(14.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

V hlasování číslo 13 rozhodneme o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, pro 98, proti 5. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení na 10 dnů. Učiníme tak v hlasování, které má pořadové číslo 14. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, pro 98, 1 proti. Takže i tak jsme schválili zkrácení na 10 dnů.

 

Děkuji panu ministru a panu zpravodajovi.

 

Přikročíme k projednání posledního bodu této schůze, je to pokračování projednávání bodu

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)
/sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

Nacházíme se v obecné rozpravě a já přečtu jména těch, kteří jsou přihlášeni do této rozpravy. Je to paní poslankyně Věra Jakubková, pan poslanec Krupka, Severa, Pleva, Plachý, Petruška. Předpokládám, že paní poslankyně Jakubková má pouze jednu přihlášku. (Souhlas.) Děkuji. Můžete se, paní poslankyně, ujmout slova, neboť pan ministr Pecina už zaujal místo u stolku zpravodajů a paní poslankyně Rujbrová Bebarová je rovněž připravena. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Pane předsedající, dámy a pánové, předložený vládní tzv. protikorupční balíček vítám. Ale jedním dechem dodávám, že je pro mě zklamáním. Návrh považuji za nedostatečný. Zásadně nesouhlasím se slovy ministra Peciny, který řekl: Nemá teď smysl dávat do Parlamentu kontroverzní opatření.

O jaké kontroverzi je tady řeč! Vždyť my všichni víme, co je třeba udělat. Nástroje vhodné pro boj proti korupci byly mnohokrát identifikovány a popsány. Pokud každá z parlamentních politických stran myslí slova o boji proti korupci vážně, není možné nenajít shodu. Potřebujeme zákony, které z korupce udělají opovrženíhodnou, riskantní a nevýnosnou činnost. Potřebujeme systémové změny. Proto se nesmíme spokojit s obsahem a rozsahem vládního návrhu. Útěšná slova o tom, že vláda ještě do voleb připraví balíček č. 2 jako návod pro novou vládu, jsou k ničemu. Spíše ukazují, že se vláda zřejmě nemá čím zabývat, a proto bude opisovat už mnohokrát sepsané.

A co se zatím děje venku za zdmi Sněmovny? Veřejnost se pohybuje mezi dvěma názory. A to že korupce je společensky nepřijatelná, anebo že se korupce stala normální součástí našeho života, že jsme si na ni zvykli, a i když nadáváme, říkáme, že to jinak nejde. Mezi lidmi převládá názor, že se veřejné rozpočty přeměnily v hodovní stoly zájmových subjektů a ti, kteří mají nezávisle kontrolovat efektivní čerpání veřejných zdrojů, oprávněnost a zákonnost výdajů, nejsou nezávislí.

Každý z nás poslankyň a poslanců má své priority. Jednou z těch mých se po zkušenosti z pobytu v Poslanecké sněmovně stala nutnost přijetí pravidel regulace lobbingu. V programu 67. schůze se nachází návrh zákona o lobbingu připravený poslanci a poslankyněmi sociální demokracie, zelených, komunistů a nezařazených. Jeho naděje na projednání do konce volebního období je mizivá, neboť nebyl zařazen na program žádné z mimořádných schůzí. Žádala jsem o předložení takového zákona už premiéra Topolánka. Snažila jsem se mu vysvětlit, že v době, kdy je podkopána důvěra občanů v existenci právního státu, v justici, v nezávislé vyšetřování, je takový krok nezbytný. Jak všichni víte, neuspěla jsem.

V této chvíli se ptám prostřednictvím předsedajícího, neboť pan premiér není přítomen, ale prostřednictvím předsedajícího ministra vnitra a potažmo předsedy vlády na to, proč se regulace lobbingu nestala součástí protikorupčního balíčku.

Pane premiére, v tomto volebním období jste už druhý premiér, který od záměru rozlišit lobbisty a korupčníky dává ruce pryč. Toho prvního to stálo křeslo. Vás to možná připraví o dobrou pověst, což je podle mě větší újma. Velmi mě překvapuje, že zrovna vy, pane premiére, jste se nezasadil o zařazení regulace lobbingu do tzv. vládního protikorupčního balíčku. Lidé by ochotněji věřili tomu, že za snahou vydobýt uhlí z Beskyd a z Horního Jiřetína nestojí zájmy ekonomických subjektů. Myslím, že občanům stejně jako mně dlužíte také odpověď na otázku, co způsobilo změnu vašeho názoru na projednání ve vládě připravovaného zákona o ochraně ovzduší, který měl být vládě předložen do konce března. Dnes byly v mnoha městech v Moravskoslezském kraji překročeny limity pro škodliviny v ovzduší pětkrát a vícekrát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, já se vám omlouvám, ale jsem napomínán, abych vás vedl v souladu s jednacím řádem a donutil vás, abyste hovořila k věci. Teď neprojednáváme jiný zákon než vládní návrh zákona o protikorupčních opatřeních. Není ani doba interpelací, otázek na premiéra, ani neprojednáváme emisní limity nebo něco podobného. Omlouvám se, musel jsem tak učinit.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Pane předsedající, já vaše postavení chápu, ale chci říci, že hovořím přímo k věci. Hovořím o tom, co v tom návrhu chybí, a tak svá slova zdůvodňuji.

Takže škodliviny byly překročeny pětkrát a vícekrát. Promiňte, ale zdá se, že vám i celé vládě je to jedno. Nejen prach, benzoapyreny a aromatické uhlovodíky se vznášejí nad Českou republikou. Tento smrtonosný koktejl doplnila vážná obava z toho, že řízení státu převzaly ekonomické subjekty. Neregulovaný a netransparentní lobbing, tak jak jej známe z České republiky, způsobuje, že není jasné, kdo má na politiky vliv a jakými prostředky svých cílů dosahuje. Neregulovaný lobbing snižuje legitimitu jak procesu, tak i výsledku veřejného rozhodování a zvyšuje nedůvěru občanů v instituce. Nejen já zazlívám současné vládě, že přichází s protikorupčním balíčkem, ale sama pokračuje v politice netransparentního financování staveb všeho druhu.

Abych nezůstala pouze u dopravní infrastruktury, zmíním například tzv. protipovodňové opatření, přehradu v Nových Heřminovech. Peníze ze státní pokladny jsou vydávány na stavby bez řádného porovnání všech variant, s tzv. cinknutými studiemi, ošetřeným obsazením komisí, bez přístupu k informacím a bez účasti veřejnosti, která se často ocitá za zavřenými dveřmi, na které buší, co jí síly stačí, a nakonec je jí vyčteno, proč nepřišla, že ji přece zvali. A jsme u služebního zákona a úředníků vězících ve smyčkách politických stran.

Očekávám, že budou dodržena slova premiéra z odpovědi na mou interpelaci o tom, že Sněmovna bude informována o protikorupčním balíčku nad rámec, a to i o nelegislativních opatřeních. Dnes už nestačí pouze mluvit o tom, že si lobbisty držíme na dvě paže od těla. Slovu musí odpovídat činy. Fischerova vláda má šanci nastavit pravidla tak, že skutečně dojde ke snížení korupčního potenciálu. Stejně tak však po ní může zůstat ostudná Potěmkinova vesnice.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jakubkové. O slovo se přihlásil pan ministr Martin Pecina, potom vystoupí pan poslanec Krupka.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil zareagovat na vystoupení paní poslankyně Jakubkové, protože mi přišlo jako skutečně věcné a chtěl bych odpovědět na několik podnětů, které zde byly. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP