(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu můžeme ukončit a otevírám rozpravu podrobnou. Ptám se, jestli se někdo hlásí k nějaké úpravě. Prosím, pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, abych odkázal na usnesení, které schválil imunitní a mandátový výbor pod číslem 146 tak, jak bylo rozdáno.

Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4, ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Romana Pekárka, narozeného 23. listopadu 1966, pro skutek uvedený v žádosti Vrchního soudu v Praze, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Romana Pekárka ze dne 9. listopadu 2012, které je přílohou tohoto usnesení.

Tolik tedy návrh pro rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych požádal všechny, aby se posadili na místa. Prosím všechny poslance, aby se posadili na místa a přihlásili... a odhlásili se ještě. Já vás tedy odhlásím a prosím všechny, aby se znovu přihlásili. Takže prosím všechny, budeme hlasovat. Já si myslím, že jsme slyšeli návrh usnesení. Ještě chvíli počkám. Takže prosím ještě... Tak snad jsou tady všichni.

 

Myslím, že situace je jasná. Slyšeli jsme návrh usnesení mandátového a imunitního výboru, ve kterém bylo předneseno usnesení, ve kterém se vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Romana Pekárka. To je usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat. Takže snad jsou tady všichni a můžeme začít.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38, přihlášeno je 161, pro hlasovalo 158, proti žádný. Takže usnesení bylo přijato, návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání prvního bodu.

 

Máme tady další bod, shodou okolností je jím jediný návrh vrácený Senátem, který nebyl stažen z dnešního pořadu. Je to

6.
Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 689/3/ - vrácený Senátem

Senát ho vrátil s pozměňovacími návrhy a ty máme jako tisk 689/4.

Vítám tady senátora Jana Žaloudíka. Protože jsem byl upozorněn, že máme vlastně přece jenom tady mezi námi dnes senátora a my jsme nehlasovali o tom, že bude moci vystoupit ve Sněmovně, tak se omlouvám, ale budu o tom muset nechat hlasovat, protože to se ještě nestalo.

 

Takže kolegové, budeme hlasovat váš souhlas s vystoupením senátora Žaloudíka na dnešním jednání Sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odhlasovat toto vystoupení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39. Přihlášeno 163, pro hlasovalo 142, proti žádný. Takže to bylo odhlasováno.

 

A teď mohu ještě jednou a teď už opravdu přivítat pana senátora, s tím, že prosím, aby se posadil. Za navrhovatele by se měla k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Takže poprosím paní ministryni, aby se k návrhům Senátu nejdřív vyjádřila. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás úplně na úvod svého vystoupení nejprve pozdravila jako nově jmenovaná ministryně práce a sociálních věcí, a těším se na vzájemnou spolupráci. Právě proto, že se s mnohými z vás i osobně znám.

V tuto chvíli mi tedy dovolte, abych přešla k návrhu, který teď budeme projednávat, a uvedla následující. Senát přijal k tomuto návrhu zákona komplexní pozměňovací návrh, který spočívá v odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců o dva roky, tedy na 1. ledna roku 2015. Nutno říci, že k odložení je potřeba poznamenat, že zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců byl odložen již dvakrát. Naposledy tedy k lednu roku 2013.

O zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců bylo vládou rozhodnuto proto, že dospěla k závěru, že namítané nedostatky zákona vyplývají ze samotné koncepce zákona o úrazovém pojištění, a tedy je nelze překlenout novelizací zákona a ani také dalším odložením jeho účinnosti. Nicméně s ohledem na skutečnost, že dnem 1. ledna 2013 by měl nabýt účinnosti celý zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který, jak jsem tedy řekla, je v současné době neaplikovatelný, tak považuji návrh na další odložení účinnosti tohoto zákona za určité řešení a určité východisko z této situace. Proto tedy si dovoluji podpořit návrh zákona ve znění senátního komplexního pozměňovacího návrhu, kterým bude odložena jeho účinnost.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji paní ministryni za komentář. K předloženým pozměňovacím návrhům Senátu by se mohl vyjádřit také zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Jeník, pokud má zájem. V této chvíli můžete, teď je to vhodné. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že ve svém úvodu paní ministryně přesně popsala stav, kde se rušení tohoto zákona číslo 266/2006 Sb. momentálně nachází. I vzhledem k této situaci se přikláním jako zpravodaj k tomu, abychom hlasovali pro verzi přijatou Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď je chvíle otevřít rozpravu. V té by mohl vystoupit pan senátor, pokud by měl... Prosím, pane senátore, teď je možnost se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jan Žaloudík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já jsem chtěl dlouze zdůvodňovat to, o čem jsme v Senátu diskutovali, a to, čím jsme podložili své pozměňovací návrhy. Ale vida, že přicházím do prostředí harmonického a nakloněného společnému řešení, tak bych pouze podotkl, že navrhujeme, nebo myslíme si, že rušit platnost zákona v tak důležité oblasti, jako je úrazové pojištění zaměstnanců, buď bez dokončení jeho plné realizace, nebo bez náhrady normou novou a vzešlou z potřebných konsensuálních jednání, by bylo neužitečné a nemoudré. A slyšel jsem již tady hlasy podpory, takže bych dále neextendoval svůj projev a děkuji vám za podporu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP