(V 11.30 předsedkyně PSP oznámila prodloužení přestávky na jednání klubu ODS o 10 minut. Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, čas na přestávku poslaneckého klubu ODS skončil. Seznámím vás se dvěma omluvami, které mi byly doručeny. Omlouvá se pan poslanec Jan Farský ze zdravotních důvodů a po zbytek dnešního jednacího dne se omlouvá také pan poslanec Jan Čechlovský. Tolik omluvy, a nyní se budeme věnovat bodu, který jsme přerušili kvůli přestávce.

Je před námi několik kroků a já se je pokusím zrekapitulovat. První krok, který bychom měli učinit, je hlasovat o návrhu pana poslance Braného, který zpochybňuje, zda legislativně technické úpravy, tak jak je přečetl na úvodu třetího čtení pan zpravodaj Urban, jsou skutečně legislativně technickými úpravami.

Musím říci, že tyto úpravy vznikly ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a legislativy parlamentu. Byla jsem ujištěna, že se skutečně o tyto legislativně technické úpravy jedná, nicméně rozhodovat bude Sněmovna, to je první krok. Tedy zda se o ně jedná, nebo ne. Potom bychom hlasovali o proceduře, tak jak ji přečetl pan zpravodaj Urban. Potom by se hlasovalo v případě, že odsouhlasíme, že se jedná o legislativně technické úpravy, tak o těchto úpravách, potom o pozměňovacích návrzích a potom o komplexním pozměňovacím návrhu a na závěr o celku.

To je sled kroků, které jsou před námi. Má někdo něco teď v tuto chvíli? Pan kolega Jeroným Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, dovoluji si připomenout, že ještě před vyhlášením pauzy a před žádostí pana předsedy Tluchoře o pauzu na klub ODS jsem si dovolil znovu požádat s odůvodněním o hlasování o přerušení této schůze na úterý, tedy opakování tohoto hlasování. Bude-li to možné, trval bych na svém návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. My jsme se právě o tomto bavili, zda je možné, nebo není možné opakovat návrh, o kterém Sněmovna před pár minutami již jednou rozhodovala. Samozřejmě se můžeme dostat do nekonečného procedurálního sporu, jestli to možné, je nebo není. Já dám o tomto návrhu pana poslance Tejce znovu hlasovat, pokud neexistuje námitka proti tomuto mému postupu. Pokud existuje, sdělte ji. Neexistuje-li, dávám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Tejce na přerušení projednávání tohoto bodu do úterý 10. května. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 132, přítomno 164, pro 53, proti 75. Tento návrh opětovně přijat nebyl.

 

Nyní tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Braného, který zpochybňuje nebo namítá, zda se jednalo o legislativně technické úpravy, či nikoli, tedy o ty, které přednesl pan zpravodaj Urban.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Braného, že se nejedná o legislativně technické úpravy. Kdo souhlasí s tímto stanoviskem pana poslance Braného? Kdo je proti tomuto stanovisku a domnívá se tedy, že se jedná o legislativně technické úpravy?

Hlasování pořadové číslo 133, přítomno 165, pro 46, proti 71, návrh přijat nebyl. Znamená to tedy, že souhlasíme s tím, že se jedná o legislativně technické úpravy.

 

Nyní bude mít slovo pan zpravodaj, i když zeptám se Sněmovny: Procedura byla, byli jsme s ní seznámeni. Je, pane zpravodaji, něco, s čím byste chtěl ještě Sněmovnu seznámit? Byly nějaké návrhy ke změně procedury, o nichž bychom měli vědět nyní? Namítá někdo něco? Pan kolega Urban ještě jednou.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní předsedkyně, snad jen malou poznámku k proceduře. Já jsem zde předtím vycházel z nějakého závěru, co je a není hlasovatelné ve vztahu k návrhům pana poslance Šidla. Chtěl bych zopakovat, že pokud by nebyly přijaty návrhy pana poslance Rádla C1 až C9, tak návrhy pana poslance Šidla pod písmenem K jsou hlasovatelné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Legislativy se budu průběžně ptát, abychom se nedopustili nějaké chyby. Budeme se snažit jí předcházet. Legislativa souhlasí s tímto, co nyní bylo oznámeno Sněmovně.

Ještě pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Jen dovolte ještě upřesnění. Když by bylo C2, tak ty návrhy K pana poslance Šidla nejsou hlasovatelné, říká legislativa. Myslím si, že toto je definitivní závěr.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Byli jsme seznámeni s procedurou, byl zde vyjasněn tento problém. Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s navrženou procedurou a kdo nikoli.

 

Zahajuji hlasování číslo 134. Kdo souhlasí s procedurou hlasování, tak jak nás s ní seznámil pan zpravodaj, pan poslanec Milan Urban? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 134, přítomno 165, pro 143, proti 5, proceduru jsme si schválili.

 

Požádám nyní pana zpravodaje, aby nám přednášel návrhy hlasování a dával k nim své stanovisko, o totéž požádám pana ministra.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, ještě bych si dovolil požádat o hlasování o legislativně technických. Předtím jsme rozhodli, že se jedná skutečně o legislativně technické, a teď bychom je měli schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 135. Táži se, kdo souhlasí s legislativně technickými úpravami, tak jak zde byly načteny. Kdo je pro tyto úpravy? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135, přítomno 165, pro 142, proti 6, legislativně technické úpravy a gramatické úpravy byly schváleny. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Hlasovali bychom tedy o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. B1 prosím. (Ministr Kocourek i zpravodaj Urban nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 136. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 136, přítomno 164, pro 90, proti 50, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Dále budeme hlasovat o návrhu B2. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 137. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 137, přítomno 165, pro 147, proti 1, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o návrzích B3 až B5. (Ministr i zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 138. Kdo je pro návrhy B3 až B5? Kdo je proti těmto návrhům?

Hlasování číslo 138, přítomno 165, pro 87, proti 48, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o návrhu B6. (Ministr i zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 139. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 139, přítomno 165, pro 67, proti 164, návrh přijat nebyl.
Přihlásit/registrovat se do ISP