(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane zpravodaji. A já tedy, pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, končím rozpravu. Pan zpravodaj nás... (O slovo se hlásí posl. Braný.) Ano, ale ukončila jsem rozpravu, pane poslanče. Chcete prosím k proceduře hlasování? (Ano.) Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vládo, já ctím práci hospodářského výboru a výboru pro životní prostředí, ale to byla smršť legislativně technických úprav a ty směřovaly, jak jsem pochopil, ještě k pozměňovacím návrhům. Možná jsem to špatně pochopil, ale bylo řečeno v tom předčítání, že to je pozměňovací návrh toho a toho a k tomu uvozovky apod.

Takže bych žádal, aby se nejdřív vůbec hlasovalo o tom, jestli jsou hlasovatelné legislativně... Ne o nich, jestli je přijmeme, ale jestli vůbec to bereme za legislativně technické úpravy, protože když je přijmeme na začátku, tak jsme jakoby přijali i úpravy pozměňovacích návrhů, o kterých budeme jednat později. Já vím, že je to vždycky problém. A když jsme řešili - jako zpravodaj mám spotřební daně, tak ví pan kolega Urban, že jsme to přerušili do druhého dne, protože v tom byla nejasnost. Já po tom nevolám, nedávám tento návrh, ale chtěl bych ještě vyjasnit, jak se bude postupovat při legislativně technických. A proto bych navrhoval, když nebude jasně vysvětleno, aby byla nejdřív procedura hlasování, zda jsou to legislativně technické v celém rozsahu, anebo s nějakou výjimkou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dám ještě slovo panu zpravodaji. Dále se poté hlásil pan poslanec Boris Šťastný. Tomu udělím slovo hned poté.

 

Poslanec Milan Urban: Já bych se pokusil to vysvětlit. Souhlasím s tím, co pan poslanec navrhuje. Proto jsem zařadil v proceduře hlasování jako první hlasování o legislativně technických úpravách. Samozřejmě je potřeba je odsouhlasit, aby bylo možno v hlasování pokračovat. Návrhy, které tam zazněly v legislativně technických, ony nemění věcný obsah pozměňovacích návrhů, ale mění se pouze číslování, protože tyto návrhy byly podány k vládnímu návrhu, nikoliv ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, který byl přijat za základ. A aby kolegové nebyli ošizeni o to, že se o jejich návrzích, jistě závažných, bude hlasovat, proto je tady dohoda s legislativou, že v rámci legislativně technických se přečíslují jednotlivé odstavce a písmena tak, aby to bylo hlasovatelné ve vztahu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru.

Máte pravdu, tento postup je nutno prověřit hlasováním, a tedy musí se hlasovat o všech legislativně technických, tak jak jsem je tady přečetl úplně na začátku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, děkuji vám. Než nechám hlasovat, dám ještě slovo panu poslanci Šťastnému, který se hlásil.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, k proceduře. Já bych si nikdy nedovolil jakýmkoliv způsobem vstupovat do energetického zákona, ale já chci prohlásit, že nevím, ale opravdu nevím vůbec, o čem budu hlasovat! (Potlesk, zejména z řad ČSSD.) Já pokládám toto za naprosto zmatečné. Velmi se omlouvám. Stejná situace nastala kdysi před několika lety při projednávání tabákového zákona a byl to kolega Urban, který navrhoval vrácení hospodářskému výboru, aby se ta věc dala do pořádku. Čili já opravdu bych chtěl požádat, aby se zamyslel zpravodaj i navrhovatel nad tím, co teď uděláme, protože situace je tristní. Opravdu já osobně se v tom nevyznám a nejsem schopen hlasovat. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další se hlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Tomáš Úlehla. Pardon, hlásil se k proceduře.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Děkuji. Já jsem se jenom chtěl přidat k tomu, že v podstatě, když jsem to teď celé pročítal, a máme tam stanoviska u výboru životního prostředí, který jsme dvakrát svolali, tak by mi připadlo tedy nekorektní vůči provozovatelům malých vodních elektráren, abychom to takto zazdili jedním hlasováním. Čili já bych se k tomu tedy také přikláněl, protože jsem teď překvapen, když čtu doporučená hlasování, že je to tam všude napsáno trošku jinak, než jsme předpokládali. A my jsme k tomu svolávali skutečně jednání.

Takže já věřím, že to nemá hlavu a patu, tak jak teď jsem poslouchal proceduru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já tedy v tuto chvíli vyzvu pana zpravodaje, aby byl tak laskav a znovu nám zopakoval celý postup, aby nám bylo zcela jasno... (Námitky ze sálu.) Pardon, ještě pan poslanec Tejc se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já myslím, že tohle je přesně jeden z důvodů, proč jsme navrhovali, aby tento bod byl přerušen alespoň do příštího týdne, když už nebude hlasováno o vrácení do druhého čtení a vrácení výborům k projednání. To, co se tady děje, je přesně důvod, proč jsme byli přesvědčeni o tom, že by k přerušení a zdržení o několik dní mělo dojít. Já se nedomnívám, že pokud tento návrh zákona budeme projednávat v úterý, resp. ne projednávat, ale hlasovat o něm, že to něco zásadního změní v české energetické politice. Proto si dovoluji, bude-li to umožněno podle jednacího řádu, požádat znovu o to, abychom hlasovali na základě této nově vzniklé situace o přerušení do úterý 10. května, byť souhlasím s tím, že už jsme o tom hlasovali. Na druhé straně mám pocit, že vývoj dává za pravdu tomuto řešení. A byl bych rád, kdyby kolegové na toto změnili názor. Děkuji. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Hlásí se pan poslanec Tluchoř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, omlouvám se. Rád bych vás požádal o 15 minut přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS. Pokud nám vyhovíte, tak tímto svolávám poslanecký klub do Státních aktů - ihned prosím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, já této žádosti vyhovím a přerušuji projednávání do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP