(9.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pan ministr velmi rád mluví o tom, že on jako zemědělec si nejdřív rád ověří fakta, na základě fakt rozhoduje. Mně je tento přístup sympatický. Myslím, že to je správný přístup, že člověk má mít fakta, ne jenom nějaké pomluvy nebo jenom nějaké titulky a na základě toho se rozhodovat.

Takže můj dotaz zní: Pane ministře, kdo a jaké informace o neoptimální komunikaci bývalého generálního ředitele vám dal?

Druhý dotaz: Ptal jste se předsedy dozorčí rady na to, jak byl spokojen s působením generálního ředitele? Prostudoval jste si zápisy dozorčí rady, našel jste tam něco, co byste mohl generálnímu řediteli vyčítat?

Za třetí: Jak byste hodnotil hospodářské výsledky podniku pod vedením bývalého generálního ředitele?

Já bych trošku pokračoval. Pan ministr zemědělství vypsal otevřené výběrové řízení, kdy v prvním kole, teď nevím, bylo to více než deset uchazečů, komise vybrala k ústním pohovorům tři uchazeče. Čirou náhodou, bezesporu čirou náhodou, dva z nich jsou členové KDU-ČSL. To znamená, na povodí Odry má největší odborníky strana KDU-ČSL. Já vím, že se roky říkalo, že to je jejich podnik, že tam vždycky seděl lidovec a že je divné, když tam sedí někdo jiný, ale bylo to uděláno docela inteligentně. Jeden lidovec byl zevnitř podniku, jeden byl zvenku. Mimochodem, neúspěšný kandidát v komunálních volbách v mém rodném městě. A já se obávám, že on byl zdrojem těch informací o neoptimální komunikaci. A z těch tří, a to už je ta pravděpodobnost, z těch tří byl zase shodou okolností a určitě náhodou vybrán opravdu člen strany KDU-ČSL, který byl jmenován do funkce generálního ředitele. V žádném případě ovšem nechci zpochybnit jeho kompetence, ať si rozumíme. Uvidíme, jak si nový pan generální ředitel povede. Já osobně mám přístup, že když je někdo jmenován do funkce, tak ho nehodnotím dopředu, počkám si na nějaké období, v kterém se dají racionálně vyhodnotit jeho výsledky. Mně vadí jenom to pokrytectví a hledání zástupných důvodů. Že bezesporu, a v té odpovědi je to napsané, Ministerstvo zemědělství, ministr zemědělství má právo vyměnit generálního ředitele.

Já jsem ovšem z území nebo z Moravskoslezského kraje, kde Povodí Odry je bezesporu významný podnik, který velmi často komunikuje se samosprávou. Měl jsem tu šanci ve funkci primátora Opavy spolupracovat s několika generálními řediteli. A když tam dochází vlastně k (nesrozumitelné) výměně v tom nejvyšším managementu, tak se prostě musíme ptát. Odpověď pana ministra je prostě alibistická, nic neříkající. Jediný důvod - neoptimální komunikace. Tím, jak pan ministr nechodí do Poslanecké sněmovny, tak bychom taky mohli říct, že tady existuje neoptimální komunikace mezi Poslaneckou sněmovnou a ministrem zemědělství. Protože nemůžeme komunikovat, když tu nejste, tak pak to nemůže být optimální komunikace.

Ještě se vrátím k tomu, proč vlastně byl ten ředitel skutečně odvolán. Protože první náměstek ministra zemědělství, který to fakt nemá v gesci, ale to je ta rodina, která tam má poměrně silné postavení u vás, pane ministře, na ministerstvu, chtěl zasahovat do výběrového řízení na ředitele závodu. Pro ty, kteří nežijete v žádném povodí, kromě generálního ředitele jsou jednotlivá povodí. Tam končil, myslím, že kvůli odchodu do důchodu, stávající ředitel závodu a generální ředitel chtěl vypsat výběrové řízení mezi zaměstnanci podniku. Měl pro to racionální důvody. Když jsem se ho na to ptal, proč (nesrozumitelné) zevnitř podniku, ne zvenku, říkal, že by to mohl být i někdo zvenku, ale jeho profesionální odhad je, že rozdíl v té zkušenosti zevnitř a zvenku je tak dva roky, než se dostane na úroveň znalostí toho, kdo je zevnitř. Že ten člověk musí znát velmi dobře situaci v tom povodí, velmi dobře musí znát toky, velmi dobře musí znát integrované záchranné plány, velmi dobře musí znát personální, materiální a další zdroje podniku, jako je Povodí Odry a podobně.

K tomuto bodu proběhlo poměrně konfrontační jednání mezi prvním náměstkem a generálním ředitelem. Generální ředitel trval na svém a říkal: No dobře, pokud chcete, abych to změnil - protože pan první náměstek zarytě trval na otevřeném i pro venek výběrovém řízení a moje zkušenost, bohužel, je taková, že pokud někdo takhle zatvrzele trvá na otevřeném výběrovém řízení, tak už je dopředu znám vítěz. Je to někdo zvenku a potřebuji ho do těch struktur dát. A my budeme velmi dobře sledovat, kdo se stane ředitelem Povodí, resp. jestli to zase nebude čirou náhodou člen politické strany KDU-ČSL. Ale přesto generální ředitel říká: Pane první náměstku, pokud to chcete, dejte mně to písemně. Dejte mně tento pokyn písemně, já ho založím do složek ve svém podniku a já vám vyhovím. Ale to pan první náměstek neudělal a asi po třech týdnech byl generální ředitel předvolán na Ministerstvo zemědělství a tam mu bylo oznámeno panem ministrem rozhodnutí o odvolání.

Já jsem chtěl z pana generálního ředitele vytáhnout nějaké podrobnosti, když píšu svou interpelaci, on mi je neposkytl vzhledem k tomu, že v zásadě neví, proč byl odvolán. Takže jsem se ptal ministra zemědělství.

Takže když to shrnu. První náměstek měl personální požadavek, generální ředitel mu nevyhověl, byl odvolán, nově byl jmenován člen KDU-ČSL. Chci říci, že bývalý generální ředitel byl bezesporu člověk, který měl bohaté profesionální zkušenosti. Zejména od této vlády slýchávám o tom, jak ti odborníci, jiní odborníci a podobně. Je to člověk, který se podílel na vybudování poslední dobudované přehrady v České republice Slezské Harty. Je to člověk, který se podílel na stavbě vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Je to člověk, který se podílel na velké rekonstrukci vodního díla Morávka. Je to člověk, který má bohaté zkušenosti právě z toho oboru a které mohl uplatnit v řízení této důležité firmy v okamžiku, kdy se připravuje, a já pevně doufám jako občan Moravskoslezského kraje, že se toho dočkáme, přehrada v Nových Heřmínovech. Říkám, kdyby se pan ministr přiznal a řekl férově chtěl jsem tam svého člověka, tak bych tady ani nevystupoval. Ale to, že vlastně takhle dehonestuje bývalého generálního ředitele řečmi o neoptimální komunikaci... Ptal jsem se starostů v našem regionu. Vy tam říkáte, se samosprávami neoptimálně komunikoval. Uveďte mi jeden nebo dva konkrétní případy konkrétního města, konkrétního starosty, v čem nebyl spokojen s fungováním Povodí Odry. U toho zakladatele je mi to jasné. Tam je nespokojený váš první náměstek. Tomu já rozumím.

Vyjádření předsedy dozorčí rady, pokud mi odpovíte, ještě najdu, a v těch papírech vám ho přinesu černé na bílém. A říkám, je to sociální demokrat, s kterým já osobně a mnozí moji kolegové vedeme poměrně ostré politické souboje, takže není důvod předpokládat, že z nějaké dobré známosti napíše kladné hodnocení a podobně.

Takže podle mě tady opět dochází k tomu, že něco se říká - transparentní, otevřené, odborníci - a něco jiného se děje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr chce reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Zaznělo tady několik otázek a zaznělo tady několik polopravd a musím na ně nějakým způsobem reagovat.

V případě mého odvolání pana generálního ředitele Povodí Odry nehrály v tom roli ekonomické výsledky podniku Povodí Odry. Nemyslím si, že to, co jste tady říkal, že to je v tom sledu, jak to je.

Za prvé bych se důrazně ohradil oproti vaším vyjádřením na adresu toho, že tam na mém ministerstvu vládne nějaká rodina. Já tam mám dneska prvního náměstka Jirsu, jeho manželka tam nepůsobí a nepůsobila tam už v době, kdy jsem řešil otázku generálního ředitele Povodí Odry. Takže pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vyprošoval bych si tady zkreslování informací. Pokud je používáte, tak řekněte, odkdy dokdy a jestli ten stav je dnes. Potom to působí poněkud lacině.

Potom musím říct, já jsem k tomu tak nikdy nepřistupoval. Já jsem tam zdědil úředníky na ministerstvu, kdy tam pracuje matka s dcerou, pracují tam manželé, otec se synem a nevidím v tom nic problematického. Pokud bychom toto měli vidět jako problém ve státní správě, tak se potom o tom bavme, jestli to problém je. A vůbec bych nechtěl ani říkat, a myslím, že je to taky v pořádku, pokud váš bratr působil v nějakém státním podniku také na vlivné pozici, také v tom nevidím žádný problém.

Já jsem se rozhodl odvolat generálního ředitel a je to plné právo ministra, protože ministr nese odpovědnost za podniky, které spadají do jeho gesce, a za lidi, kteří je vedou. Ten proces byl takový, že mělo být vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele jednoho ze závodů. Pan první náměstek velice slušně s panem generálním ředitelem říkal, že by byl rád, aby to výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP