(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se usadili do svých lavic a věnovali mi pozornost.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 67 poslanců a pozvánka vám byla rozeslána v úterý 8. července.

 

Předtím, než přistoupíme k nezbytným úkonům na zahájení schůze, tak bych vám chtěl sdělit to, co všichni dobře víte. Osmého července zemřeli v Afghánistánu v důsledku útoku sebevražedného atentátníka čtyři příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky. Byli to rotmistr David Beneš, četař Ivo Klusák, desátník Libor Ligač a desátník Jan Šenkýř. Rotmistr Jaroslav Lieskovan utrpěl těžká zranění, kterým dne 14. července podlehl.

Chtěl bych vás požádat, abychom všichni vzdali čest jejich památce minutou ticha.

(Hluk v sále utichl a všichni přítomní povstali.) Děkuji.

 

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím vám sdělím, že poslanec Hamáček hlasuje s kartou číslo 1, pan poslanec Fiala - karta 9, pan poslanec Adam - karta 12 a pan poslanec Velebný - karta číslo 13.

Ještě než přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abychom umožnili novým kolegům složit poslanecký slib.


Slib poslance

Kolegyně a kolegové, přistoupíme ke slibu nových poslanců za Kateřinu Konečnou, Stanislava Polčáka a Jiřího Pospíšila, kterým zanikl poslanecký mandát.

Nejprve požádám místopředsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Jana Chvojku, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci a vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 20. června 2014 zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi, a to prohlášením učiněným na 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Téhož dne ze zákona vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Vladislavu Vilímcovi.

Dne 1. července 2014 zanikl mandát poslankyně Parlamentu České republiky paní Kateřině Konečné a mandát pana poslance Stanislava Polčáka, a to okamžikem vzniku jejich mandátu poslanců Evropského parlamentu, který oba poslanci získali dne 1. července 2014. V souladu s ustanovením § 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o začátku výkonu funkce, která je ze zákona neslučitelná s výkonem mandátu poslance národního parlamentu, oba poslanci písemně vyrozuměli předsedu Poslanecké sněmovny. Téhož dne ze zákona vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny panu Leo Luzarovi a panu Martinu Plíškovi.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 70, ve kterém konstatoval, že dne 20. července 2014 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu doktoru Jiřímu Pospíšilovi, narozenému dne 24. listopadu 1975, a to způsobem posle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/0995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a současně konstatoval, že dne 20. června 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu inženýru Vladislavu Vilímcovi, narozenému dne 5. července 1963.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 71, ve kterém konstatoval, že dne 1. července 2014 zanikl poslanecký mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní poslankyni Kateřině Konečné, narozené dne 20. ledna 1981, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a současně konstatoval, že dne 1. července 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu inženýru Leo Luzarovi, narozenému dne 6. prosince 1964.

A mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 72, ve kterém konstatoval, že dne 1. července 2014 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doktoru Stanislavu Polčákovi, narozenému dne 21. února 1980, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a současně konstatoval, že dne 1. července 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny panu Mgr. Martinu Plíškovi, narozenému dne 11. listopadu 1974.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí páni poslanci Vladislav Vilímec, Leo Luzar a Martin Plíšek poslanecký slib.

Prosím pány poslance, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib těchto nových poslanců.

Prosím, dámy a pánové, o to, abyste povstali. (Všichni ve svých lavicích povstali. Jmenovaní předstoupili před předsedu Poslanecké sněmovny.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Noví poslanci skládají slib pronesením slova "slibuji" a stiskem ruky předsedovi Sněmovny. Poté slib podepisují.)

Vážení páni poslanci, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte tedy, abych mezi námi uvítal pana poslance Luzara a pana poslance Plíška a pana poslance Vilímce a popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů.

Pan poslanec Kalousek hlasuje s kartou číslo 15.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže můžeme zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 173, pro 168, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 12. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a paní poslankyni Zelienkovou.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci. Paní poslankyně Adamová do 16. hodiny z osobních důvodů, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, pan poslanec Böhnisch - osobní důvody, paní poslankyně Černochová - osobní důvody, paní poslankyně Fischerová - zdravotní důvody, pan poslanec Gabal - bez udání důvodu, pan poslanec Holeček - osobní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Klaška - rodinné důvody, pan poslanec Kolovratník - osobní důvody, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová - bez udání důvodu, pan poslanec Novotný - pracovní důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Pražák do 15. hodiny - pracovní důvody a pan poslanec Vyzula - rodinné důvody.

Z členů vlády zde mám uvedenou omluvu pana ministra zdravotnictví, ale toho zde vidím v plné síle, takže předpokládám, že omluva neplatí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP