(10.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

My jsme tady v uplynulých týdnech a měsících strávili většinu času tím, že jsme diskutovali o zákonu o státní službě. Myslím, že si každý z nás uvědomuje, že v naší zemi je i celá řada dalších problémů, které musí Sněmovna řešit. Čeká zde velké množství zákonů na projednání, řada z nich ještě ani neprošla prvním čtením, aby se jimi mohly začít zabývat výbory. To, že se vláda s částí opozice dohodla, nám umožní, abychom zprůchodnili jednání Poslanecké sněmovny.

To, že zákon bude schválen větším množstvím hlasů, a myslím si, že je zde reálná šance na to, aby pro zákon ve finále hlasovalo kolem 150 členů Poslanecké sněmovny, tomu dává stabilitu, legislativní stabilitu, i po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to je také významná hodnota. Musíme si uvědomit, že tady dojde k určité revoluci ve státní správě. Ne že ne. Tohle je nejzásadnější změna ve státní správě od vzniku České republiky v roce 1993. Dotkne se přímo 65 tis. lidí, kteří pro stát pracují. Myslím, že tito lidé mají právo na to, aby legislativa, která bude upravovat jejich pracovní podmínky, byla stabilnější, než aby to byla legislativa jenom na dva, na tři roky, a oni se museli obávat, že po příštích volbách, pokud se změní vláda, tak se bude zásadním způsobem překopávat zákon o státní službě. Já si myslím, že je to velmi rozumné rozhodnutí a zvyšuje to šanci na to, že se státní správa bude schopna s tím zákonem o státní službě dobře vyrovnat.

Dohoda umožňuje, aby zákon začal platit od 1. ledna příštího roku, což je něco, co nám pomůže z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie. A zase - tady přece nemůžeme rozlišovat na opozici nebo koalici. Já si myslím, že všechny politické strany by měly mít zájem na tom, aby Česká republika byla úspěšná, pokud jde o čerpání prostředků z Evropské unie.

Včera Evropská komise schválila dohodu o partnerství, to je důležitý krok, a teď je řada na nás. Musíme schválit zákon o státní službě, aby byl účinný od 1. ledna příštího roku. Teprve poté Evropská komise schválí jednotlivé operační programy a budeme moci postoupit z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie v těch příštích letech.

Jsem přesvědčen o tom, že tady nevzniká žádná národní fronta. Je jasné, že opozice a koalice se bude potýkat, že bude soupeřit, že tady bude celá řada témat, ve kterých se neshodneme a ve kterých bude rozhodovat většina, která vznikla v této Poslanecké sněmovně na základě voleb. Ale chci ocenit, že tady vznikla dohoda, která v řadě parametrů bude prospěšná pro Českou republiku, a jak pevně věřím, bude prospěšná i pro občany České republiky.

Na základě dnešního jednání politických stran, které se uskutečnilo před touto schůzí Poslanecké sněmovny, chci vyjádřit naději, že budeme schopni, až se tady sejdeme 10. září letošního roku, výraznou většinou nový zákon o státní službě schválit. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi. Posledním přihlášeným do rozpravy zatím je pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já budu ve svém stanovisku za náš poslanecký klub velmi stručný. Bude to pouze jedna věta.

My považujeme za úspěch, že po dvanácti letech debat o služebním zákonu se nám podařilo tři čtvrtě roku po volbách dojít jak v koalici, tak s částí opozice ke shodě a že jsme prosadili to, že služební zákon začne platit od začátku příštího roku.

Takže tolik naše stanovisko. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já také děkuji. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy - nevidím žádnou přihlášku - rozpravu končím. Případně se táži, zda mají navrhovatel či zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že v rozpravě padl návrh na vrácení této předlohy do druhého čtení, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení této předlohy do druhého čtení. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 107, do kterého je přihlášeno 154 poslanců, pro 151. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tato předloha se tedy vrací do druhého čtení. Jenom pro informaci, tisk je přikázán ústavně právnímu výboru.

Tímto končím bod 25 a tím i celou 12. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezké dny a těším se brzkou viděnou.

 

(Schůze skončila 10.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP