(15.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Tak já zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 192, pro 189, proti nebyl nikdo, i tento návrh byl přijat.

 

Jsem přesvědčen, že jsme hlasovali o všech návrzích. Zeptám se, zda má někdo jiný pocit. Není tomu tak. V tom případě bychom hlasovali o celém návrhu pořadu 6. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 13, přihlášeno je 192, pro 183, proti nebyl nikdo, tak konstatuji, že pořad 6. schůze byl schválen.

 

Pan předseda Stanjura se hlásí? Ale poprosím pana poslance Blažka, aby uvolnil místo u řečnického pultu, protože jeho předseda by pak nemohl mluvit a byl by krácen na svých právech. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane předsedo. Já naprosto respektuji většinové rozhodnutí Poslanecké sněmovny, nicméně zpravodaj k tomu bodu, který jsme měli jako první, požádal o jistý čas k tomu, aby si mohl dát dohromady podklady. Já mu chci tuto možnost poskytnout, takže jménem poslaneckého klubu ODS žádám o dvouhodinovou přestávku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tu přestávku samozřejmě vyhlásím, ale poprosil bych, aby tedy napříště takovéto věci byly vyřešeny na půdě příslušného výboru a nebylo tím komplikováno jednání Sněmovny. Jakkoliv respektuji právo klubu ODS si tu pauzu vzíti.

Vyhlašuji dvouhodinovou přestávku, sejdeme se v 17 hodin 12 minut.

 

(Jednání přerušeno v 15.12 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP