Začátek schůze Poslanecké sněmovny
4. prosince 2012 ve 14.00 hodin
Přítomno: 184 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 49. schůzi Poslanecké sněmovny a vítám vás všechny. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 49. schůze dne 29. listopadu letošního roku a pozvánka vám byla rozeslána 23. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, a prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Zatím náhradní karty oznamují - pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 10, pan poslanec Jiří Paroubek - náhradní karta číslo 15, pan poslanec Miroslav Váňa - náhradní karta číslo 16. (V sále je nepředstavitelný hluk.) Pan poslanec Jaroslav Krupka má náhradní kartu číslo 11.

 

Před námi je určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom ověřovateli určili pana poslance Davida Kádnera a paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů. Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 1. Ptám se, kdo je pro, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec David Kádner a paní poslankyně Kateřina Konečná. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přítomno 124, pro 100, proti 1. Hlasováním jsme rozhodli o tom, že ověřovateli schůze budou pan poslanec David Kádner a paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Nyní k omluvám z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: Milada Halíková - pracovní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Zdeňka Horníková - zdravotní důvody, Soňa Marková - osobní důvody, Marie Rusová - rodinné důvody, Pavel Staněk - zdravotní důvody, Jiří Štětina - zdravotní důvody, Jaroslava Wenigerová - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: od 18 hodin pro pracovní důvody pan ministr Leoš Heger, dále ministr Tomáš Chalupa - zahraniční cesta, Miroslav Kalousek - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zahraniční cesta. Tolik k omluvám.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 49. schůze. Návrh pořadu, jak jsem již řekla, je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím ještě s tím, co projednalo dnešní grémium, tedy s návrhy grémia.

Nejprve navrhuje grémium Poslanecké sněmovny, abychom vyhověli žádosti místopředsedkyně petičního výboru paní poslankyně Hany Orgoníkové na pevné zařazení bodu 155, je to sněmovní tisk 806, zpráva veřejného ochránce práv, abychom tento bod zařadili na čtvrtek 13. prosince v 11 hodin.

Druhý návrh grémia - vyhovět žádosti předsedy mandátového a imunitního výboru Bohuslava Sobotky a zařadit pevně bod 133 návrhu pořadu, tedy trestní stíhání poslance Pekárka, na dnes, to jest na úterý 4. prosince jako první bod.

Další návrh grémia - zařadit body 28, sněmovní tisk 771, 56, sněmovní tisk 662, 64, sněmovní tisk 714, a 81, sněmovní tisk 826, do bloku prvních čtení jako první až čtvrtý bod, a to na středu 12. prosince odpoledne.

Dalším návrhem je vyřadit z dnešního odpoledne body 17, je to sněmovní tisk 700, a 44, sněmovní tisk 807. Tyto body byly již pevně zařazeny, ale teprve se jimi bude zabývat příslušný výbor, tedy návrh na jejich dodatečné zařazení bude přednesen, až budou tyto dva tisky projednány příslušným výborem.

Dalším návrhem je, abychom tento pátek 7. prosince projednali body z bloku třetích čtení, které jsou již připraveny. Jsou to body 111 až 117.

A ještě jeden návrh. Bod číslo 10, je to sněmovní tisk 735, přeřadit na konce bloku druhých čtení. Je to na žádost ministra financí Miroslava Kalouska.

Ještě dodám, že dne 8. prosince uplyne lhůta Senátu pro projednání sněmovního tisku 801 a dne 12. 12. pak sněmovního tisku 785. Až uplynou příslušné zákonné lhůty, pokud Senát zamítne tyto návrhy či vrátí s pozměňovacími návrhy, předložím je v souladu s jednacím řádem k projednání do této 49. schůze Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany všechno. Nyní k vašim návrhům. Oznamuji, že zde mám dvanáct přihlášek k pořadu schůze. Pan místopředseda Zaorálek žádá jako první, po něm pan ministr Leoš Heger.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych navrhl upřesnění toho, co se schválilo na organizačním výboru, kde se prohlasovalo to, že bychom chtěli, nebo já bych si přál, abychom ve Sněmovně projednali informaci premiéra Petra Nečase o posledním jednání Evropské rady. Nicméně vím, že premiér se zúčastní v pátek Ecofinu a příští týden 13. a 14. dalšího jednání Evropské rady. Takže to, že ten bod je na programu, je ještě málo, protože jde o to, abychom se včas zabývali tím, co bude na pořadu na Evropské radě teď v polovině prosince.

Já to tady navrhuji a chci navrhnout zařazení tohoto bodu dnes proto, protože jsem si prakticky jist, že to, co se odehrává v současné době v evropských institucích a na Evropské radě, je naprosto klíčové. Obávám se, že Česká republika v tom, jak se situace vyvíjí, se stále více ocitá na slepé koleji. Připomenu, že ve středu Evropská komise navrhla jakýsi jízdní řád dalšího pohybu a integrace eurozóny, ve kterém se mluví už o takových věcech, jako je například autonomní rozpočet eurozóny. Vystoupení šéfa Evropské centrální banky zaznělo v tom smyslu, že je schopen kontrolovat přes tisíc bank. Mluví se o společných dluhopisech. Je evidentní, že představa dalšího pohybu eurozóny získává stále přesnější a konkrétnější obrysy. A co je důležitější - do toho zaznívají hlasy, že země eurozóny už si nenechají mluvit do pohybu další integrace, pokud někdo se nehodlá na této věci účastnit, tak prostě se jím nenecháme brzdit a půjdeme dále sami. Tohle zaznívá opakovaně. Já jenom připomenu, že je celá řada zemí jako Dánsko, Polsko, Švédsko, které dávají najevo, že na tomto pohybu v každém případě chtějí participovat, i když nejsou členy eurozóny, a stále častěji se mluví o těch, kteří se evidentně toho účastnit nehodlají. A v evropských médiích se jmenuje Velká Británie a vedle ní také Česká republika.

Jsem přesvědčen, že pokud bude tady tento pohyb pokračovat, pokud tento rozjetý vlak pojede dál, tak jak se to prozatím děje, tak znovu čelíme nebezpečí, že Česká republika je zemí, která dále bude závislá na hospodářském rozvoji eurozóny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP