(22.10 hodin)

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Vy určitě ty debaty, které se nad tímto zákonem vedly, máte v živé paměti. Pustili jsme dál návrh zákona, který měl omezit kriminalitu, a o to nám všem snad šlo a snad se nám to i povedlo. To, co je nám nyní předkládáno Senátem, považuji za dobrou ideu, bohužel pro mě dotaženou až do absurdna.

Určitě se všichni shodneme v tom, že zamezit kriminalitě se musí. Žádné řešení asi nebude ideální, ale každá snaha se cení. Cení se ale i taková snaha, která s cílem vymýtit kriminalitu omezí možnost přivýdělku sociálně slabým občanům? Určitě máte ve svých obcích lidi nezaměstnané či důchodce, kteří sbírají papír, aby si ho odvezli do sběrny a přivydělali si tím alespoň pár korun k tomu málu, co mají. Opravdu je chceme trestat za ty ostatní, kteří tento systém zneužívají a prodávají věci kradené? Neházejme je prosím tímto návrhem do jednoho pytle. Chceme bojovat proti kriminalitě, ale tímhle skutkem dotlačíme řadu lidí do situace, kdy se ocitnou bez prostředků a možná, pravděpodobně, se ke krádežím i uchýlí. Já to nepřeji ani jim, ale vlastně ani nám. Spousty lidí teď vozí sběr do výkupu s tím, že když už mají odpad třídit a někam ho vozit, chtějí alespoň, ať se jim to vyplatí. Proč by pro ně nebylo jednodušší udělat si a zahradě hromadu z novin a škrtnout zápalkou. Jak je budeme chtít dál motivovat?

Já chápu celou řadu z vás, kteří tento návrh přivítali a chtějí ho podpořit. Jsem si vědoma, že jsou v naší zemi oblasti, kde nezůstane stát na kameni kámen a vše se záhadně přeměňuje na odpad, který se ocitá ve výkupech za nemalé peníze. Jak ale v úvodním slově zmínil pan senátor Vícha, nefungují nám kontrolní mechanismy. Tohle je možná cesta, kudy se ubírat. Ale dnes vás žádám - nezhoršujme situaci a hlasujte proti senátnímu návrhu. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní má slovo pan poslanec Kučera. Připraví se pan poslanec Kolovratník, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já už se tady nebudu více vyjadřovat o senátním návrhu. Myslím, že tady padlo o něm poměrně dost slov, o tom, že senátní návrh klub TOP 09 nepodpoří, jsme již také mluvili. Já bych se chtěl už jenom velice krátce zmínit o sněmovním návrhu, který si, myslím, také zaslouží naši pozornost.

Pan kolega ministr Brabec tady hřímal, jak před ním ministři životního prostředí nepředkládali zákony. Já chci říct, že on také žádný zákon ještě nepředložil. On poměrně zbaběle postrčil poměrně zásadní zákony poslanců, aby je předložili jako poslanecké pozměňovací návrhy v poměrně jednoduché senátní novele, kterou bychom všichni ve Sněmovně podpořili. Tím je mi poměrně líto i pánů senátorů, kteří si dali s původním senátním návrhem práci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, o čem dnes budeme opětovně hlasovat. K poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad, ale také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Chci upozornit, že zákaz skládkování spalitelných odpadů není v evropských směrnicích. Já jsem slyšel celou řadu poslanců, a to i z koaličních řad, kteří se vyjadřovali na téma, že schvalujeme zákony, které jsou přísnější, než od nás požaduje Evropská unie, a zbytečně tak ztěžují život našim občanům, našim obcím a samosprávám. Takový zákon dnes budeme schvalovat.

Proč schvalujeme tedy zákon, který od nás Evropská unie nevyžaduje? Samozřejmě tady běží teze o tom, že je to zákon, který podporuje lobby spaloven, které tímto získají zakázky.

Klub TOP 09 a Starostové poslanecký návrh, který jde proti našim občanům a našim obcím a nad rámec Evropské směrnice, nepodpoří. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09 a STAN.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Ještě předtím, než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Hájka.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se budu snažit být stručný. Byla tady řada předřečníků, pan Laudát, pan Korte, já s nimi určitým způsobem souhlasím, protože každý takovýto zásah je zásahem do práv člověka. Když hovořil pan Korte o tom - a vzpomněl tragédii v Chotěbuzi, to je tam u nás, kdy vlastně člověk bránil svůj majetek a použil prostředek, za který byl odsouzen, protože opravdu ti čtyři občané určitého etnika u soudu tvrdili, že se ničeho nedopustili, že se procházeli, hledali atd.

Já bych v této souvislosti hovořil o tom, že projednávání této novely je taková výzva pro nás, abychom přemýšleli - právníci, legislativci - nad právy člověka, myslím osobní, právo jako osoby na ochranu sebe, zdraví a majetku. Stát se takový případ ve Spojených státech, tak si myslím, že ten člověk z toho Chotěbuze by byl osvobozen. U nás tento člověk byl potrestán. To znamená, opravdu dejme na tu misku vah otázku svobody jednotlivce a práva toho jednotlivce na ochranu osoby i majetku. A opravdu z tohoto pohledu si myslím, že ten člověk měl právo chránit svůj majetek.

Je to složité, mně to připomíná trošičku situaci, která byla kolem matiční zdi v Ústí nad Labem, kdy se skupina občanů bránila nějakou zdí vůči určité situaci, a hodnotili to občané z Prahy, kteří tam nebydleli a říkali: to je útok na svobodu, na práva skupiny lidí atd.

Pan senátor Vícha je z mého regionu a reprezentuje skupinu lidí, respektive samosprávy, které už nemohou najít jiné východisko. Já jsem také z toho regionu, a když je beseda s občany, kam přijde 300 lidí, opravdu ti lidé nevědí, a my jim nemůžeme sdělit, co bychom jim nabídli, tak je to potom smutné. (Poznámka předsedajícího: Čas, pane kolego.)

Poslední věta. To znamená, nedávno proběhlo tiskem, že 600 tisíc korun dostal jako odškodnění pan bývalý prezident Lessy, občan, který je okraden nedostane nic. Kdyby od státu dostal adekvátní náhradu, co se mu ukradlo -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, to je dlouhá poslední věta, já opravdu musím všem měřit stejně.

 

Poslanec Josef Hájek: Takže budu stručný. (Pobavení v sále. Pokus předsedajícího o odebrání slova.) Podpořím senátní návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, tak jsme se nějak dohodli. Nyní pan poslanec Kolovratník jako poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedo, děkuji. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl úvod svého vystoupení v řádné přihlášce trošku odlehčit tím, že budu stručný, že to umím, ale můj předřečník mi to neumožnil, abych takhle přetahoval. Pokusím se ale vejít do těch dvou minut, i když jsem v řádné rozpravě.

Chci vás poprosit, abyste opravdu vzali do ruky zdravý rozum. Já tvrdím a jsem přesvědčen, že ten tvrdý zákaz nic nevyřeší. Pan kolega poslanec Stanjura mě překvapil, že by ho rád podpořil, byť starosty obcí chápu, ale jsem přesvědčen o tom, že pouze vytvoříme podhoubí pro kšeftaře a podvodníky, že znovu se začne s těmi surovinami obchodovat. A zkuste se možná vžít do těch lidí - já jsem před pár lety sám rekonstruoval -, když jim doma zbudou ty radiátory, okapy, tak jestli je půjdou hodit někam do lesa, nebo je někam odvezou. Já jsem přesvědčen, že to raději někde nechají být.

Možná to, co tady nezaznělo - jednoznačně podporuji našeho pana ministra Richarda Brabce. To, co nezaznělo v té podobě, jak je nyní novela navržena, tedy bez senátního návrhu, tak ta odměna, finance mohou být poslány na běžný účet nebo také mohou být vyplaceny přes terminál na kreditní kartu, na platební kartu. To tady možná nebylo řečeno. Platební kartou můžete nejen platit, ale technicky velmi jednoduše na ni lze tu částku nahrát. Já jsem přesvědčen, že když nějaký podvodník nebo někdo, kdo sbírá a kšeftuje, bude nucen k tomu, aby ukázal svoji platební kartu, že už si to asi rozmyslí. Je to skutečně jednoduché jako facka.

Tak vás chci poprosit, nebuďme v tuto chvíli tak brutálně přísní, jak navrhl pan ministr životního prostředí. Zkusme ten první krok, zkusme to pouze elektronicky, pojďme to vyzkoušet, a teprve pokud to nebude fungovat, tak až potom přistupme k tomu tvrdšímu kroku, tak jak ho navrhuje Senát. Nedělejme to opačně, abychom to tu za půl roku nemuseli opravovat. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP