(22.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jakkoliv jsem pana poslance Kolovratníka avizoval jako posledního přihlášeného, mám zde ještě další přihlášku, a to od pana předsedy Kalouska. Je stále v rozpravě. Pan předseda Kalousek. A já prosím o klid, zejména ty, kteří dorazili do sálu v očekávání hlasování, prosím, aby se ztišili, protože do té doby, než dorazili, tak zde bylo docela ticho.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, zaznělo několik téměř emotivních projevů. Já bych navrhl, abychom se na to dokázali podívat z té pozitivní stránky. Představme si, že by navrhovatelé ze Senátu, kteří navrhují zákaz výkupu odpadu od fyzických osob, že by se se stejnou vervou a se stejným nadšením páchat dobro plošnými legislativními zákazy věnovali trestnímu právu. Představme si situaci, kdy v České republice bude velké procento vražd a násilných trestných činů spácháno sekyrou. Tedy navrhovatelé tohoto typu se zamyslí a v rámci dobra občanů zakážou sekyry. A opravdu dosáhnou toho výsledku, protože v následujícím roce žádný násilný trestný čin nebude spáchán sekyrou, akorát ty vraždy budou páchány kladivem. Sejdou se stejní legislativci a navrhnou zakázat kladiva. A takhle dál a dál a dál. Je to odvěké přesvědčení, já to nekritizuji, já jenom trochu extrapoluji a s trochou nadsázky ukazuji, že většina cest - nekřičte, pane kolego Stanjuro, já vás nepřekřičím. Prosím, běžte na Sklenáka křičet někam jinam.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, pan předseda kolega opoziční vás musí upozorňovat, tak já to udělám za něj ještě také a poprosím o klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já souhlasím, že křičíte na Sklenáka, ale křičte někde jinde.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A vás, pane předsedo Kalousku, prosím, abyste se na svého opozičního kolegu obracel pouze mým prostřednictvím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím - křičte na Sklenáka někde jinde. (Pobavení v sále.)

Já se tady s jistou mírou nadsázky, kolegyně a kolegové, snažím demonstrovat, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly a úsilím páchat dobro ve veřejném zájmu plošnými legislativními zákazy. Ten návrh si nezadá nic s Bublanovou šíleností zakázat prodeje o svátcích. Já upřímně řečeno nenávidím sváteční poutě do obchodů a nákupy v době svátků, kdy lidé mají odpočívat, navštěvovat se a věnovat se něčemu jinému, ale do poslední kapky krve budu hájit svobodné právo člověka se tomu vzepřít ze svého vlastního názoru, a ne proto, že mi to parlament zakázal, neboť dbá o moje obecné dobro, že nic takového dělat nemám.

Řešit palčivý problém, souhlasím, že to je palčivý problém, tím, že to prostě zakážu, je jedna z největších levicových demonstrací této Poslanecké sněmovny. My, kteří jsme přesvědčeni, že člověk je odpovědný především sám sobě a že má usilovat o maximální míru svobody v rámci jasných a jasně definovaných pravidel, tento levicový blud musíme zcela zásadně odmítnout. V senátním návrhu je obsažen především tento levicový blud, že je možné páchat dobro obecně plošnými zákazy. Ve vládním návrhu zase je Babišova lobby spaloven, která chce zdražovat obcím nakládání s odpady a zdražit, až téměř zlikvidovat skládky. Jedno i druhé odporuje svobodě člověka i svobodné hospodářské soutěži. Není v našich silách hlasovat pro senátní i vládní návrh. Obojí je v rozporu s pojmem svoboda.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Dámy a pánové, pan poslanec Kalousek ve mně vzbudil takové vzpomínky na mládí, kdy jsme ve školách dělali soutěže ve sběru, vyhodnocovalo se to na nástěnkách. Připadá mi, že sem přišel s tím, co povídal, s takovou představou téměř budování komunismu tím, že nebudeme dělat normální produkci něčeho, ale budeme sbírat a nosit věci do sběren a tímhle nějakým způsobem způsobovat, že bude společnost bohatší. Připadá mi, že to, co tady říkal v okamžiku, kdy znemožníme tady toto, asi nevybudujeme komunismus. Rozhodně každá věc má své náklady a přínosy a v tomto společenská nebezpečnost toho, co se děje, mi připadá zřejmá a filipiky kolem omezování svobody nepřípadné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Gabala. Pardon, já se omlouvám. Já bych prosil toho kolegu, který tady pouští tu hudbu, aby tak nečinil.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vaším prostřednictvím jenom stručně panu profesorovi Zlatuškovi. Vážený pane profesore, řešíme důsledky jevu, který eliminací těch důsledku neodstraníme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky nebo s přednostním právem. S přednostním právem do rozpravy. Prosím. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nemohu než nezareagovat na pana poslance Zlatušku. Nepovedu s ním ideový spor o tom, co odpovídá liberálním konzervativním zásadám a co je socialistické. Jenom se ho řečnicky zeptám, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedo, jak se domnívá, že naivním hlasováním pro tento doufám naivní návrh zabrání tomuto společensky nebezpečnému jevu. Samozřejmě že právnické osoby jsou již připraveny vykupovat od fyzických osob o něco levněji, než by ty fyzické osoby dostaly ve sběrnách, odpad, ke kterému se dostaly různým způsobem jako sběrači. Prostě sběrači sbírají, kde to jde, ty právnické osoby se jich nebudou ptát, zrovna tak jako vetešníci a zastavárníci, kde se k tomu dostali. Oni jim za to tu dumpingovou cenu dají, aby to pak za férovou cenu jako právnické osoby prodali do sběren a nechali si za to zaplatit bezhotovostním stykem.

Prostřednictvím pana předsedy pane poslanče, jsou jenom dvě možnosti. Buď jste naivní, anebo jste lobbista těchto právnických osob, které už se těší na svůj kšeft. Rozhodně nemáte v úmyslu odstranit tento společensky nebezpečný jev, protože tento zákaz k odstranění tohoto společenského jevu nevede.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla asi poslední přihláška do rozpravy, protože žádnou jinou nevidím, tak rozpravu končím. Zeptám se pánů senátorů, zda chtějí závěrečné slovo. Pan senátor Vícha zcela jistě a nyní je pro něj prostor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP