(16.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

V tom případě žádá pan kolega Opálka, aby po pevně zařazených bodech v bloku prvních čtení byl zařazen jako další pevný bod sněmovní tisk 677, bod číslo 58.

Zahajuji hlasování číslo 26. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 26, přítomno 183, pro 83, proti 93. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Vladislav Vilímec žádá za prvé pevné zařazení bodu 19, je to sněmovní tisk 763, na pátek 7. 12. jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování číslo 27. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 27, přítomno 183, pro 113, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem pana poslance Vilímce je návrh na vyřazení bodu 77. Je to sněmovní tisk 802.

Zahajuji hlasování číslo 28. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu z této schůze? Proti?

Hlasování číslo 28, přítomno 183, pro 115, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Roman Sklenák žádá o zařazení nového bodu Informace předsedy vlády o dalším postupu projektu sKaret a vyvození pracovněprávní a trestněprávní zodpovědnosti. Žádá, aby tento bod byl zařazen dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 29. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 29, přítomno 183, pro 89, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Kontrola hlasování? Takže prosím o chvíli trpělivosti...

Je všechno v pořádku, můžeme tedy pokračovat.

 

Pan poslanec David Kádner žádá zařazení nového bodu Informace ministra zdravotnictví k ohrožování dostupnosti zdravotní péče v Ústeckém kraji a netransparentnímu uzavírání nemocnice v Roudnici nad Labem.

Zahajuji hlasování číslo 30. Kdo je pro tento návrh? Měl by být zařazen dnes po již pevně zařazených bodech. Proti návrhu?

Hlasování číslo 30, přítomno 183, pro 83, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Radek John žádá, aby bod číslo 70, sněmovní tisk 748, byl zařazen dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 31. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 31, přítomno 183, pro 49, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec František Dědič žádá vyřazení bodu 92, je to sněmovní tisk 435, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 32. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 32, přítomno 188, pro 96, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Ivan Ohlídal navrhuje zařazení bodu 117, sněmovního tisku 624, na pátek 7. 12. jako první bod. Jedná se o třetí čtení, jenom upřesňuji, a na pátek máme zařazena třetí čtení, čili by byl první v rámci těchto třetích čtení.

Zahajuji hlasování číslo 33. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování číslo 33, přítomno 182, pro 169, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Boris Šťastný žádá nejprve vyřazení z již pevně zařazených na dnešek bodu číslo 12, sněmovní tisk 783.

Zahajuji hlasování číslo 34. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 34, přítomno 182, pro 157, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Druhý návrh pana poslance Šťastného - o tom už jsme rozhodli, to byl bod 17.

 

Dále jsou zde návrhy na pevné zařazení bodů 12, 17 a 18, jsou to sněmovní tisky 783, 700 a 752, na úterý 11. 12. za již zařazený bod 90. Byly by to tedy třetí, čtvrtý, pátý a šestý bod úterního jednání.

Zahajuji hlasování číslo 35. - Ne, pardon. Musím prohlásit toto hlasování za zmatečné. Pan kolega upřesní návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Velmi se omlouvám. Já jsem ještě před tím bodem 12, 17 a 18 hovořil o bodu 13, sněmovní tisk 825, transplantační zákon. To je právě ten zákon, který jsme vyřadili. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ten jste měl napsaný, že by měl být projednán dnes?

 

Poslanec Boris Šťastný: Ne, 13, 12, 17, 18 pevně zařadit na úterý 11. 12. jako bod 3, 4, 5 a 6.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za toto upřesnění. Zahajuji hlasování číslo 36. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 36, přítomno 179, pro 122, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, pana poslance Vojtěcha Filipa, je nehlasovatelný, protože jsme již rozhodli o vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze.

To byly všechny návrhy. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 49. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a tak jak byl upraven pozměňovacími návrhy.

Je zde žádost na odhlášení. Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili nově svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování o celém návrhu pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro. Proti návrhu?

Hlasování číslo 37, přítomno 177, pro 92, proti 80. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že pořad 49. schůze byl schválen.

 

Nyní můžeme přistoupit k hlasování v bodě číslo jedna. Předávám řízení panu místopředsedovi Zaorálkovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP