(12.50 hodin)

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, milí kolegové, volební výbor na své 12. schůzi ze dne 22. května 2014 projednal Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2013, sněmovní tisk 158, a po vyslechnutí úvodního slova předsedy České televize Mgr. Jaroslava Dědiče a zpravodajské zprávě poslance Jana Birkeho a po rozpravě přijal následující usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2013, dle sněmovního tisku 158, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2013 na schůzi volebního výboru." Děkuji, pane předsedající. Zároveň se přihlašuji do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, ve které eviduji přihlášku pana poslance Birkeho. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Dovolte, pane předsedající, abych seznámil Poslaneckou sněmovnu s doprovodným usnesením, které bylo přijato na volebním výboru po rozpravě.

Text usnesení volebního výboru z 12. schůze ze dne 22. května 2014 k přípravě legislativního opatření Ministerstva kultury: "Volební výbor Poslanecké sněmovny žádá Ministerstvo kultury o přípravu legislativního opatření vedoucího ke sloučení Výroční zprávy o činnosti České televize a Výroční zprávy o hospodaření České televize do jednoho dokumentu s cílem umožnit komplexní posouzení obsahu a formy společně s náklady a kvalitou vysílání České televize." To je pouze informace o doprovodném usnesení, které bylo přijato volebním výborem. Zároveň se samozřejmě připojuji k usnesení, které bylo načteno v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, pane poslanče, jestli budeme hlasovat o doprovodném usnesení i o usnesení najednou. Jestli to tak požadujete, nebo chcete zvlášť.

 

Poslanec Jan Birke: Myslím, že můžeme hlasovat dohromady.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli někdo má proti takovému postupu námitku. Nemá, děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o doprovodném usnesení i o usnesení volebního výboru v tom takzvaně řádném, jak jej navrhl pan poslanec Birke. Nejprve ale eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o usnesení volebního výboru včetně doprovodného usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 144. Přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 7. Návrh usnesení včetně doprovodného usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Birkemu a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se ještě před obědem budeme zabývat, je

99.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013
/sněmovní tisk 163/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 163/1. Nyní prosím zpravodaje volebního výboru pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás informoval o jednání výboru a případně přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Vzhledem k času se pokusím o podobně efektivní stopáž jako můj předřečník pan kolega Birke.

Český rozhlas byl diskutován ve volebním výboru ve stejný den jako Česká televize, tedy 22. května. V kostce k obsahu výroční zprávy. Je dobré připomenout, že u rozhlasu je situace stejná jako v České televizi. To znamená, podle aktuálně platné legislativy, v tomto případě je to zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, předkládá rozhlas dvě zprávy. Do konce března je to zpráva o činnosti a do konce srpna je to zpráva o hospodaření Českého rozhlasu. Mimo jiné i toto bylo diskutováno, že by tyto zprávy měly být sloučeny, a i v případě rozhlasu volební výbor přijal také doprovodné usnesení směřující k Ministerstvu kultury a říkající víceméně to samé co u České televize.

Dovolím si ale pár slov k dění v rozhlase, které probíhalo v loňském roce, abyste měli představu. Rozhlas procházel dynamickou restrukturalizací a změnami, na rozdíl od České televize. Prvního ledna 2013 v ostrém provozu odstartoval vnitřní provoz rozdělený na takzvané sekce: sekce programu a vysílání a další sekce. Ta klíčová, právě programová, je rozdělena na centrum vysílání, centrum zpravodajství a centrum výroby. Rozhlas tím sleduje to, aby dokázal oddělit náklady na samotné vysílání, na tvorbu programu a na jeho zajištění, chcete-li na obslužné činnosti. Při diskusi byly zmíněny taky takové milníky, které rozhlas prožil v roce 2013. Byl to už zmíněný ostrý start provozu v režimu nových center, bylo to také zavedení nového loga, takzvaného rebrandingu rozhlasu. Je to vám dnes již asi známé logo, takové to R s mezerami. Dále přečíslování, přejmenování všech stanic, poměrně hodně diskutovaný vznik stanice Český rozhlas Plus jakýmsi sloučením původních Český rozhlas 6, Rádio Česko a Leonardo. Také postupná obměna struktury regionálních stanic a konečně mimořádná volební vysílání.

Volební výbor přijal své usnesení, se kterým vás seznámím, pak se k němu přihlásím a navrhnu jeho schválení. Je to usnesení č. 47, které říká, že volební výbor po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady Českého rozhlasu Michala Stehlíka a zpravodajské zprávě Martina Kolovratníka za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti ČRo za rok 2013, dle sněmovního tisku 163, pověřuje předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Sněmovny a zmocňuje zpravodaje, aby podal tuto zprávu." To je v tuto chvíli vše. Přihlásím se do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji volebního výboru panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já jsem si všiml, že došlo k poměrně zásadním změnám v organizaci Českého rozhlasu i v návaznosti na to, co říkal pan zpravodaj. Bylo by dobré, kdyby ve finanční části zprávy, respektive ve zprávě, která se bude zabývat hospodařením, byla nějaká reakce na změny, které proběhly. Ale pravděpodobně ještě nebude úplně možné vyhodnotit období 2013, možná až v tom následujícím. Bylo by dobré určitě, kdyby došlo i k nějakému zhodnocení změn, co se týká kvality vysílání, případně sledovanosti. V následujících zprávách, které budou v příštích letech, jak ve zprávě o činnosti, tak ve zprávě finanční, bych chtěl, kdyby se tam zmínilo, jak se odrazila restrukturalizace na nákladech i na sledovanosti Českého rozhlasu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se už ve všeobecné rozpravě přihlásil pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Na pana kolegu Hovorku hned budu reagovat a říkám jednoznačné ano a potvrzení. On tento problém teď skutečně existuje, protože pokud byste se začetli do zprávy o činnosti, tak vidíte jenom jakési konstatování. Když zjednoduším, suché konstatování, že vznikla stanice Český rozhlas Plus. Vznikla sloučením předchozích. Bylo zavedeno nové logo, byl zaveden nový název atd. Ale za prvé v této zprávě vůbec nevíte, kolik to stálo, jak se to promítlo do rozpočtu, ať tedy rozhlasu, nebo před malou chvílí diskutované televize, a také nevíme, jaký to mělo dopad na poslechovost. U té je zase dobré připomenout, že se dá vyhodnocovat nejdříve po roce v případě rozhlasového vysílání. Až budeme tady ve Sněmovně diskutovat na podzim druhou zprávu o hospodaření, tak se určitě budeme ptát právě na finanční stránku. Jak už jsem avizoval, budeme to směřovat po společných diskusích s Ministerstvem kultury k tomu, aby zprávy byly sloučeny dohromady do jedné, kde tedy můžete vidět změny, které ta která instituce provedla, a zároveň, jak se to promítlo do jejího hospodaření, respektive do spotřebovávání koncesionářských poplatků, které koneckonců platíme i my všichni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP