Začátek schůze Poslanecké sněmovny
10. srpna 2010 ve 14.02 hodin
Přítomno: 200 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás všechny, abyste se dostavili do jednacího sálu a zaujali svá místa, abychom mohli zahájit schůzi.

Dovolte mi, abych přivítala členy vlády a zahájila třetí schůzi Poslanecké sněmovny, a dovolte mi také, abych vás všechny na této schůzi přivítala.

Schůzi jsem svolala, aby vláda podle článku 68 odstavce 3 Ústavy České republiky mohla požádat o vyslovení důvěry. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 16. července tohoto roku.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, a pokud ji někdo nemá, prosím, aby si vyzvedl kartu náhradní a oznámil mi její číslo Zatím náhradní kartu mají pan poslanec Boris Šťastný, a to kartu číslo 2, pan poslanec Pavel Kováčik bude dnes hlasovat s náhradní kartou číslo 8. Tolik toto formální oznámení. (V sále je hlučno.)

Já bych vás ještě jednou všechny chtěla požádat, abyste se soustředili, abychom mohli začít projednávat to, co je před námi.

Vážené kolegyně a kolegové, poprvé mezi námi vítám prezidentem jmenovanou novou vládu České republiky a chtěla bych v úvodu naší schůze požádat jejího předsedu, předsedu vlády Petra Nečase, aby nám jednotlivé členy vlády představil. Prosím vás tedy, pane premiére, o toto představení.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil jmenovanou vládu České republiky.

Prvním místopředsedou vlády a ministrem zahraničí je pan ministr Schwarzenberg. (Potlesk z lavic koaličních poslanců.) Místopředsedou vlády pověřeným řízením Ministerstva vnitra je pan John. (Potlesk pravé části sálu.)

A nyní mi dovolte, abych opustil princip politické seniority a juniority a vzal to - jak jinak - zprava. Takže ministrem kultury je pan Besser (potlesk), ministrem školství mládeže a tělovýchovy je pan Dobeš (potlesk), ministrem zemědělství je pan Fuksa (potlesk), ministrem práce a sociálních věcí je pan Drábek (potlesk), ministrem průmyslu a obchodu je pan Kocourek (potlesk), ministrem financí je pan Kalousek (potlesk), ministrem obrany je pan Vondra (potlesk), ministrem dopravy je pan Bárta (potlesk), ministrem zdravotnictví je pan Heger (potlesk), ministrem spravedlnosti je pan Pospíšil (potlesk), ministrem životního prostředí je pan Drobil (potlesk) a ministrem pro místní rozvoj je pan Jankovský (potlesk).

To je, dámy a pánové, patnáctičlenná vláda, která dnes v rámci bodu, který je součástí této schůze, chce požádat vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o vyslovení důvěry.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane premiére, za toto představení členů vlády.

 

Nejdříve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Marka Bendu a poslankyni Kateřinu Konečnou za ověřovatele. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se vás, kdo souhlasí s těmito návrhy na ověřovatele schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 190, pro 178, proti 2. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli třetí schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Marka Bendu a paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci - měla jsem, myslím, pouze jednu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Antonín Pavel.

Ještě než přistoupíme ke stanovení pořadu, ráda bych upozornila členy organizačního výboru, že schůze organizačního výboru se uskuteční zítra, pravděpodobně ve 13 hodin. Ale přesný čas si ještě řekneme podle toho, jak se bude vyvíjet právě tato schůze.

A nyní již přistoupíme ke stanovení pořadu třetí schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Z dnešního grémia nemám pro vás žádné návrhy na rozšíření nebo pozměnění tohoto pořadu. Ale je prostor pro vás.

Hlásí se nejprve pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych navrhoval zařadit nový bod této schůze, který by se jmenoval Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí s případným návrhem, který by se týkal stanovení pořadu schůze. Žádný takový návrh neregistruji.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto jediném návrhu, který zazněl. Já se vás tedy zeptám, zda souhlasí Sněmovna s tím, abychom rozšířili náš program o bod tak, jak nám jej přednesl předseda rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Táži se, kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu na pořad této schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2. Přítomno 195, pro 182, proti 4. Tento návrh jsme schválili.

 

Nyní budeme hlasovat o celém programu schůze, tedy o obou bodech zároveň.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se vás, kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze tak, jak byl doplněn. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3. Přítomno 196, pro 189, proti 1. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP