(23.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A já vám prostě nevěřím, pane poslanče Humle prostřednictvím předsedajícího, že jste nemířil na naše vozidla. Podle mne mířil, taky jste nám to všem psal. Není třeba se za to stydět. Já jsem proti, vy jste proti, nic na tom špatného není. Ale netrestejte tím ostatní města a obce, protože se vám v Praze něco nelíbí. Kandidujte v Praze, staňte se primátorem Prahy, a pak to můžete změnit úplně docela jednoduše - jak používání botiček, tak případné odtahy. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času, pane předsedo. (Poslanec: Ještě tři vteřiny.)

Faktická poznámka poslance Humla. Vzdává se té faktické poznámky. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Má zájem pan ministr o závěrečné slovo? Pan senátor? Nemá zájem. Pan zpravodaj?Také ne.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 173/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 173/5.

Rozhodneme v hlasování číslo 118, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118. Z přítomných 153 pro 82, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi. Končím bod číslo 4.

 

A abych nečelil návrhu předsedů poslaneckých klubů podle § 54 odst. 9, tak to radši udělám sám a končím dnešní jednací den. Děkuji a dobrou noc. (Potlesk.)

Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin podle pořadu, který jsme si dneska schválili s 21 pevně zařazenými body.

 

(Jednání skončilo ve 23.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP