(21.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

A to, že se občané necítí v naší zemi bezpečně, tak to opět není odpovědnost slušných občanů.

A upřímně řečeno i to, že tady stojíme po deváté hodině! Kdybyste tady, vážená vládní koalice, hodinu neodsouhlasovali a neměnili každé ráno program, tak už tady nejsme ve 21.10, ale jsme tady ve 20 hodin!! A hodinu bychom ušetřili. Takže to tady teď nesvádějte na nás. Já mám tady nalomenou ruku a rád bych už byl dávno samozřejmě někde jinde. (Smích v plénu i lehký potlesk.)

Ale abych pokračoval. To, že se občané necítí v této republice bezpečně, tak to samozřejmě není vinou těch slušných, ale je to vinou nejenom těch gaunerů a podvodníků, ale i špatného nastavení systému, kdy za posledních dvacet let se na tom špatném nastavení systému samozřejmě podílely všechny politické strany, které byly za dvacet pět let u vlády.

Takže určitým řešením samozřejmě tohoto problému, o kterém jednáme, by mohly být také preventivní a efektivní nástroje přímo ve sběrnách. Kdyby to bylo samozřejmě kromě povinné bezhotovostní platby také zavedení kamer, a to už jsem tady navrhoval, funguje to už ve směnárnách, přičemž by platilo, že bez pořízení záznamu nesmí výkup provádět. Byl by prostě nelegální. To, co by nebylo na kameře, bylo by prostě nelegální. A nemuseli bychom zakazovat slušným občanům, když chtějí prodat cokoli jiného, třeba šperky nebo své ojeté auto, aby ho mohli samozřejmě prodat.

To znamená, že z těchto výše uvedených důvodů - a kdyby mě tady paní poslankyně nepřerušila, tak už jsem mohl být ukončený samozřejmě (smích v plénu), kdyby se mně nesnažila omezit v mých zákonných právech (smích v plénu). Tak hnutí Úsvit nemůže podpořit senátní verzi zákona. Prostě nemůže. A říkám to i z toho pohledu, což možná víte, kdo se o problém zajímáte, že v současné době ministerstvo připravuje komplexní novelu zákona o odpadech. Takže připravuje se tady komplexní novela zákona o odpadech, že jo, pane ministře?, vás můžu oslovit přímo ze zákona o jednacím řádu. To znamená, my bychom to rádi řešili komplexně, ne nějakými takovými tahanicemi tady mezi Senátem, a prostě jsou tady nějaká polovičatá řešení, která omezují práva slušných občanů. A my bychom rádi v Úsvitu, protože je to potřeba řešit, skutečně se podíleli a pracovali na systémovém řešení celého problému v rámci komplexní novely zákona o odpadech, která se teď chystá.

Co se týče poslaneckého návrhu, pakliže by neprošel ten senátní, budeme tedy hlasovat o tom poslaneckém, tak my jsme pro něj původně chtěli hlasovat, ale ve třetím čtení my jsme pro to finálně nehlasovali předtím, než to odešlo do Senátu, protože nás velice překvapil přílepek pana kolegy Oklešťka, který nově najednou uložil obcím povinnost ohledně recyklovatelného materiálu, což způsobí podle našich informací obcím značné náklady! A najednou od 1. 1. 2015. To teda bylo překvápko, přestože jsem tady návrh pana senátora Zemana podporoval, protože opravdu ty krádeže, ty jsou velkým problémem, a to rozkrádání toho materiálu a dělají to různí, třeba ti, řekl bych, nepřizpůsobiví lidé. Ale to nás zaskočilo, že najednou takhle velká změna se tady dostane v pozměňovacím návrhu. To znamená, my se v případě, že neprojde senátní návrh, zdržíme u toho poslaneckého. A znovu říkám, není to, že by Úsvit nechtěl něco řešit. My jsme proti zlodějům, to je myslím jasné, ta rétorika je pořád stejná, ale rádi bychom to nechali na komplexním řešení pana ministra, ministra koaliční vlády, který na tom pracuje. A tady by to myslím mohlo být úplně perfektní.

Děkuji za pozornost. (Celý projev úderný, hlasitý, v rychlém tempu. Potlesk z řad hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Okamurovi. Další s přednostním právem je předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Trošku -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pardon, moc se omlouvám. Já jsem nepostřehl dvě faktické poznámky mezi vámi. Moc se omlouvám, pane předsedo. Pokud pan poslanec Schwarz dovolí...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je na vystřídání předsedajícího, ale je vás tady tak málo, že nic nenavrhuji a disciplinovaně opouštím toto místo, abych pak přišel zpátky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je od vás velmi hezké, že disciplinovaně opouštíte, protože je nás skutečně málo. Děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer ještě jednou, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já nevím, jestli kolega Okamura bere na tu zlomenou ruku nějaký prášky, ale chci je taky. (Smích v plénu.)

Já bych chtěl jenom říci k tisku, k senátnímu návrhu. Já jsem si v praxi vyzkoušel u nás na Mostecku, jak fungují kontroly. Že nefungují. Vyzkoušel jsem si to jako policista. Sběrny měly dávno možnost se k tomu postavit čelem, mohly vydávat věci, mohly bránit nakupování. Já vám chci zdůvodnit, proč zvednu ruku pro senátní návrh. Protože si myslím, že v určitých regionech už jiné řešení nevidím. Jestli bude někdy lepší, podpořím ho. Ale v současné době, kdy jsem jako policista viděl denně na Mostecku 10, 20, 30 lidí, jak byli nešťastní z toho, nemluvím o technických službách, o kanálech, mluvím o okapech, o těchhle věcech, jak byli nešťastní, jak jim policisté museli říkat: Proč si kupujete měděný okapy? Nedávejte si žádný, oni vám je ukradnou. Tak je to smutný. Z toho důvodu já podpořím tento návrh. Vím, že je tvrdý, ale fakt jiné řešení nevidím. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: (Smích v plénu, protože po poslanci Okamurovi, který měl jednu ruku ovázanou, přichází k řečništi poslanec Kučera s oběma rukama ovázanýma.) Dobrý den, děkuji za slovo. Já tedy žádné prášky neberu (smích v plénu), čímž zdravím i prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Okamuru s podobným postižením. (Smích.)

Nicméně mi dovolte, abych se vyjádřil právě k projevu pana poslance Okamury, který tam měl takovou jednu nepřesnost. Když popisoval, jak doma nalezne někde v garáži ty měděné odlitky a nebude je moct odnést do sběrny, tak v tom se mýlí. Do té sběrny skutečně on sám, pokud nemá živnostenský list, je odnést nemůže. Ale může požádat svou manželku, která je např. kadeřnice se živnostenským listem či učitelka angličtiny, a ta ty slitky do sběrny odnést může. A v tom je paradox toho senátního návrhu.

Já se shoduji s panem kolegou Schwarzem, že ten problém je v některých regionech naprosto dramatický, ale prostě senátní návrh ho neřeší, je polovičatý. A myslím, že bychom měli přistoupit ke komplexnímu řešení, se kterým, jak doufám, přijde pan ministr Brabec v té komplexní novele zákona o odpadech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Holík, po něm pan poslanec Pilný s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tak já jsem zatím pohromadě. (Smích v plénu - žádný obvaz.) Nicméně mi dovolte pár poznámek. Ona to zas taková legrace není. A to mi věřte. Já koukám na rozesmáté tváře. Ti z vás, kteří dělají starostu nebo dělali starostu, tak mi věřte, že to je mnohdy velká beznaděj, deprese a obrovský útok od normálních lidí, na který neumíte odpovědět. Protože žádná odpověď není správná. Já chápu, že republika je rozdělená do několika kategorií, teď prosím v uvozovkách, kde ten problém je vážný, extrémní, a pak samozřejmě jsou lokality, kde ten problém se dá nějakým způsobem svou samosprávou řešit. Ale řeknu vám, že tady existuje poslední dobou fenomén takzvaného - já nechci říct a omlouvám se, možná nezvolím to správné slovo - jakéhosi náletového nájezdu těchto lidí, kteří se vám z ničeho nic objeví ve městě, vyberou, co se dá (s důrazem), šlohnou, na co se podívaj! A vy mi věřte, že není žádná obrana, jak tomu zabránit.

K panu předsedovi Úsvitu panu Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pojďte to někdy zkusit. Pojďte to někdy zkusit a neříkejte prosím laciné proslovy typu: Větší kontrola! Zavírat! Videokamery! Kamery! Atd. To je populismus, nic jiného. Protože zkrátka a dobře když se toto stane, tak vám ty kanály nikdo nevrátí. Nehledě na to, že už ani nemluvím o tom, jak vypadají prostory kolem toho kontejneru - (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji, poslední věta. Problém je v tom, že to všichni platíme 10 mil. z našich daní. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP