(11.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Já bych nyní přečetl, jaké řády jsou navrženy resp. jací nominanti jsou navrženi pro jednotlivé řády.

Propůjčení řádu T. G. Masaryka, budu číst po jménech:

Konstantinu Babickému, in memoriam

Taťjaně Bajevové

Larise Bogorazovové, in memoriam

Jiřímu (George) Bradymu

Vadimu Deloneovi, in memoriam

Vladimíru Dremljugovi

Viktoru Fajnbergovi

Natalii Jevgenjevně Gorbaněvské, in memoriam

Milušce Havlůjové

prof. Ing. Felixu Kolmerovi, DrSc.,

prof. Tomáši Kostovi

Pavlu Litvinovi

JUDr. Jiřímu Navrátilovi

prof. Dr.Ottovi Pickovi

Ing. Arturu Radvanskému, in memoriam

Oldřichovi Stránskému

Karlu (Carlo) Weirichovi, in memoriam

 

Dále navrhuje udělení Medaile za hrdinství:

MUDr. Jaromíru Klikovi

plk. Janu Skopalovi

Igoru Šmelkovi

plk.v.v. Pavolu Švecovi

P. Josefu Štemberkovi, in memoriam

P. Josefu Toufarovi, in memoriam

 

Dále udělení Medaile za zásluhy:

PhDr. Josefu Groušlovi

prof. Dr. Carlu Horstu Hahnovi

prof. Helgimu Haraldssonovi

Eduardu Harantovi

prof. PhDr. Ivanu Hlaváčkovi, CSc.

prof. PhDr. Zdeňce Hledíkové, CSc.

Jiřimu Holíkovi

Otakaru Hořínkovi

Mgr. Drahoslavě Kabátové

doc. PhDr. Zdeňku Klanicovi, DrSc.

akad. soch. Milanu Knoblochovi

Mons. Bohumilu Kolářovi

RNDr. Josefu Kubátovi

Petru Novákovi

prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.

doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc.

Janu Přidalovi

PhDr. Bohumilu Samkovi

prof. PhDr. Jiřímu Slámovi, CSc.

doc. Ing. Ladislavu Slonkovi, CSc.

doc. Ing. Juditě Šťouračové

PhDr. Jaroslavu Šturmovi

Jakubu Vágnerovi

prof. MUDr. Jaromíru Vašků, DrSc.

pplk. Františku Venturovi, in memoriam

Jiřímu Zvolánkovi

 

Přečetl jsem jména a navržená vyznamenání.

Návrh na usnesení je

Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8, zákona č. 157/ 1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky návrhy

1. na propůjčení řádu Tomáše Garrigua Masaryka uvedené pod čísly 1 až 17,

2. udělení medaile za hrdinství uvedené pod čísly 1 až 6 a

3. udělení medaile za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 26.

Přičemž dávám návrh, aby se hlasovalo po blocích, tedy po jednotlivých řádech, potažmo medailích. To znamená, abychom hlasovali třikrát, po jednotlivých blocích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi. O způsobu hlasování se pobavíme v podrobné rozpravě.

Otevírám všeobecnou rozpravu. Mám do ní jenom faktickou... nemám, pan kolega Běhounek se odhlásil, takže nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, zda se hlásí někdo z místa? Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, jestli je potřeba, aby pan předkladatel, pan místopředseda Bartošek, opakoval ten svůj návrh. Není tomu tak. Má někdo jiný návrh, tedy hlasovat najednou nebo po těch blocích. Zatím je předloženo hlasovat o jednotlivých blocích. Pokud není jiný návrh, budeme to respektovat.

 

Budeme tedy hlasovat nejdříve blok návrhů na udělení státního vyznamenání Řádu T. G. Masaryka 1 až 17.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 134, z přítomných 130 bylo 118 pro, proti nikdo, bylo přijato.

 

Nyní Medaile za hrdinství 1 až 6.

Zahájil jsem hlasování číslo 135 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 135, z přítomných 130 bylo pro 99, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní třetí hlasování, a to Medaile za zásluhy, 1 až 26.

Hlasování pořadové číslo 136, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 136, z přítomných 130 bylo pro 122, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy hlasovat o usnesení jako o celku. Předložím text usnesení: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů, které jsou obsaženy ve sněmovním dokumentu 974."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 137 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 137, z přítomných 130 pro 122, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme tedy odeslat dokument panu prezidentovi.

 

Končím bod číslo 113, děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi.

Předám řízení schůze a budeme pokračovat podle pořadu, jak je schválen.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne milé kolegyně, milí kolegové, budeme se zabývat bodem č. 68, jímž je

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových
záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014
/sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede - a asi neuvede, protože není přítomen místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který pověřil pana ministra vnitra, aby tento návrh uvedl. Proto prosím pana ministra vnitra, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP