(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní je do rozpravy přihlášen pan ministr Petr Bendl. Ještě než dojde k pultíku, ráda bych oznámila, že náhradní karty mají následující poslanci: pan poslanec Paroubek číslo 22, pan poslanec Karel Černý náhradní kartu číslo 9, paní poslankyně Květa Matušovská náhradní kartu číslo 21.

Prosím, pane ministře, už máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já jsem původně nechtěl vystupovat, neboť nízká úroveň argumentace především pana poslance a hejtmana Ratha to asi příliš nevyžadovala, nicméně urážet a napadat předsedu vlády a místopředsedu vlády, ministra zahraničí za neúčast na hlasování a jednání Poslanecké sněmovny považuji za velmi unfér, zvlášť od člověka, který nemá účast na jednání a hlasování Poslanecké sněmovny zdaleka takovou jako např. premiér České republiky. Prostě mít 51 % neúčasti na hlasování a plakat tady ze strany sociální demokracie nad tím, že premiér má 42 %, je nízké, ubohé a velmi laciné. Všichni vědí, že premiér i ministr zahraničí mají spoustu jiných povinností, které jsou dány jejich funkcemi. A že neexistuje něco jako klouzavý mandát, je na rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vím, že o tom v minulosti často bývaly diskuse, neboť je to praktické a podle mě v zájmu České republiky, aby od některých příštích volebních období něco takového bylo, něco takového, co je běžné v jiných zemích, neboť je evidentní, že má-li stát zájem na tom, aby se mohli vládní představitelé věnovat maximálně práci a nemuseli sedět ve Sněmovně i v situacích, kdy se nejedná o jejich odbornost, aby se jí mohli věnovat, v tomto ohledu bychom měli být vůči premiérovi a místopředsedovi vlády korektnější. Mně to nedalo, musel jsem k tomu vystoupit.

Stejně jako k tomu principu interpelací a využívání možnosti ptát se premiéra či ostatních ministrů vlády České republiky. Prostě všichni chápeme a říkáme ano, ptejte se, na co chcete, prostě klasika, já na co chci odpovím. Je to běžné a normální na úrovni vlády stejně jako na úrovni krajských zastupitelstev či na úrovni měst a obcí. Ale něco jiného je seriózně se ptát a dodržovat pravidla hry a něco jiného je kázat vodu a pít víno.

Pan poslanec Rath tady říkal, že se ptá na absolutně jednoduchou věc a že mu nikdo nechce odpovědět, jaká je mzda toho či onoho zaměstnance Úřadu vlády, a přitom sám dobře ví, že jsou v rozporu zákon o ochraně osobních informací nebo osobních údajů a zákon o informacích a poskytování informací veřejnosti, neboť jeden zákon říká, že občan má právo na to, aby nebyly zveřejňovány věci, které se týkají jeho osobních záležitostí - a mezi ty se plat počítá - a druhý zákon říká, že veřejnost má právo na veškeré informace, které se týkají veřejné správy. Tam je jasný rozpor daný rozhodnutím Poslanecké sněmovny, protože tyto dva zákony jdou proti sobě. Není to jediná interpelace, kterou se takto trápíme, i já mám podobnou od pana kolegy Tejce na stole. A musel bych na to říct, ať to soud definitivně rozhodne, protože se nechce žádný ministr ani premiér vystavovat nařčení, že porušil zákon o ochraně osobních údajů. To je přece logické. Takže pokud s něčím nesouhlasíte, obraťte se na soud, protože ten to musí rozhodnout v okamžiku, kdy ty dva zákony jdou evidentně proti sobě.

Co mi ale vadí nejvíc, je stěžování si na to, že s vámi snad někdo špatně zachází, přičemž já tady mám jenom jednu interpelaci, a mohl bych jich přinést mnohem více, z úrovně Středočeského kraje, ale nebudu vás tím tady prudit, protože chápu, že tím nechcete být obtěžováni. Nicméně jak je zacházeno s opozicí na úrovni středočeského regionu je zásadně odlišné od toho, jak je zacházeno s opozicí v Poslanecké sněmovně. Pan kolega Jeništa už to tady říkal velmi pokorným hlasem, neboť tím chtěl dát najevo míru ubohosti toho, jakým způsobem je tady prezentován a urážen premiér a místopředseda vlády. Já tedy řeknu jenom jeden jediný příklad a vy si z toho udělejte sami obrázek a já už potom k tomu vystupovat nebudu, protože mi je jasné, že potrefená husa se ozve a zase bude kejhat.

Žádám vás - to byla jedna z interpelací paní kolegyně Nohýnkové, předsedkyně kontrolního výboru, na hejtmana - žádám vás o následující informace: kdy a s jakým výsledkem proběhla další veřejná zakázka či zakázky na propagaci. Týkalo se to zakázky na zajištění inzertního prostoru v médiích uvedených v usnesení rady Středočeského kraje, přičemž předpokládaná cena inzerce Středočeského kraje na prezentaci pana hejtmana byla částka zhruba 7 553 268 korun bez DPH. A dále rada kraje na jednání 8. dubna 2010 svým usnesením na základě vyhodnocení veřejné zakázky na zajištění dalšího inzertního prostoru ve společenském deníku pověřila Ing. Hraběte podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem firmou Actual Aver cz. Cena díla byla 3985 korun.

My jsme se ptali, kdy a s jakým výsledkem proběhla další veřejná zakázka či zakázky na propagaci Středočeského kraje, ať už formou inzerce či jinou ve Středočeských listech, finanční objemy podepsaných smluv, chtěli jsme soupis faktur a plateb v roce 2010, které se vztahovaly k jakékoli formě propagace Středočeského kraje, a chtěli jsme znát, ze které kapitoly byly peníze čerpány. Konkrétní, jasné otázky na pana hejtmana. Odpověď byla: K vašemu dotazu si vám dovoluji sdělit, že všechny veřejné zakázky schválila rada kraje a naleznete je v zápisech z jednání rady kraje. Na to my jsme se neptali. My jsme se ptali na faktury, na soupis faktur, finanční objemy, to, co v usnesení rady kraje není. Ale tohle byla arogantní odpověď středočeského hejtmana a takhle on si představuje práci s opozicí. Jen si o tom udělejte obrázek sami.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Vidím, že diskuse je opravdu velmi rozsáhlá. Teď tady mám tři přihlášky a nevím, která z nich byla faktická. Pardon, pane poslanče, hlásíte se velmi vehementně, přesto před vámi ještě byli jiní přihlášení. Pan poslanec Paroubek se hlásil s faktickou poznámkou. Je to tak, pane poslanče?

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, vy jste velmi příjemná dáma, ale přece jenom se mi teď zdálo, jestli jste napomínala Sněmovnu, že někdo hovoří tak trošku mimo, tak myslím, že pan ministr Bendl hovořil mimo, protože mě nezajímá, co se děje na středočeském zastupitelstvu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, vzdala jsem to, neb hovoří mimo všichni. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Ale dobře, pak řekněte hovořte mimo všichni, a ne že hovoří jenom ten mimo a ten nemůže hovořit mimo.

Mě samozřejmě také zajímá, a nemám nějakou zálibu v tom, sledovat platy svých bližních, ale samozřejmě že mě zajímají platy lidí třeba v okolí premiéra. Vím, že pan premiér má jistou zálibu v paní Nagyové. Já tu dámu neznám, asi je příjemná. Takže by mě také zajímalo, jaký má plat a jestli bydlí v Hrzánském paláci apod. Na tom přece není nic špatného, když se dozvíme, proč tam musí bydlet, jestli tam bydlí a proč má třeba takové a takové odměny.

Zacházení s opozicí. Víte, já bych o tom nechtěl hovořit. Mě by třeba zajímalo, kdyby v tomto týdnu proběhla meritorní debata o stanovisku české vlády pro summit Evropské unie. My jsme se to nedozvěděli. Stejně tak, pokud jde o zacházení s opozicí, bychom mohli hovořit o řekněme obsazování výborů v této Poslanecké sněmovně.

Já si vzpomínám, pane ministře Bendle, že ve vašich zastupitelstvech třeba komunisté neměli být právo v jakémkoliv výboru. Nevím, jestli je to demokratické. Takže víte, myslím, že bychom se vždycky měli soustředit na meritum věci. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP