(14.40 hodin)
(pokračuje Říman)

Poslední věcí, které se chci dotknout a která tady ještě k mému překvapení nebyla zmíněna ani ze strany navrhovatele, ani ze strany žádného z poslanců - nevím, možná se k tomu ještě chystá, možná si toho ani nevšiml někdo, neboť v důvodové zprávě to jaksi není - je fakt, že okruh oprávněných osob, které mají právo obdržet od operátorů takzvané lokalizační údaje, se rozšiřuje z Policie České republiky na Bezpečnostní a informační službu. Překvapuje mě to, že tady to zatím nikdo nezvedl, protože si jistě všichni vzpomenete, jakou hysterii tady předváděla Česká strana sociálně demokratická zhruba před rokem a něco, kdy byla předkládána vládou malá novela zákona o elektronických komunikacích, která zpřesňovala a uváděla v soulad se směrnicí Evropské unie právě tuto záležitost týkající se uchovávání takzvaných lokalizačních údajů.

Pro připomenutí paměti, jde o to, že na základě směrnice Evropské unie, jejíž číslo již samozřejmě nevím, mají členské státy a jejich operátoři povinnost uchovávat určité technické údaje o všech hovorech, esemeskách, mailech a tak podobně. Ne tedy obsah těch zpráv, ale údaje typu kdo volá, komu volá, jak dlouho volá, odkud volá a podobně. Ta povinnost vznikla na základě 11. září. Jako argument celoevropský se udávalo, proč to zavést, to, že na základě toho byli chyceni teroristé v Británii, na základě těchto údajů, apod. Byla tady kolem toho vášnivá diskuse, jak si jistě vzpomínáte, o tom, že vláda chce špiclovat své občany, abych z hlavy citoval pana kolegu Urbana, který mi to tady vmetl do tváře. A v okamžiku, kdy - a to mě překvapuje - je tady navrhováno, aby toto špiclování bylo rozšířeno na další bezpečnostní složku, tak to nikoho nezajímá. To je tedy podivné. Mě to zajímá a já samozřejmě navrhnu v druhém čtení, aby tato extenze opět byla uvedena na správnou míru, to znamená aby byl zachován ten stav, kterému jsme povinováni, protože jsme členy Evropské unie, kam jste všichni chtěli, ale ani o milimetr více. A tady už těch milimetrů překračujeme zbytečně mnoho.

Takže dámy a pánové, tolik asi mých několik poznámek k zákonu, který osobně pokládám za užitečný, přínosný. Měl by se projednat. Bylo by dobře, kdyby platil, samozřejmě s určitými změnami, jednu jsem tady teď zmínil, kdyby mohl vejít v platnost ještě před volbami do Poslanecké sněmovny. Proto to zkrácení lhůty na 10 dní. Je sice šibeniční a hospodářský výbor bude mít s tím asi hodně práce, nicméně je to asi nezbytné, chceme-li splnit tento úkol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Paní poslankyně Jakubková, kterou jsem avizoval, se přihlásila až k dalšímu bodu, do kterého už je ovšem přihlášena, jak jsem zjistil, takže tam má přihlášky hnedle dvě. Zdá se, že pan poslanec Říman byl poslední, kdo chtěl v obecné rozpravě k této věci vystoupit.

Hlásí se ještě pan poslanec Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce. Pan poslanec Říman zde uvedl mnoho argumentů, které budou jistě předmětem jednání v hospodářském výboru. Opravdu je potřeba brát v úvahu, že v této novele se objevují věci, které znamenají, že nejde o normu, která je rozpočtově neutrální. Jak zde bylo zmíněno, sto padesát milionů na úhradu plateb postiženým občanům, což považuji za velmi správné, že existuje tento institut, tak je již hrazeno ze státního rozpočtu. Ale jsou tam i další náklady. Co se týče systémově tady této platby, o které si myslím, že je správná, ale současně jsem toho názoru, že v budoucnu je třeba, aby se tento institut přenesl do právních norem, které se týkají sociálního zabezpečení, sociální podpory, a myslím si, že v tomto zákoně je nesystémově. To není ale předmětem tohoto jednání.

Ještě k jedné věci, co se týče bezpečnostních složek. V době přípravy tohoto tisku k projednání ve Sněmovně proběhla jednání a signály, že tento institut bude upraven v rámci druhého čtení na stav, který zde byl zmíněn panem poslancem Římanem, to znamená na stávající stav. Proto jsem to šířeji nepopisoval ve své zpravodajské zprávě.

Jinak chci podotknout a chci se vrátit k tomu, co jsem zde zmínil ve zpravodajské zprávě, a navrhuji zkrácení lhůty tedy na 10 dnů, tak aby to bylo zaznamenáno ve stenoprotokolu i v obecné rozpravě.

Děkuji a doporučuji projednání tohoto návrhu zákona, respektive odhlasování do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám, pane poslanče. S faktickou se hlásí pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl v první řadě říci, že také podporujeme, aby tento zákon prošel do druhého čtení, včetně zkrácení lhůty k projednávání na 10 dnů, včetně toho, co tady říkal Martin Říman, že pravděpodobně ve druhém čtení se bude hledat nějaký přijatelný kompromis pro výsledek celkového schválení zákona. Chci ho ujistit, že si také nepřeji, aby to bylo plus milimetry v porovnání s Evropskou unií. Dokonce si dovedu představit, že to bude minus jeden milimetr. Ale to je předmětem nějaké odborné diskuse. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Obecnou rozpravu mohu ukončit. Se závěrečným slovem vystoupí pan ministr Vladimír Tošovský.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že postupuje - ještě tedy ne, ale návrh zákona o elektronických komunikacích je tak trošičku podpořen. I já bych rád podpořil zkrácení na 10 dnů pro jednání, protože skutečně si myslíme, že ten návrh je pro nás důležitý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Rozumím vašemu vyjádření jako formální souhlas se zkrácením na 10 dnů. Ten je podmínkou pro to, abych o tom mohl dát hlasovat.

Dámy a pánové, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Pan poslanec Pleva navrhl, aby tento návrh zákona projednal také výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali.

 

V hlasování pořadové číslo 12, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání výboru hospodářskému. Kdo souhlasí s přikázáním hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 119 poslanců, 118 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP