(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, my hlasujeme v pořadí tak, jak byly návrhy načteny, musím nechat hlasovat váš návrh. Pokud dáváte jiný návrh, ale já si myslím, že by to byl určitý precedens, který jsme tady neměli.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobře. V tom případě po pevně zařazených bodech dopoledne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dopoledne. Takže jsme si to ujasnili, sněmovní tisk 889, na středu 3. 2. po pevně zařazených bodech dopoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 258 z přihlášených 193 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále, pan poslanec Bublan navrhl, aby bod číslo 9, sněmovní tisk 831, byl zařazen na středu 3. 2. již po pevně zařazených bodech v prvním čtení. Je tomu tak, pane poslanče? Druhých čtení? Tak druhých čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 259 z přihlášených 193 poslankyň a poslanců pro návrh 122, proti 20. Návrh byl schválen.

 

Pan poslanec Vilímec navrhl, aby sněmovní tisk 1016 byl zařazen do bloku prvních čtení, a to ve středu 3. 2. Je tomu tak? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 260 z přihlášených 194 poslankyň a poslanců pro návrh 160, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále, pan poslanec Liška navrhl - první návrh byl sněmovní tisk 889, ale o tom již bylo hlasováno, takže o tom hlasovat nemůžeme.

 

Další návrh byl, aby bod číslo 6, sněmovní tisk 969, byl zařazen jako pátý bod odpoledního jednání, šestý bod odpoledního jednání. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 261 z přihlášených 194 poslankyň a poslanců pro návrh 139, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále, paní poslankyně Zelenková navrhla, aby bod číslo 36, sněmovní tisk 775 byl nejprve vyřazen ze čtvrtečního jednání a zařazen na pátek jako třetí bod. Ano, v pátek jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 262 z přihlášených 193 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti 37. I tento návrh byl schválen.

 

Dále, pan poslanec Tluchoř navrhl, aby volební blok byl zařazen na středu 3. 2. ve 12.30 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 263 z přihlášených 194 poslankyň a poslanců pro návrh 175, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Teď pan poslanec Břetislav Petr navrhl přerušení, že mu nefunguje hlasovací zařízení, ale já si myslím, že teď budeme probírat návrh pravidel, bod číslo 197, a myslím, že v tu dobu jsme schopni uvést hlasovací zařízení do provozu. Pokud ne, tak až před hlasováním bych vzal kratičkou přestávku na zprovoznění hlasovacího zařízení.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo 197. Je jím

197.
Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2010

Podle § 78 odstavce 2 našeho jednacího řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro každý kalendářní rok. Návrh, který jste všichni obdrželi dne 28. ledna na lavice, odůvodní členka organizačního výboru paní poslankyně Hana Orgoníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2010 bych pouze krátce uvedla, že tento materiál byl schválen na schůzi organizačního výboru 27. ledna letošního roku a je připraven ve znění schválených pravidel hospodaření pro rok 2009, s tím, že měsíční příspěvek je stanoven pevnou částkou na jednotlivé poslanecké kluby ve výši 24 500 korun měsíčně a variabilní částkou ve výši 3550 korun na každého člena klubu. Finanční prostředky budou uvolňovány pravidelně měsíčně jako v loňském roce.

Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2010 doporučuji Poslanecké sněmovně ke schválení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Z místa přihlášky neregistruji, proto končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Taktéž nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, z místa se také nikdo nehlásí, proto podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo paní zpravodajka nechce vystoupit.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 264 z přihlášených 194 poslankyň a poslanců pro návrh 156, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Končím bod číslo 197.

 

Nyní budeme pokračovat bodem 1. Je jím

1.
Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně
/sněmovní tisk 738/6/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 738/7.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatelů pana poslance Bohuslava Sobotky, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Nechce. Chce se ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Lhota? Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP