(10.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

A podíváme se také na ty politické náměstky, o kterých mluvil prezident Zeman. Ministr může jmenovat dva náměstky člena vlády a svůj kabinet, kteří nejsou podřízeni služebnímu zákonu. Dobře, o jejich počtu a platech rozhoduje sám ministr na svoji odpovědnost. Všichni pracují jako političtí nominanti ministra. Provádí se tady tedy politická hra podle hesla vlk se nažere a koza zůstane celá.

Vládní koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL spolu s TOP 09 a ODS odmítly pozměňovací návrh Úsvitu, který jsme ve Sněmovně před dvěma týdny podali, aby šéfa státní služby jmenoval na návrh vlády prezident, abychom zajistili nezávislost této pozice, tak jak -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, nezbývá mi nic jiného, než chvilku vyčkat, až se ostatní zklidní.

 

Poslanec Tomio Okamura: Já už si skoro říkám, že mě přerušujete zrovna v nejlepších okamžicích.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ne, není to úmysl, je to pro váš komfort, abyste nemusel překřikovat.

 

Poslanec Tomio Okamura: Zrovna teď mi ten hluk nepřipadal takový. No dobře. Ale děkuji.

Vládní koalice odmítla pozměňovací návrh Úsvitu, aby šéfa státní služby jmenoval na návrh vlády prezident, abychom zajistili nezávislost této pozice tak, jak ostatně bylo navrhováno v původním návrhu zákona a jak navrhovala i Rusnokova vláda, a jak je dokonce i ve služebním zákoně z roku 2002, který by v případě, že bychom nepřijali tento, vstoupil od 1. 1. 2015 v platnost. Ve finálně dohodnutém návrhu těchto pěti stran nejde tedy o odpolitizování státní správy, ale pouze o jiný systém jejího řízení zájmovými skupinami stojícími za jednotlivými politickými uskupeními.

Zaslechl jsem argument, že v Německu pozice generálního ředitele státní služby neexistuje. Ani my v Úsvitu jsme na tomto modelu za každou cenu netrvali. Takže jen doplním, že na německých ministerstvech pracují státní tajemníci, kteří jsou jmenováni doživotně a jsou díky tomu imunní vůči politickým tlakům, které do státní správy prostě podle hnutí Úsvit nepatří. A právě imunita vůči politickým tlakům na obsazování pozic v případě přijetí této verze služebního zákona v České republice nenastane.

Vrácení do druhého čtení nyní podpoříme, jelikož si myslíme, že je zákon třeba jako takový dopracovat, a pokusíme se vložit ještě také některé naše pozměňovací návrhy. Ostatně vrácení do druhého čtení jsme ve Sněmovně během projednávání sami navrhli. Počkáme na finální znění zákona, přičemž sděluji, že pakliže nedojde ke změně, tak hnutí Úsvit nemůže v závěrečném hlasování podpořit stávající podobu dohody vládní koalice ČSSD, ANO, KDU, ODS a TOP 09, protože tato dohoda neobsahuje ani jeden z možných mechanismů garance dlouhodobé profesionality naší státní správy. Hnutí Úsvit není součástí této pseudoopoziční smlouvy, která má zajišťovat politickou kontrolu ve státní správě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci, a dříve než pozvu k řečnickému pultíku pana poslance Petra Fialu, dovolte mi, abych přečetla omluvu pana ministra Dienstbiera, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kompromis nemá být cílem politiky, ale pokud je výsledkem složitých politických jednání dobrý kompromis, tak je to v pořádku. My jsme tady takového výsledku dosáhli. Já bych chtěl ocenit postup všech zúčastněných politických stran a vládní koalice, korektní postup při projednávání našich návrhů.

Občanská demokratická strana odpočátku požadovala jednání, preferovali jsme u takto významného zákona dohodu napříč politickým spektrem. K takové dohodě jsme nyní velmi blízko a my to oceňujeme. My samozřejmě chceme ten zákon ještě více vylepšit, proto předložíme některé pozměňující návrhy, které se budou týkat hlavně otevřenosti výběrových řízení, ale dopředu deklaruji rozhodnutí Občanské demokratické strany dodržet politickou dohodu a podpořit přijetí tohoto zákona. Proto také dnes podpoříme vrácení do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý, ještě pořád srpnový den.

Rád bych sdělil této Sněmovně, že Komunistická strana Čech a Moravy, její poslanecký klub, není součástí dohody, o které je tady řeč, a nemyslíme si, že politická dohoda a dosažený kompromis z této politické dohody vzešlý bývá vždy nejlepším řešením, nebo bývá vždy jediným řešením daného problému. Ten návrh, který vzešel z politické dohody, má podle našeho soudu ještě velkou řadu nedostatků. My jsme připraveni vzhledem k tomu, že naše připomínky ve valné většině nebyly při těch jednáních akceptovány, jsme připraveni podat je, uplatnit je ve formě pozměňovacích návrhů v okamžiku, kdy bude znovu otevřeno opakované druhé čtení, s tím, že pokud jde o dnešní hlasování o vrácení do druhého čtení, tak jen připomínám, že například ve vystoupení Jana Klána v prvním čtení, respektive v druhém čtení a v dalším projednávání tohoto návrhu, opakovaně poslanecký klub KSČM požadoval vrácení do druhého čtení, aby se ta vstupní materie dokázala velmi účelně, velmi efektivně napravit, abychom měli dostatek prostoru na to, abychom připravili pozměňovací návrhy, mohli také jednat jak o celkové koncepci tohoto zákona, tak jednotlivých konkrétních podrobností, které bezesporu tato složitá a nadčasová norma potřebuje. Nestalo se tak, koneckonců aspoň dnes tedy formálně podpoříme vrácení do druhého čtení. Sděluji, že vzhledem k tomu, že nejsme součástí vládní koalice a pravice, cítíme se velmi svobodní jak v podávání pozměňovacích návrhů, tak v hlasování pro jednotlivé pozměňovací návrhy, a koneckonců i v hlasování pro konečnou verzi zákona tak, jak vzejde potom po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Víme, že služební zákon je potřebnou normou, nicméně si nemyslíme, že by v této chvíli šlo skutečně o služební zákon. Možná by se s troškou nadsázky dal nazvat zákonem pozičním. To tak maximálně. A pokud se v rámci pozměňovacích návrhů podaří alespoň některé ty věci, které nám tam zatím vadí, obrousit, tak můžeme potom uvažovat o tom, že svůj názor změníme. Zatím to tak nevypadá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku - pane premiére, vydržte - pana poslance Bartoška.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Velmi krátce. Klub KDU-ČSL podporuje návrat do druhého čtení. Chtěl bych zde ocenit přístup opozice i koalice v tom, že jsme udělali džentlmenskou dohodu a tu jsme dodrželi. Myslím si, že je mnohem lepší to, že se domluvíme, než to, abychom se zde hádali. A největší přednost a bonus, které já vidím, že vznikne norma, která se nebude v dalším volebním období zásadně měnit. Takže doufejme, že u takto zásadních norem, které se budou dotýkat života v České republice, budeme schopni stejným způsobem i do budoucna vzájemně vyjednávat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, teď budu mluvit spíše za sociální demokracii než za vládu jako celek.

Chtěl bych také ocenit vůli většiny politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně k dohodě o podobě zákona o státní službě. Sociální demokracie měla samozřejmě svoji ideální představu o tom, jak by ten zákon o státní službě měl vypadat. Nežijeme ale v ideálním světě a je potřeba, aby zákony tohoto typu procházely v Poslanecké sněmovně s větší podporou, než je jen podpora stran vládní koalice. Důvodů pro to je celá řada. Myslím si, že v situaci, kdy ve Sněmovně došlo k věci, která je vcelku nevídaná, nebývalá, v zásadě se dohodly oheň a voda, dohodla se vláda s výraznou částí opozice, je šance na to, abychom zprůchodnili jednání Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP