(10.30 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Když tady nebyl pan místopředseda vlády, tak už jsme si říkali, jestli vláda rychle teď právě nejedná o prodeji letiště. Naštěstí tomu tak není. Pan místopředseda vlády je tady.

Já bych byl rád, abychom diskutovali třeba i věcně. Pan poslanec Lhota tady dával příklady a říkal, že my se odkazujeme pouze na příklady z takových zemí, jako je Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko. Já bych mu připomněl, že právě my ve své důvodové zprávě uvádíme letiště západní Evropy, jako například Letiště Charlese de Gaulla v Paříži nebo berlínské letiště, které jsou vlastněny buďto státem, anebo veřejnými institucemi, jako jsou spolková země či město.

Myslím, že to je první důležitý fakt. Druhý podle mého názoru je skutečně riziko bezpečnosti. Letiště je čím dál tím důležitější a za posledních dvacet let jistě důležitost tohoto letiště stoupla. Já nepochybuji o tom, že by nezůstala stejná nebo nestoupla do budoucna oproti dnešní době. To riziko je tady v tom, že na každém letišti musí bezpečnostní složky státu zajišťovat bezpečnost toho daného státu, tedy v tomto případě České republiky. K tomu používají příslušníky Policie České republiky. K tomu používají zpravodajské služby a musí tam na letišti být tito lidé přítomni. Já tady nemám žádnou záruku v tom, že subjekt, který nakonec letiště získá, nebo bude nakonec přeprodán za pět, deset let, bude garantovat to, že nebudou prozrazena jména těchto osob, že nebudou prozrazeny metody, kterými tyto zpravodajské a bezpečnostní služby na tomto letišti působí.

Já nechci v žádném případě zpochybňovat kompetence našich zpravodajských služeb. Věřím, že oni svá varování řekli zcela jasně, dobře a na základě obrovských zkušeností, které mají. Otázkou je, jestli je vláda Mirka Topolánka brala v úvahu. Otázkou je, jestli je tato vláda, která je tady nyní, v úvahu vezme a jestli je vezmou v úvahu i další vlády, ať už budou jakékoliv. A já si skutečně myslím, že prodej letiště je nejen z ekonomického pohledu, ale i z bezpečnostního nežádoucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí místopředseda vlády pan Barták.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Dámy a pánové, já vás chci ujistit, že vláda dnes nejedná o ničem takovém. To je samozřejmě hloupost. Ani se na to nechystá v dohledné době. Vy o tom určitě budete vědět. Já jsem tady nebyl z toho důvodu, protože jsem konal biologickou potřebu. Vy zkušenější jistě víte, jak na to, ale já jsem se musel na chvíli vzdálit, takže se za to omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pokud byly vyčerpány všechny příspěvky, rozpravu končím. Slovo navrhovatele i zpravodaje už asi nezazní. Pokud byste měli zájem, mohli byste.

Budeme hlasovat o návrzích, vlastně o návrhu na zamítnutí bychom zřejmě měli hlasovat jako první. Takže já zagonguji. Všechny vás odhlašuji na žádost z pléna. Prosím, znovu se přihlaste.

Budeme hlasovat o návrhu poslance Lhoty jako první návrh, to je návrh na zamítnutí. Aha, omlouvám zdržení, nějaký technický problém. (Poslankyni Zubové nefunguje hlasovací karta.) Karta zřejmě nefunguje. Funguje, můžeme tedy. Dobrá. Vypadá to, že všichni poslanci mohou hlasovat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Lhoty na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 82. Přihlášeno 153 poslanců, pro hlasovalo 54, proti 93. Takže tento návrh neprošel.

 

Budeme postupovat tak, že bych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví Letiště Praha - Ruzyně, podle sněmovního tisku 738."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento tisk, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 83. Přihlášeno je 153 poslanců, pro hlasovalo 96, proti 47. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím pana poslance Sobotku, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat. Chci poděkovat za podporu tohoto návrhu. Věřím, že jsme se dnes rozhodli správně. Chtěl bych využít toho, že jsou zde přítomni zástupci vlády, a požádat, aby vláda přerušila veškeré kroky směřující k prodeji a přípravě prodeje pražského letiště a vyčkala dokončení legislativního procesu, tak aby nebyly zbytečně vynakládány prostředky daňových poplatníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Můžeme přikročit k dalšímu... Prosím, ještě se hlásí pan poslanec.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Když ze strany předkladatele zaznělo poděkování, tak mi dovolte...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Není diskuse. Pane poslanče, můžete pouze s procedurou.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Práce od roku 2003. Kolik vlád se vystřídalo? Všichni na tom pracovali - a teď se do toho hodily vidle!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Není rozprava. Já vás upozorňuji, že poslanec Sobotka dostal slovo, protože mu ho přednostně musím udělit, jinak nemohu. Musím respektovat jednací řád.

 

Takže nyní musíme pokračovat bodem

12.
Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 842/ - třetí čtení

Takže poprosím poslankyni Zdeňku Horníkovou a poslance Jana Babora. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 842/3.

Také zde otevírám rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Horníková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu poměrně stručná, protože i tato novela je poměrně stručná, byť významná. Já bych především chtěla poděkovat Sněmovně, že zkrátila lhůty mezi prvním a druhým a druhým a třetím čtením, poděkovat výboru, kde došlo k jedné změně, o které bude hovořit pan zpravodaj.

Čeho se týká tato naše předložená novela? Týká se fungování Státního fondu rozvoje bydlení a plnění jeho úkolů, které má. Jeden z úkolů, který má, je zajištění fungování programu Panel, který se stal velmi oblíbeným programem. Jak už jsem říkala v prvém čtení, slovo panel je poměrně zavádějící, protože v tomto programu se jedná o podporu rekonstrukcí, období (?) modernizací a především zateplování všech typů budov všech různých majitelů, kteří mohou o tuto dotaci požádat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP