(17.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

V podstatě v těch táborech teď před zimou hrozí, že spousta lidí bude velmi trpět chladem a hladem. Takže jestli je možné i v tomto případě nějakým způsobem pomoci a zapojit se do těch mezinárodních aktivit. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o vaši doplňující odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já se domnívám, že v zásadě to vaše varování před tím, jak nebezpečný problém to je, je namístě, a já to pokládám za naprosto přiměřené, a dokonce jsem rád, že na to mohu zareagovat a i touto formou vlastně dát informaci o tom, co Česká republika v této věci dělá. Já vás mohu ujistit, i když je to trochu bohužel, že touto věcí se budeme zřejmě zabývat opakovaně, a mohu slíbit, že i na vládě budu podávat informaci o tom, co Česká republika dělá vůči problému, který zřejmě nezmizí ani v nejbližších měsících, protože to, co se stalo, je bohužel - asi nejlépe se to dá vyjádřit tím, že poprvé v historii nějaká teroristická skupina se stala tak vlivnou a mocnou, že disponuje finančními prostředky takového rozsahu, o kterých se staré Al-Káidě ani nezdálo, protože má prostředky jednak z prodeje ropy, jednak ze starožitností, které získává tím, jak přepadává různé chrámy a pak prodává tyto starožitnosti v antikvariátech, v prodejnách v Dubaji a jinde. A pak, bohužel, ten třetí zdroj prostředků, to je obchod se ženami a s děvčaty, který doznal obrovského rozmachu a bohužel je to poměrně také významný zdroj. Já vím, že dokonce vlády současné, oficiální v Iráku i v Kurdistánu, i když to nepřiznají, tak ony vlastně vykupují stovky těch děvčat a žen, i když je to tajně, od těch islamistů, protože je to samozřejmě lepší než nejednat s těmi teroristy, ale nepřiznají to, protože to dělají ve skrytu, a to je bohužel další zdroj mimořádných prostředků, kterými oni disponují.

Všichni víte, že se dostali k velmi moderním zbraním tím, že se dostali do kasáren v Mosulu a dalších. My jsme tady neměli tak nebezpečnou teroristickou skupinu, která je tak mohutná, tak dobře vyzbrojená a tak finančně vybavená. Proto si myslím, že je namístě o tom mluvit, a myslím, že budu rád, když se tomu budeme věnovat i tady ve Sněmovně. Já dokonce přijímám ten váš apel na to, aby česká vláda v tom úsilí nepolevovala, protože si myslím, že se nás to týká. To, co se děje v Iráku, v Sýrii se týká i České republiky a máme povinnost vůči tomu. Takže za tu interpelaci děkuji a myslím, že to není naposled, co se o tom bavíme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Šestnáctou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Petrů na ministra dopravy Dana Ťoka ve věcech financování akcí ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, pro členy vlády byla Ředitelstvím silnic a dálnic zpracována v září informace s názvem Přehled dopravních staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 až 2016 a jejich financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bohužel musím konstatovat, že dle tohoto materiálu má Jihomoravský kraj pro uvedené roky suverénně nejnižší investice v porovnání s ostatními kraji. Do Jihomoravského kraje jdou na silnice 3 % investic a 2 % jdou potom na akce v rámci D1. Chybí zde prakticky všechny důležité akce v Jihomoravském kraji, jako je obchvat v Břeclavi I/55, Hodonína I/51, Mikulova I/52 a také silnice Bělechovice I/53. Těžko pochopitelný je ovšem postoj Ředitelství silnic a dálnic k obchvatu v Břeclavi, kterému končí platnost územního rozhodnutí v dubnu 2016, a pokud nebude vydáno stavební povolení, půjde dvanáctiletá práce investora vniveč a získat EIA podle nového zákona bude práce na několik let.

Bývalý ministr dopravy v březnu letošního roku informoval tady v Poslanecké sněmovně, že Státní fond dopravní infrastruktury vyčlenil v letošním roce pro přípravné práce obchvatu v Břeclavi 16 milionů korun. Ptám se, jak tyto finanční prostředky Ředitelství silnic a dálnic využilo. Proč investor nerozfázuje výstavbu na objekty a úseky, které je možné realizovat postupně? Už částečná realizace mostů přes řeku Dyji a její rameno by pomohla dopravě v Břeclavi, která je dnes možná pouze přes jediný most a znamená každodenní dopravní kolaps. Při hustotě dopravy středem města, a to kamionové i cyklistické, dochází prakticky každý den k nehodám.

Pane ministře, jaký názor máte k přístupu Ředitelství silnic a dálnic k Jihomoravskému kraji a konkrétně k obchvatu v Břeclavi. Změníte to? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, určitě máte pravdu. Jihomoravský kraj je v plánu SFDI, akcí SFDI, bohužel méně zastoupen. Ten zásadní důvod je, že Jihomoravský kraj má soudem zrušeny zásady územního rozvoje a tato skutečnost značně omezuje možnost akcelerace přípravy dopravních staveb v tomto kraji, zejména u velkých staveb, které jste jmenoval, R52, R55, R43. Kraj připravuje pořízení nových zásad územního rozvoje a Ministerstvo dopravy na tomto plánu úzce spolupracuje. V přípravě tak mohou pokračovat především, resp. pouze akce, které mají z minulosti vydaná územní rozhodnutí. Stavět lze jen na základě stavebních povolení. Ta u většiny jmenovaných staveb nejsou. I/55 Břeclav, I/51 Hodonín, R52 Mikulov a I/53 Bělechovice. Zároveň nelze očekávat, že by se do konce roku 2016 tato stavební povolení v rámci právní moci získala, proto nejsou součástí přehledu dopravních staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 až 2016.

K zahájení v roce 2015 a 2016 jsou připravovány důležité silniční obchvaty Znojma na I/38 a Lechovic na I/53. Na obě stavby jsou vydána v právní moci stavební povolení na rozhodující objekty hlavní trasy. Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele obou staveb.

Dále je na vládním seznamu staveb ze září 2014 klíčová stavba I/42, velký městský okruh Brno, stavba Žabovřeská I, kde se dnes jedná o jedno z hlavních úzkých míst v Brně. Předpoklad zahájení v roce 2016. Stavbou dojde k propojení realizovaného pisáreckého tunelu a realizovaných tunelů Dobrovského, čímž bude zkompletovaná západní část velkého městského okruhu.

Rád bych zdůraznil a musím přiznat, že bohužel brněnské ŘSD bylo postiženo tou personální situací nejvíc, a jeden z hlavních úkolů pro nového pana ředitele Ředitelství silnic a dálnic je stabilizace závodu Brno a rozjetí prací tam. Já bych vás rád přes to, co jsem tady ocitoval z nachystané zprávy, ujistil, že je mým záměrem jako bývalého Jihomoravana pomoci situaci v tomto kraji. Myslím si, že pokud se nám podaří některé věci udělat dřív, jako že to chceme udělat, tak udělám všechno pro to, abychom udělali třeba přesun i ve stávajícím plánu SFDI z některých položek tam, kde nebudeme nachystáni, pokud budeme nachystáni v Jihomoravském kraji.

Co se týká obchvatu Břeclavi. Stavba má vydané územní rozhodnutí v právní moci a my to chceme udržet. Příprava stavby jako celku je složitá, protože obchvat prochází územím Natura 2000 a to celou záležitost nesmírně komplikuje. Územní rozhodnutí chce Ředitelství silnic a dálnic zafixovat vydáním stavebního povolení na dílčí část stavby. Jedná se o přeložky vodovodu, které mají již ukončené majetkoprávní vypořádání, a v průběhu druhého kvartálu roku 2015 očekáváme vydání stavebního povolení, takže by to mohlo zafixovat celou stavbu. Obchvat v Břeclavi patří určitě mezi naše priority. Těch 16 milionů, které byly vyčleněny ze SFDI, bylo určeno především na majetkoprávní přípravu dokumentace a dokumentace dílčích částí obchvatu. My se samozřejmě budeme snažit i o etapizaci staveb a urychlení těch věcí, ale chceme, aby nám nepadlo územní rozhodnutí, a zafixujeme to vydáním stavebního povolení. A jinak pro vaši informaci, jakmile budeme mít stabilnější situaci na ŘSD v Brně, už teď je to pro ně priorita, budeme ji chtít posunout ještě dál. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP