(13.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

K té diskusi k rozhlasu bych ještě rád zmínil, že byla poměrně náročná a dlouhá, z volebního výboru převažoval takový názor a žádost, aby se systém změnil, abychom ne pouze suše konstatovali a něco přijali, ale aby Sněmovna byla partnerem Radě Českého rozhlasu a i k ní vysílala nějaké signály. Ze strany vedení Rady Českého rozhlasu, nově zvoleného pana doktora Stehlíka, to bylo akceptováno pozitivně a myslím si, že i v tomto dojde k jistým změnám.

A ještě poslední informaci, než navrhnu usnesení a požádám o jejich schválení, tak podotknu, že v případě Českého rozhlasu jsme se dohodli, mimo oficiální usnesení, že požádáme Český rozhlas, resp. radu, písemně o některá dopřesnění těch bodů, které jsem dnes zmínil, např. rebrandingu anebo vzniku stanice Český rozhlas Plus, a toto bylo oficiálně kvitováno.

To je vše, už přetahujeme čas, takže prosím, pane předsedající, můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nemůžeme, protože eviduji ještě jednu přihlášku do podrobné rozpravy a tou je pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl panu zpravodaji vaším prostřednictvím jenom k té zmínce o novém programu ČR Plus říci, že ten program, který vyšel z Rádia 6, z Českého rozhlasu 6 a předtím Svobodné Evropy, se výrazně proměnil a je stále svým způsobem zajímavým komentátorským rádiem. Ale vzhledem k tomu, že se vysílá na středních vlnách a na FM je chytitelný pouze v Praze, přichází tím průběžně a téměř maligně o posluchačstvo, protože ty střední vlny se bohužel už dneska na rádiích příliš neobjevují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není. Podrobnou rozpravu tedy končím. Budeme hlasovat o usnesení. Prosím pana poslance Kolovratníka, aby nás s ním seznámil.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Myslím, že podobně jako u České televize mohu poprosit o hlasování společně i pro ono doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o jedno upřesnění. Jak jsem byl informován, doprovodná usnesení nesmí být adresována panu ministrovi, ale vládě jako celku. Takže poprosím, abychom upřesnili doprovodné usnesení v tomto smyslu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže já ho upřesním. Volební výbor Poslanecké sněmovny žádá vládu České republiky o přípravu legislativního opatření vedoucího ke sloučení výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu do jednoho dokumentu s cílem umožnit komplexní posouzení obsahu a formy společně s náklady a kvalitou vysílání Českého rozhlasu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pakliže nikdo nemá námitku k doprovodnému usnesení, o usnesení volebního výboru budeme hlasovat společně.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 145, přihlášeno 103 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 2, návrh doprovodného usnesení i usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Vyhlašuji obědovou pauzu do 14.30 hodin. Zároveň upozorňuji, že ve 13.30 bude pokračovat přerušený evropský výbor, pro členy evropského výboru.

Děkuji a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP