(10.50 hodin)
(pokračuje Šeich)

A někdo prostě z nějakého důvodu, z důvodu, že nechce budit závist sousedů, z důvodu, že třeba nechce být znám před konkurencí, chce skupovat konkurenční produkty a nebýt viděn, je to jeho marketingová strategie - z nejrůznějších důvodů někdo volí tuto formu akcií. A vy říkáte - zákonem přes dvacet let jsme to umožnili, rozhodli jsme se jít touto cestou a teď zákonem měníme pravidla, čili v arbitrážích si to na nás někdo zhojí. Přiřazujeme se k nějakým Chávezovým banánovým republikám, které a la v Nigérii prostě zdaní zisky těžařů o 50 procent víc a prostě se to neřeší. A samozřejmě do takového prostředí žádný podnikatel nepůjde podnikat. Přestěhuje se do zemí, kde mu je poskytnuta větší právní jistota a ti čeští lidé ztratí zaměstnání. Čili uvědomte si tato rizika svých návrhů a velmi se přikláním k návrhu kolegů k přepracování tohoto návrhu předkladateli.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to by byly všechny přihlášky, které tady mám písemné. Nikdo se nehlásí, takže v této chvíli můžeme ukončit obecnou rozpravu. Já bych si dovolil zagongovat, protože budeme muset hlasovat. Takže prosím všechny poslance, aby se vrátili do hlavního sálu, protože budeme hlasovat návrhy, které bychom nyní na konci prvního čtení měli zvládnout se k nim vyjádřit. Je tu také návrh, abych vás všechny odhlásil, takže vás zároveň odhlašuji. Žádám, abyste se všichni přihlásili.

Pokud jsme všichni tady, tak první hlasování, které nás čeká, to byl návrh poslance Suchánka přednesený ještě v obecné rozpravě na 71. schůzi, to znamená v první přerušené části obecné rozpravy. Možná si vzpomenete, že tam byl původně předložen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, což byl návrh, ke kterému se dnes tady celá řada řečníků přihlásila, jako poslanec Doktor a další. Takže tady tento návrh byl mnohokrát vzpomenut. Budeme ho hlasovat jako první.

 

Budeme hlasovat návrh poslance původně Suchánka vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto vrácení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 10. Přihlášeno 149, pro vrácení hlasovalo 66, proti 61, takže návrh vrátit neprošel.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům a nakonec se budeme zabývat zkráceními lhůty.

Paní poslankyně Zubová má náhradní kartu číslo 32. Takže už se může zúčastnit.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh než tenhle. Vypadá to, že ne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat rozpočtovému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Přihlášeno 149, pro hlasovalo 146, proti jedna. Takže tento návrh na přikázání byl přijat.

 

A teď tu byly návrhy na zkrácení lhůty k projednávání. Těch tady zazněla řada. Stejný návrh měli poslanec Pavel Němec, Petr Braný a Bohuslav Sobotka. Ti všichni navrhovali zkrácení lhůty o 30 dnů. Nicméně poslanec Pavel Němec ještě alternativně měl další návrh. On navrhoval zkrácení lhůty o 40 dnů. Tohle je tedy ještě radikálnější návrh zkrácení, takže si myslím, že tento návrh byl se měl hlasovat jako první a podle toho, jestli projde, tak se dostaneme k návrhu na zkrácení o 30 dní.

Pan poslanec Tluchoř chce ještě něco.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jsem přesvědčen o tom, že zkrácení pod 30 dnů je možno zavetovat 50 poslanci poslaneckého klubu ODS, a tímto tak činím a prosím, abyste nechal zkracovat pouze o zkrácení na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tahle možnost v jednacím řádu existuje, to potvrzuji. Takže možnost zablokovat alternativní návrh byla tedy zřejmě využita. Budeme tedy hlasovat o návrhu zkrácení lhůty projednávání o 30 dnů, což je návrh poslance Němce, Braného a Sobotky. To je to, co hlasujeme nyní.

Pan poslanec Exner mi říká, že tu byl ještě návrh přikázat tento k hlasování ústavněprávnímu výboru. Já se omlouvám, protože si myslím, že má pravdu. Pokud nebudete protestovat, ještě před hlasováním o zkracování lhůty bych nechal hlasovat o přikázání k projednání ústavněprávnímu výboru, protože si uvědomuji, že pan poslanec Exner to vlastně reprodukuje správně. Takže pokud ne, tak já budu hlasovat ještě o tomto.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat ještě ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 12. Přihlášeno 151, pro hlasovalo 140, proti dva, takže tento návrh byl také přijat.

 

A teď teprve budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednávání o 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání o 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 13. Přihlášeno je 151, pro hlasovalo 82, proti 24, takže zkrácení bylo odhlasováno. My jsme tedy výborům zkrátili lhůtu k projednání.

 

Tím můžeme ukončit projednávání tohoto druhého bodu dnešní schůze a pustíme se do dalšího. Je to bod

3.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika,
Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu)
/sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek Stanovisko vlády máme, je to tisk 994/1. Teď bych požádal Bohuslava Sobotku, aby tento tisk v prvním čtení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, je to už druhý poslanecký návrh, který budeme projednávat a který se snaží navrhnout poprvé v historii českého Parlamentu seriózním způsobem pravidla pro regulaci lobbingu. Já jsem patřil mezi skupinu předkladatelů tohoto prvního návrhu. Chtěl bych říci, že jsme se snažili v tomto druhém návrhu zohlednit připomínky, které zazněly v rámci rozpravy při projednávání prvého čtení původního návrhu zákona o regulaci lobbingu. Snažili jsme se vyhovět i některým kritickým připomínkám, které na adresu prvního pokusu tady v Poslanecké sněmovně zazněly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP