(9.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Na druhou stranu musím říct, že v případě zalesňování byl velký problém v nastavení metodiky, která dotační titul upravovala, upravovala i jeho kontrolu při realizaci, a tato metodika, řekněme, měla poměrně velká hluchá místa ve vztahu k praxi. Když některé sazenice uschly apod., tak v ten okamžik úředníci postupovali naprosto striktně podle metodiky, z našeho úhlu pohledu, řekněme, zdravého selského rozumu někdy rigidně, a vznikala z toho spousta problémů. Také máme podezření, že někdo dotace na zalesnění čerpal, ale realizace proběhla velice pochybně.

Jsem si této problematiky vědom i po vaší interpelaci, ale i poté, co jsem se seznámil s několika konkrétními případě, hledáme řešení, jak situaci napravit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Pěnčíková si přeje vystoupit. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Samozřejmě vám velice děkuji za odpověď. To je potěšitelné, protože toto je problém, který se táhne opravdu už od vašich předchůdců, a je potřeba to řešit systémově, protože případů, jak sám uvádíte, je hodně. To není jenom tento jeden, je jich opravdu řádově více, nebudu to tady vyčítat, ale klidně si můžete objet Státní zemědělský intervenční fond, pracovníci vám určitě poreferují.

Každopádně poprosím Sněmovnu o vyslovení nesouhlasu, abych vaši odpověď měla znovu písemně, a určitě si ty případy budu hlídat, zkontroluji si je a případně se v budoucnu zase obrátím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím a paní poslankyně Pěnčíková již avizovala, že žádá, aby Sněmovna s odpovědí pana ministra vyslovila nesouhlas. To je návrh usnesení, tak jak byl přednesen paní poslankyní Pěnčíkovou. Ještě zazvoním na kolegy.

 

Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí pana ministra zemědělství Mariana Jurečky na interpelaci paní poslankyně Marie Pěnčíkové."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 23, přihlášeno je 100, pro 36, proti 50, tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat další interpelací. Pan ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci odvolání generálního ředitele Povodí Odry. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 338. Projednávání odpovědi bylo rovněž přerušeno.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Než se dám ke konkrétní písemné interpelaci, chtěl bych požádat pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby u premiéra zjednal pořádek, aby členové vlády odpovídali na písemné interpelace. Poslanecká sněmovna v druhém či třetím zářijovém týdnu neschválila písemnou odpověď bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře. Dneska máme 4. prosince a do dnešního dne nikdo z ministerstva dopravy neodpověděl. To, že tam 14 dní teď není ministr, není důvod pro to, protože zákonná lhůta dávno uplynula. Já bych s tím vystoupil před programem, ale nechtěl jsem zdržovat. Myslím si, že je nepřípustné, když Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla, že není spokojena s odpovědí, aby nová odpověď nepřišla. Prosím, aby pan premiér zjednal pořádek. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za upozornění a obrátím se na předsedu vlády dopisem a upozorním ho na to, že je potřeba dodržovat zákony.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji vám. A teď k předmětné interpelaci.

Nejdřív bych chtěl pana ministra přivítat v Poslanecké sněmovně. On tady včera sice dvacet minut byl, řekl si svých pět vět a zase odběhl. Doufám, že dneska tu bude o něco déle. Říkám to proto, že interpelaci jsem já podal 28. srpna a odpověď jsem dostal 28. září v zákonné lhůtě, od té doby bylo mnoho jednacích dnů, kdy byly písemné interpelace a pan ministr tady nebyl.

Mám tady poměrně hodně podkladů, tak dovolte, abych byl trošku možná delší, nebudu tak vstřícný jako má předchůdkyně u první písemné interpelace.

Problém je ten, že jsem se zeptal pana ministra docela stručně, proč byl odvolán generální ředitel Povodí Odry. Místo aby pan ministr popravdě odpověděl - aspoň já dovozuji ze všech jeho postupů před tím odvoláním a po odvolání - místo aby po pravdě odpověděl: já jsem tam chtěl mít svého člověka, nejlépe z KDU-ČSL, proto jsem se potřeboval zbavit stávajícího generálního ředitele, tak bych nemohl nic říkat. Mohlo by se mi to nelíbit, ale ministr má na to právo. Mohl takhle postupovat.

Takhle mi dal školení, o které jsem vůbec nestál, o tom, co je státní podnik, jak funguje státní podnik, jaká je tam dozorčí rada, jaké má pravomoci dozorčí rada, a jedinou větou, kterou se pokusil odpovědět na odvolání, je podle mě věta, která uráží bývalého generálního ředitele, která je obecná, která se dá použít úplně vždycky, protože není ničím doložená. Je to obecné tvrzení - vzal jsem si tablet, abych to mohl ocenit: "V případě Povodí Odry jsem na základě mnoha informací o neoptimální komunikaci" - neoptimální komunikaci - "ředitele Krajíčka vůči podřízeným, ministerstvu i samosprávě přistoupil k jeho odvolání." Neříká, jakých informací, od koho ty informace měl a co je to optimální a co je to neoptimální komunikace. Já vám potom popíšu problém, v čem byl. Nebyl generální ředitel ochoten poslouchat personální pokyny prvního náměstka ministra zemědělství. Tak je tam třeba napsat: nesplnil přání prvního náměstka ministra zemědělství, proto jsem ho odvolal. Zase bych s tím nesouhlasil, ale bylo by to poctivé. Jestli je neoptimální komunikace, že generální ředitel, který je zodpovědný za velmi významný podnik, neposlouchá personální pokyny někoho, kdo nemá žádnou zodpovědnost za tento podnik, tak je to opravdu neoptimální komunikace. Já bych řekl, že to je svévole tohoto náměstka. Nic víc, nic míň.

Když jsem se dozvěděl z webových stránek o tom, že probíhá výběrové řízení, z toho jsem dovodil, že byl ředitel odvolán, obrátil jsem se na věcně příslušného náměstka ministra zemědělství pana Kendíka. Někdy předtím, než jsem podal interpelaci, tedy mezi 20. a 25. srpnem.

Pane ministře, zjednejte si pořádek na ministerstvu! Váš náměstek mi do dnešního dne neodpověděl. Možná kdyby se nepodepisoval pan ministr a poslouchal mě, tak by pak ve svém vystoupení... Já počkám. (Ministr ze svého místa: Poslouchám.)

Mně přijde nenormální, aby náměstek ministra, člena vlády, která se zodpovídá Poslanecké sněmovně, na slušný dotaz, písemný, člena Poslanecké sněmovny prostě neodpověděl. Nebudu interpretovat telefonické výmluvy, když jsem to nechal urgovat. Evidentně věcně příslušný náměstek se bál odpovědět.

Tak jsem požádal v té samé době, abychom mohli zkonfrontovat různé přístupy. Našel jsem si na webových stránkách, kdo je předsedou dozorčí rady tohoto státního podniku. Je to shodou okolností hejtman Moravskoslezského kraje, sociální demokrat. My tam jsme v opozici a vedeme poměrně urputnou opoziční politiku vůči němu. Pan hejtman na rozdíl od náměstka ministra zemědělství věcně příslušného mi skutečně odpověděl, a já vám budu citovat z jeho odpovědi, protože jsem oběma vlastně položil stejné otázky. Protože než jsem interpeloval pana ministra, chtěl jsem mít jasno od těch, kteří to mají na starosti věcně či funkčně... (Hledá v podkladech.)

Než to najdu, budu pokračovat jinde.

V zásadě, když to shrnu, předseda dozorčí rady mi řekl: Po celou dobu fungování dnes už bývalého generálního ředitele měl podnik výborné hospodářské výsledky. Za celou dobu fungování bývalého generálního ředitele dozorčí rada ani jednou nenašla žádnou připomínku, kterou by uplatňovala vůči generálnímu řediteli. Podle informací, které má k dispozici předseda dozorčí rady, ani jednou se nestalo, že by generální ředitel neplnil pokyny zakladatele, Ministerstva zemědělství.

Chci říct, že za tu dobu, kdy tam působil pan generální ředitel, proběhlo celkem 24 kontrol. Je vidět, jak to funguje u nás v kontrolním systému. Za tři roky proběhne ve státním podniku 24 kontrol. Mám u sebe, nebudu vás tím zatěžovat, v zásadě všechny kontroly dopadly bez problémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP