(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme s ní těsně spojeni, ale přitom se budeme zbavovat schopnosti mluvit do pravidel, budeme se zbavovat možnosti mluvit do toho, jaký bude další vývoj eurozóny. Zdá se mi, že nás čeká situace, kdy vlastně proti nám budou hlasovat jednak země eurozóny, země, které se dohodly na fiskální dohodě, země, které dneska pracují na projektu bankovní unie. A tohle může mít důsledek také nejenom ten, že prostě budeme bez vlivu a bez schopnosti mluvit do společných pravidel, ale také to může vést v těch horších scénářích dokonce i k hospodářské izolaci země, může to vést k tomu, že to ovlivní a sníží množství investic a přitažlivost České republiky pro investory. Já se prostě obecně obávám toho, že tento typ politiky vede Českou republiku někam na východ. Mohl bych říct, že se přibližujeme k zemím, jako je Maďarsko, jako je Rumunsko, a je to podle mě změna zahraničněpolitické koncepce tohoto státu.

My jsme po revoluci vyhlásili, nebo tehdy se tady mluvilo o heslu "návrat do Evropy". Nám se podařilo do Evropské unie vstoupit v roce 2004. Já připomínám, že po roce 2004 Česká republika zaznamenala největší hospodářský rozvoj a největší růst vlastně v celé své novodobé historii. A v současnosti děláme pohyby opačným směrem. Mně to připadá, že je to něco, čemu bych docela rád čelil a bránil. Vím, že na to jako představitel opoziční strany mám omezené prostředky, ale domnívám se, že pokud už tedy něco takového se děje, tak česká sněmovna, česká Poslanecká sněmovna o téhle věci musí mluvit. Pro mě je to změna orientace země, změna pohybu, změna zahraniční politiky.

A samozřejmě, že s tím souvisejí také ty aktuální události. A nechci to teď rozebírat detailně, ale fakt, že se Česká republika neúčastní předávání Nobelovy ceny Evropské unii, je pro mě jenom potvrzením, to je jen kamínek do té mozaiky situace a chování, pozice, kterou Česká republika dnes v Evropě zaujímá. Já to, že se toho nezúčastníme, pokládám za projev nezralosti a nekulturnosti. Pro Evropu je to, jako kdyby tady významná instituce řekla: Evropská unie je ve světě potřeba, a z České republiky zazní, že pro nás to zřejmě zdaleka tak důležité není, nás se to netýká, nás to celé vlastně vůbec nezajímá. Mně to připadá, že tím vlastně jenom potvrzujeme to, že navzdory tomu, o jak vážných věcech se dnes v Evropě mluví, Česká republika a čeští politici nestojí o to u toho být, a samozřejmě jsem si jist, že se nám tento typ chování vrátí.

Dokonce bych chtěl říct, že tato vláda má jednu z vládních stran, která se tvářila, že je proevropská a která je vedena ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, nicméně jestli mě tedy nepřekvapí vystupování prezidenta a bohužel už ani premiéra, tak musím říci, že v tomto případě selhal i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. To, že nedokázal v téhle situaci jako ministr za Českou republiku nabídnout svou účast a snažit se tu podle mě nepříjemnou, podle mě takovou nekulturní reakci nějakým způsobem korigovat, tak se o to pan ministr Schwarzenberg ani nepokusil.

Takže já prostě musím trvat na tom, že všechny tyhle věci, které se sčítají a skládají, stále více posilují obraz České republiky, která nemá zájem a necítí jako vážnou věc zabývat se tím, co se v současné Evropě děje. Dneska už ani není brána jako plnoplatný a plnokrevný účastník těchto rozhovorů a já bych byl rád, kdyby nás premiér o tomto chování informoval a aby nám také řekl, jak si další vystupování na Evropské radě představuje, jak a s čím hodlá na příští Evropské radě vystoupit.

To jsou důvody, proč vás žádám, abychom dnes na schůzi po těch pevně zařazených bodech, které vím, že jsou plánovány, tak po těch pevně zařazených bodech zařadili ten dneska už v programu schůze existující bod Zpráva premiéra Petra Nečase o jednání Evropské rady. A mám na mysli jak tu minulou, tak tu příští 13. až 14. prosince.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan ministr Leoš Heger se hlásil s přednostním právem už před chvílí, potom paní předsedkyně Klasnová, potom pan předseda Stanjura. Pan ministr Heger, prosím. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi několik návrhů ke změně programu. Já bych si vzhledem k tomu, že některé zákony, které jsou v bloku druhého čtení, nebyly dosud projednány zdravotním výborem, tak bych si je dovolil vrátit zpět do bloku druhého čtení. Týká se to bodu číslo 12 - zákon o léčivech, sněmovní tisk 783, a bodu číslo 17 - zákon o zdravotních službách, sněmovní tisk 700. Tak oba tyto zákony vrátit zpět do bloku druhého čtení.

Dále nebyl dosud projednán ve výboru bod zprávy a závěry zdravotních pojišťoven, bod číslo 158, jedná se o sněmovní tisk 847. Doporučujeme ho vyřadit z programu této schůze.

A poslední je bod číslo 44 - zákon o specifických zdravotních službách, sněmovní tisk 807. Jedná se o poslanecký návrh. Žádám o zpětvzetí se souhlasem spolupředkladatelů, protože se jedná o návrh zákona, který byl již zařazen jako pozměňovací návrh na zdravotním výboru pod jiný bod této schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane ministře, my si budeme muset prosím ještě ujasnit pár věcí. Za prvé, u bodu číslo 12 a 17, to byly vaše dva návrhy, kdy říkáte, že si přejete vrátit je do druhého čtení, to může nastat teprve ve chvíli, kdy tyto body budeme projednávat. To není procedurální návrh, který bychom mohli řešit teď při schvalování pořadu schůze. K tomu vás ještě upozorňuji, že rozhodnutím dnešního grémia, které samozřejmě bude muset potvrdit nebo nepotvrdit Sněmovna, je to, že bod 17, sněmovní tisk 700, bude vyřazen z dnešního odpoledne právě proto, že se jím ještě bude zabývat příslušný výbor, a o zařazení se domluvíme až poté, kdy výbor bude vědět přesně, v jaké je situaci. Pokud jde o... Nezaznamenala jsem ten váš třetí návrh, prosím, abyste mi ho zopakoval. První bod byl 12, pak 17.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Bod číslo 158 vyřadit z programu schůze, sněmovní tisk 847.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyřadit z programu schůze. Ano, děkuji vám. Dobře, děkuji.

Paní předsedkyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám vás o zařazení nového bodu této schůze s názvem Informace ministra zdravotnictví k omezování zdravotní péče v České republice.

Dovolte mi na počátku citovat z programového prohlášení vlády: "Vláda definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění. Definuje taktéž místní a časovou dostupnost zdravotní péče a uloží plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit. Nezbytné změny v systému zdravotnictví budou mít dlouhodobý charakter. Proto vláda povede celospolečenskou diskusi o jeho reformě za účasti všech parlamentních politických stran." Konec citace z programového prohlášení vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP