje o podzákonné normě pouze § 6, který se týká teplé vody a rozúčtování tepla. Takže tato drobná novela nebo tento pozměňovací návrh by měl tento nedostatek odstranit a prosím vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, náš klub bude hlasovat proti tomuto návrhu a dovolte, abych v krátkosti uvedl dva hlavní důvody, i když mají stejný ukazatel, stejnou snahu.

Vláda navrhuje, aby stát vstupoval do doposud volných smluvních vztahů. V důvodové zprávě je napsáno, že návrh zákona nepřináší žádné náklady pro státní a veřejné složky, a to je pravda. Na druhé straně ten bod (nesrozumitelné) včetně dopadů na podnikatelské prostředí a není pravda, že ten návrh zákona, pokud bude v tom znění, v jakém je, nepřinese nikomu náklady. Přinese náklady majitelům domů nebo družstevníkům, kteří mají družstevní bydlení, protože doposud bylo na domluvě těch, kteří v tom domě bydlí, jakým způsobem budou rozúčtovávat např. teplo. Tímto návrhem zákona je nutíte, aby v těch budovách a v těch starších domech zejména, kde nejsou jednotlivé měřicí přístroje, aby je ti majitelé instalovali. To znamená, je to dodatečný náklad. To je ten první důvod.

A ten druhý, úplně stejný. Snižuje se možná pokuta ze 100 korun na 50 korun. Odůvodnění je velmi slabé. Říká se, že díky hlasům laické veřejnosti. Ale opět vstupujeme do smluvních vztahů a stát, resp. vy, kteří to podpoříte, zase budete hlasovat ve prospěch těch, kteří mají nějaký problém a neplatí včas, a v neprospěch těch slušných, kteří svoje závazky platí včas.

To jsou dva hlavní důvody, proč tento návrh zákona nepodpoříme. My jsme o tom mluvili v prvém a druhém čtení, nicméně před závěrečným hlasováním jsme považovali za povinnost vám to připomenout, vysvětlit, a pokud zastáváte stejný názor jako my, zejména kolegové z ANO, kteří velmi často tvrdí, že jsou taky pravicového smýšlení, tak nepřidávejte zase povinnost státu do smluvních vztahů, nechte na lidech, ať se dohodnou mezi sebou, jak to bude v jejich domech fungovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji ještě jednou za slovo. Tak já teď musím zase ten návrh hájit, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak ta novela v § 6 odst. 1 právě mluví o tom, že se má účtovat na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě atd. Teprve pokud nedojde k dohodě, tak ta novela zákona vlastně řeší, jak má být postupováno dál. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP