(23.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak zase úplně věcně. Já s panem poslancem Koubkem souhlasím. Škoda, že nepřesvědčil své kolegy už při prvním hlasování, protože šest jejich poslanců to podpořilo. Kdyby byli proti jako my jednotně, tak už to do Senátu odešlo bez tohoto přílepku, nebo toho vylepšení, nebo jak to nazveme, pozměňovacího návrhu, ať neříkáme přílepek, a nemusel nám to Senát vracet. Takže je třeba říct, že pro to hlasovaly dva vládní kluby a dva opoziční kluby: jeden vládní KDU a náš opoziční hlasoval proti, a kdyby kolegové z TOP 09 nedodali šest hlasů, tak v tom kvoru 60 bylo 63 pro a bylo by maximálně 57 a spadlo to pod stůl už tehdy a nemuseli jsme se k tomu vracet dneska ve 23.00.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka poslance Adámka, poté pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, omlouvám se, že v tuto pozdní hodinu nebudu zase až tak věcný, nicméně kolega Koubek mě inspiroval k malé poznámce, když hovořil ve svém vystoupení, že by si to samosprávy měly dát do pořádku. Já s tím souhlasím. Až nám pan Hudeček vrátí Prahu, tak si to dáme do pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Urban také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer. Já bych vám chtěl jenom říct, kolegyně, kolegové, že řešíme vyřešené věci. Věřte mi, já nevím, kolik vás odtáhlo auto, kdo to umí, kdo to dělá. Nevím. Já umím zase z praxe - věřte mi, je to dávno vyřešeno, funguje to. Nebavme se o tom, pojďme dál. Je chyba opravdu jenom v samosprávách, nebo v tom, kdo velí odtahovkám, nebo tak jak v těch městech to máte nastaveno. Překážka je jasně dána, kdy se dává botička, zádržné zařízení je jasně dáno, kdy se odtahuje, je jasně dáno, a když si to někdo otočí, tak to dělá protizákonně. Všechno to funguje, zákony na to máme. To jsem vám chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Milan Urban k faktické poznámce, poté pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom takovou malou repliku na vystoupení pana poslance Koubka. Vůbec se to netýká toho, jestli senátní verze, nebo sněmovní je ta správná, ale myslím, že nejsem sám, kdo si všiml, že v Praze je nějak víc invalidů, když vidíte, kolik míst v ulicích je vyčleněno pro invalidy. Možná je to pravda, ale když se podíváte například v nějakém nákupním středisku na místa, která jsou vyhrazena pro invalidy, a budete tam chvíli stát, tak zjistíte, že přijede jeden mercedes a vyskočí z toho mladý hoch, pak přijede nějaké jiné auto a vyskočí z toho celkem zdravý člověk. Možná že v té Praze byste se měli podívat na to, jaký je počet invalidů na počet obyvatel, a udělat v tom trochu pořádek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kováčik také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, k tomuto tématu jako ostatně ke všem ostatním, která dnes byla projednávána, bylo ve všech částech projednávání ať už tady ve Sněmovně, v Senátu, zpátky tady ve Sněmovně mnohokrát řečeno vše. Byly zopakovány všechny argumenty, některé byly zesíleny, některé až dvakrát třikrát zesíleny třeba délkou vystoupení. Viděli jsme tady senátory. Asi mají málo prostoru v Senátu, tak vystupovali tady dlouho.

Já mám takovou prosbu: Pojďme už konečně hlasovat, abychom v tuto pozdní noční hodinu mohli odtáhnout všichni! Děkuji. (Pobavení a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Koubek - zatím poslední k faktické poznámce přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Jenom já jsem mluvil o místech pro invalidy na sídlištích, nikoliv u obchodních center. Tam je to dáno zase příslušnými předpisy, kolik na počet míst musí být invalidů. To jsou dvě úplně nesrovnatelné věci. Já jsem mluvil o místech na sídlišti a myslím si, že jste mi všichni až na jednoho pana poslance v této Sněmovně porozuměli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Huml. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý večer, děkuji. Já pana kolegu Kováčika nezklamu, budu krátký. Nemá smysl to opravdu prodlužovat. Já jsem tady toho hodně řekl minule. Ale musím něco uvést na pravou míru.

Takže za prvé. Ten zákon, ten můj, jak jste nazvali, přílepek, což není přílepek, se týká jenom modré zóny a netýká se naopak invalidů vůbec. Takže tam, kde jsou místa registrována na konkrétní auto na invalidy, tak na to se to nedá vůbec aplikovat. To za prvé.

Já si myslím, že pokud prohlasujeme senátní návrh, tak povolíme to, aby se odtahovala auta z prázdných ulic, protože to je současný stav. Povolíme to, když invalida zaparkuje v modré zóně a nemá zaplaceno v modré zóně, tak je ze zákona možné ho odtáhnout. To je fakt. Půjdeme s kladivem na komára. To je, jako když se s dělostřelectvem útočí na civilní obyvatelstvo. Přitom jsme vyřešili problém stupňované represe už osobou blízkou, protože dá se přestupek vyřešit třeba i tím, že se dá opravdu jenom lístek za stěrač. A odtahování auta, přátelé, je represe. To mi nevymluvíte, že není! Je to jeden ze stupňů represe, tak jako máme represi v použití mírnějších prostředků, tak jsou tady represe i v tom použití odtahových vozidel.

A abych to úplně upřesnil, ještě překážka silničního provozu. Odtahovat se může a musí tam, kde auto překáží v silničním provozu. Tam, kde brání v provozu vozidel na křižovatce, tam, kde stojí v zákazu zastavení a tvoří překážku. Ale to není problém, nezlobte se na mě, placených stání tam, kde je prázdná ulice. Dávám příklad.

A jako bohužel ten problém by se nenarodil - vůbec mi nejde o poslaneckou imunitu. On to v tisku pan Komárek dokonce řekl. Pojďme v druhém kole navrhnout to, že botičku je možné dát poslancům. Já jsem klidně pro. Mně fakt o to nešlo. Primárně mi jde hlavně o to, že jsou zprivatizována místa jako garáže v ulicích. Já jsem teď procestoval půlku Evropy a fakt je ten, že to, co máme v Praze, není nikde. Všude jsou města vstřícná k návštěvníkům, k vesničanům, kteří přijíždějí do Prahy. Plaťme, ale máme mít možnost všichni zaparkovat. Když rezident odjede a potřebujete zaparkovat někde u nádraží, tak všude v Itálii, ve Francii, všude zaparkujete. Za platbu, ale přece to nikde neřeší odtahovou službou, takhle brutálně. Zákaz zastavení, překážka silničního provozu. Prosím, ano. A to se zase neměnilo tím dodatkem. Vůbec ne. Takže nešlo mi primárně vůbec o poslaneckou imunitu, na to zapomeňte. Pravda je ta, že se to na začátku tím mým dopisem narodilo a že mi holt ti lidé ty příběhy poslali, to je fakt. To je neoddiskutovatelný fakt! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Humlovi. Ještě jedna faktická pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem poslanec Moravskoslezského kraje a nechci řešit změnu zákona kvůli Praze. Fakt ne! Já souhlasím s tím, že auta jsou mnohdy zbytečně odtahována z modrých zón, ale to je věc Městské policie Praha a samosprávy hlavního města Prahy. Ne to, že tady bude měnit kvůli tomuhle - a já s tou kritikou v zásadě souhlasím. Má dostat ten člověk pokutu, a ne mu odtahovat vozidlo. Já s tím naprosto souhlasím.

Ono zase v těch západních metropolích to tak jednoduché s tím parkováním není. Když vás nechytnou, tak jsou vstřícní. A když parkujete, kde nemáte, tak vám to sice neodtáhnou, ale zaplatíte pořádný flastr. Tak zase si nemalujme ideály, jak v západních metropolích, když tam přijedeme, že můžeme parkovat, kde chceme. No to tedy nemůžeme!

A neřešme to tedy změnou zákona. Já nevím, kolik je tady členů Zastupitelstva hl. m. Prahy, ale ať to řeší tam na Mariánském náměstí, ne ve Sněmovní. Tady to nemá co dělat, protože máme 6 245 obcí a kvůli tomu, že v Praze možná blbě odtahují, tak budeme řešit zákon pro všechny? Co to je za řešení? To opravdu není dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP