(14.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nyní bychom tedy přistoupili ke stanovení pořadu 12. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Chtěl bych připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a schválený pořad rovněž nelze rozšiřovat.

Nicméně předtím, než budeme hlasovat, mám zde avizováno vystoupení s přednostním právem, a to pana předsedy vlády, kterému udělím slovo. Prosím, pane premiére. Po něm vystoupí pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, protože nemůžeme měnit program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, lze hlasovat pouze pro tento návrh nebo proti němu, případně se zdržet, dovolte mi, abych uvedl několik dobrých důvodů, proč hlasovat pro uskutečnění této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Já jsem velmi rád, že v tento okamžik mohu představit pozitivní návrhy, které předkládá vláda České republiky na tuto mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost koaličních poslaneckých klubů. Návrhy, které předkládáme, pokud budou schváleny, jednoznačně pomohou rodinám s dětmi, jednoznačně pomohou seniorům. Stabilizují příjmy státního rozpočtu a vytvoří podmínky pro to, abychom mohli čerpat prostředky z Evropské unie. Všechna tato opatření, tak jak je vláda předkládá, podpoří naši ekonomiku, podpoří hospodářský růst, a tím také tvorbu nových pracovních míst.

To, co bych rád zdůraznil na začátku diskuse, která nás čeká a která nepochybně bude v této Poslanecké sněmovně zajímavá. Na rozdíl od těch různých předcházejících balíčků a skupin zákonů a souborů opatření, které předkládaly v minulých letech různé vlády, my ten náš návrh předkládáme včas. Jsou to změny, které by měly začít platit od 1. ledna příštího roku, jsou to změny, které souvisí s přípravou zákona o státním rozpočtu, ale nepředkládáme je v září nebo v listopadu, jak to bývalo zvykem v minulých letech. Já jsem rád, že v tuto chvíli máme dostatek času na to, aby Parlament tyto návrhy mohl projednat a mohl je schválit.

Vláda si rozhodně nepřeje, aby se tak důležité zákony, jako je například zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon o dani z příjmů, měnil v prosinci, těsně předtím, než začne nový kalendářní rok. Nepřejeme si uvádět do nejistoty občany a nepřejeme si uvádět do nejistoty podnikatelské subjekty. Proto vláda tyto návrhy předkládá po pěti měsících svého fungování. Jasně jsme si stanovili priority, návrhy byly připraveny včas ze strany jednotlivých ministerstev a v tuto chvíli má Parlament dostatečný prostor na to, aby je projednal.

Ačkoliv u některých návrhů, které předkládáme, je evidentní, že odvracíme vážné škody, které by jinak hrozily České republice, nepodlehli jsme pokušení jako minulé vlády, abychom si cestu usnadnili, nepodlehli jsme pokušení, abychom si zkracovali lhůty pro projednávání těchto návrhů zákonů například tím, že bychom předstírali, že je potřeba vyhlásit stav legislativní nouze, tak jak to zkoušeli někteří naši pravicoví předchůdci. Návrhy jsou včas připraveny a máme dostatek prostoru pro jejich projednání.

Současně bych chtěl informovat Poslaneckou sněmovnu, že u těch návrhů, které jsou na pořadu této schůze, je vysoká pravděpodobnost, že tyto návrhy budou schváleny Senátem, a rovněž jsem nezaznamenal žádné vážené výhrady ze strany prezidenta republiky. Je tedy velká šance na to, že v okamžiku, kdy s těmito návrhy vyjádří souhlas Poslanecká sněmovna, vyjádří s nimi souhlas také Senát, popřípadě prezident republiky, a výrazným způsobem se zkrátí doba jejich projednávání tak, aby byly schváleny v dostatečném předstihu před koncem letošního roku.

To je tedy poznámka číslo jedna. Předkládáme návrhy včas, v tom prvním okamžiku, kdy tak nová vláda po svém nástupu mohla učinit.

Dovolte mi také, abych vás seznámil s obsahem těchto návrhů. Ono se neustále a velmi často v médiích mluví zejména o zákonu o státní službě. Možná by občané mohli dojít k mylnému přesvědčení, že vláda vlastně nemá a nevidí žádné důležitější problémy, než je právě úprava poměrů státních úředníků. Je to důležitý bod programu této schůze, ale rozhodně to není jediný cíl, který česká vláda sleduje. Návrh, který předkládáme, mění řadu věcí a já jsem přesvědčen, že je mění směrem k lepšímu.

První bod, u kterého bych se chtěl zastavit, se týká poskytování zdravotní péče. Návrh, který je na této schůzi v prvním čtení, ruší od 1. ledna příštího roku, od 1. ledna 2015, poplatky za recept a poplatky v ambulancích. Chci připomenout, že tento slib v minulých letech dávala celá řada politických stran. Celá řada politických stran slibovala, že poplatky, které zavedla Topolánkova vláda v roce 2008, zčásti nebo úplně zruší. My tento závazek, který je obsažen v programovém prohlášení vlády, plníme.

Chci také připomenout, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu se od 1. ledna letošního roku neplatí poplatky v nemocnicích a vláda se dohodla na tom, že je znovu zavádět nebude. Návrh na zrušení poplatků, jak ho předkládáme, předkládáme velmi odpovědně, protože jsme nejprve zajistili příjmy pro systém zdravotní péče. Jak jistě víte, tato Poslanecká sněmovna už v dostatečném předstihu schválila zákon, kterým se navýšily platby za státní pojištěnce, tak abychom v systému zdravotní péče kompenzovali výpadek, který bude způsoben tím, že se sníží spoluúčast pacientů ve formě placení poplatků. To znamená, postupujeme odpovědně - nejprve jsme pro systém zdravotní péče zajistili prostředky, a teprve v okamžiku, kdy jsou tyto prostředky zajištěny včetně návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, rušíme poplatky od 1. ledna příštího roku.

Druhý důležitý bod, který se týká této schůze, je snížení daně z přidané hodnoty. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slyšíte dobře - snížení daně z přidané hodnoty. To je věc, která je v této Sněmovně po řadě let nová. Předcházející vlády přicházely téměř v souvislosti s každým návrhem zákona o státním rozpočtu vždy pouze s návrhy na zvyšování daně z přidané hodnoty. V minulých letech, vždycky když vládě nevycházely finanční prostředky, nebyla schopna rozpočet připravit, tak si peníze brala od občanů a způsobem, kterému se v naší zemi nikdo nemůže bránit, tím, že minulé vlády zdražily vše, co je zdaněno daní z přidané hodnoty, ať už to byly potraviny, ať už to byly léky, nebo to třeba bylo bydlení, doprava, vodné a stočné, nebo třeba vstupenky do divadla. Daň z přidané hodnoty permanentně rostla a došlo k tomu, že například zdanění léků se v minulých letech zvýšilo z 5 až na současných 15 %.

Naše vláda navrhuje, abychom u tří citlivých položek, a to jsou právě léky, knihy a nenahraditelná dětská výživa, snížili sazbu daně z přidané hodnoty z 15 na 10 %, a to od 1. ledna příštího roku.

Třetí návrh a třetí změna, kterou předkládáme, se týká rodin s více dětmi. Navrhujeme, aby nově v České republice bylo porodné poskytováno i na druhé dítě, a současně - což pokládám za ještě důležitější - navrhujeme, aby se rozšířil okruh rodin, které mají na porodné nárok. V uplynulých letech docházelo k tomu, že se neustále zužoval okruh lidí a okruh rodin s dětmi, které měly nárok na nějakou formu pomoci od státu, a doplatily na to zejména pracující rodiny s dětmi a doplatily na to zejména střední vrstvy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP