(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji panu ministrovi. On to pojmenoval poměrně přesně. Já bych chtěl jenom apelovat, to už není otázka, ale apel, aby opravdu se udrželo to územní rozhodnutí, protože to je základní věc, to je dvanáctiletá práce, která se musela odvést Ředitelství silnic a dálnic, a skutečně tím, že se vydá stavební povolení jenom na objekty, tak se zachrání vlastně celé to územní rozhodnutí.

Druhá věc je ta etapizace. Skutečně rozhodující pro Břeclav nemusí být celý obchvat. Stačí dvě třetiny, které nepůjdou až do Rakouska, ale převedou dopravu od Hodonína směrem na Mikulov. Takže i to je řešení, které by velmi pomohlo, a bylo by to řešitelné. Vyhne se to tím pádem té Natuře a Natura se může s kompenzačním opatřením klidně dalších pět let vypořádávat tak, jak to zákon potřebuje, a může se ta stavba realizovat. Takže děkuji, bylo to pojmenováno úplně přesně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Sedmnáctou interpelaci přednese pan poslanec Igor Nykl, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci protikuřáckého zákona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkný večer, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážený pane ministře. Česko je nejumírněnější země v regulaci kouření v Evropě a je označováno jako komín Evropy. My oba jsme internisté a moc mě potěšilo, když jste nastoupil do úřadu, tak jsem viděl, že jednou z vašich hlavních priorit bude připravit novelu protikuřáckého zákona, která by měla posunout situaci v Česku pozitivním směrem. Nyní se dozvídám, že vámi navržený protikuřácký zákon už není tak přísný, jak jsme si původně mysleli, kde jsme předpokládali, že dojde k zákazu kouření ve všech zařízeních společného stravování. Slyšíme, že půjde pouze o restaurace, kde se podává teplé jídlo, nebude se týkat barů, hospod, což mě strašně mrzí. A já se chci zeptat, jestli je to pravda, jaké argumenty vás přesvědčily k tomu, že jsme to tak zmírnili. Protože argument, že v restauracích poklesne tržba, není pravdivý. V Anglii, když se to stalo, tak v těch pubech naopak narostly tržby. Je to jenom přechodné období.

Za druhé. Jak se budeme stavět k personálu, který tam pracuje mnoho hodin v tom zakouřeném prostředí? Mládež říká, že kdyby se nekouřilo v barech a na diskotékách, tak že nebude vůbec kouřit. Čili byla by to další výhoda. No a pak máme také odlehlá místa, kde je jen jedna hospůdka. Někdo by si chtěl zajít na pivo, ale bohužel to bude zrovna na kuřácká a on pojede mnoho kilometrů kvůli tomu, aby si dal jedno pivo? Čili omezujeme mu svobodu. Jestli byste byl tak hodný, jestli je to pravda, že ten zákon je tak zmírněný, tak jestli byste byl tak hodný a zkusil to vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. A pan ministr teď potěší buď kuřáky, nebo nekuřáky. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, musím uvést na pravou míru ta tvrzení, která se objevila. Návrh, který teprve půjde do vnějšího připomínkového řízení, který je v podstatě dokončen v rámci ministerstva a který prošel vnitřním připomínkovým řízením - já tady jenom připomenu, že se nejedná jenom o tabák, celý název zní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a integrované protidrogové politice, čili je velmi komplexní. Je pravda, že v rámci připomínek Svazu podnikatelů v pohostinství byl tento návrh diskutován o tom, že by to bylo omezeno jen tam, kde se podávají jídla. Nicméně konečné rozhodnutí ministerstva je takové, a v této verzi půjde do vnějšího připomínkového řízení, že se bude týkat všech takzvaných provozoven veřejného stravování, mezi které patří i bary i ty provozovny, kde se podávají pouze nápoje. Jestli to stačí?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec?

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji panu ministrovi za extrémně příznivou zprávu. Jsem rád, že se to posunulo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A protože jste byli oba extrémně rychlí, tak se ještě dostane na pana poslance Mackovíka, který přednese dnešní poslední interpelaci na pana ministra zdravotnictví ve věci financování.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Dobrý den, pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.

Já bych se na vás, pane ministře, obrátil s dotazem a ten se týká financování zdravotnické záchranné služby ve věci navýšení platu zdravotnických pracovníků, ke kterému má dojít od začátku příštího roku. Už se opakovaně bohužel stává, že zatímco peníze se najdou na lůžková zdravotnická zařízení, tak ne v plném rozsahu se tytéž peníze najdou pro zdravotnickou záchrannou službu a její pracovníky. Já bych byl rád, kdyby Ministerstvo zdravotnictví udělalo nějaký systémový krok, kterým by odteď a i do budoucna došlo k tomu, že se finanční prostředky najdou. Já chápu, že zřizovatelem záchranné služby jsou kraje. Nicméně jak už jsem řekl, záchranka je poskytovatelem přednemocniční neodkladné péče a musí poskytovat i za krizových stavů státu, a proto si myslím, že takové opatření by tady mělo být. Minulé vládě se povedlo slíbit, že ty peníze najde při akci Děkujeme, odcházíme, nicméně k tomu nedošlo. Pro kraje to byly obrovské milionové výdaje. Teď ta úhradová část také neplní to, aby naplnila rozpočty záchranky ve sto procentech.

Takže jestli byste mohl odpovědět, zda chystáte nějaké zásadní opatření v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, to nejlepší nakonec. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče. Já bych možná svou odpověď rozdělil na dvě části. Když vezmu tu část, řekněme, opravdu dlouhodobého koncepčního řešení financování zdravotnické záchranné služby, tak tady musím na rovinu říci, že definitivní řešení, které by narovnalo financování za situace, kdy dle mého názoru není dlouhodobě únosné, aby na kraj jako zřizovatele byla přesouvána větší a větší tíha financování zdravotnické záchranné služby, zatím nemáme a nebyli jsme to schopni ani teď jednorázově v rámci úhradové vyhlášky vyřešit.

Co s týče situace pro příští rok, tam to podle mých informací vypadá následovně. Ministerstvo zdravotnictví respektovalo dohodovací řízení mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty tam, kde došlo k dohodě. Byl jsem informován, že v případě zdravotnické záchranné služby došlo k dohodě, a my jsme tuto dohodu v podstatě vepsali do návrhu úhradové vyhlášky. Zároveň jsem byl informován, že dochází k zavedení několika nových výkonů pro zdravotnickou záchranou službu, které by měly také zajistit finanční prostředky. Takže v celkovém důsledku by na to pokrytí platů u zdravotnické záchranné služby mělo být dost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec je uklidněn a spokojen. To byla poslední interpelace, která dnes byla položena. Já vám všem děkuji, končím dnešní jednací den a přerušuji tuto schůzi Sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP