(10.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Prostě tato diskuse neproběhla, vláda rozhodla velmi rychle a navíc zvolila model, který je rovněž velmi neobvyklý. Já si nemyslím, že privatizace, jak byla připravována, byla připravována standardně. Za prvé se rozhodlo rychle, bez diskuse, a za druhé byl zvolen model, který je výjimečný. Ten model spočívá v tom, že vláda, alespoň pokud jde o stávající platná rozhodnutí vlády České republiky, upřednostnila variantu prodeje celého letiště včetně pozemku. V zahraničí máme několik příkladů toho, jak funguje soukromý kapitál v takto velkých strategických letištích. Až na malé výjimky jsou to téměř vždy pronájmy, to znamená klíčová infrastruktura, zejména pozemky, zůstává ve vlastnictví státu, města nebo země a soukromý kapitál vstupuje do provozu letiště a má koncesionářskou smlouvu, která je časově limitována a samozřejmě jako každou smlouvu je ji možné vypovědět v určitých situacích. Model, který zvolila Topolánkova vláda, je neobvyklý právě v tom, že on nepočítá s pronájmem, on nepočítá s koncesí, on počítá s prodejem celého letiště včetně pozemků, které samozřejmě vznikaly určitým historickým vývojem, tvoří unikátní soubor pozemků v blízkosti Prahy a je to v podstatě jediné velké mezinárodní letiště, které Česká republika má k dispozici.

To byly důvody, proč jsme předložili tento návrh zákona. Nestandardní rozhodování vlády ve věci přípravy privatizace. Podivný způsob, jak k tomu vláda dospěla. Neobvyklý model, který vláda navrhuje pro prodej letiště.

A ještě jedna poznámka, která se týká předchozích rozhodnutí Poslanecké sněmovny. V roce 2004 tato Poslanecká sněmovna schválila zákon č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušná hospodařit Česká správa letišť, státní podnik. V tom zákoně tato Poslanecká sněmovna stanovila, že když se převedla letiště na kraje, ta letiště byla dříve součástí jednoho státního podniku, tak tato Poslanecká sněmovna dala krajům omezující podmínky při převodu těchto letišť. Tou první omezující podmínkou bylo, že kraje nesmějí až do roku 2014 tato letiště zcizit, to znamená do roku 2014 podle zákona č. 166/2004 Sb. není možné tato letiště převést na nikoho jiného. Druhá podmínka, která je trvalá a která byla dána tímto zákonem, je, že jestliže by kraje po roce 2014 privatizovaly část těchto letišť, tak to nesmí být více než 49 % podílu na jejich majetku. Už jednou tedy tato Poslanecká sněmovna uložila krajům, aby si ponechaly minimálně 51% podíl trvale na těchto letištích, která byla dříve součástí jednoho státního podniku.

Kdybychom připustili myšlenku, že se prodá Letiště Praha Ruzyně, tak by nastala absurdní situace, kdy u méně důležitých letišť tato Sněmovna trvala na omezení a na tom, že by měla zůstat trvale ve vlastnictví krajů, a u nejdůležitějšího letiště v České republice jsme se jen tak vzdali možnosti, aby veřejný sektor měl na toto letiště jakýkoli vliv. V tom si myslím, že je základní paradox, na který chceme také poukázat tímto návrhem zákona. My tímto návrhem zákona jednáme v logice a v duchu již dříve přijaté normy v této Poslanecké sněmovně, a to byl zákon č. 166/2004, který omezil nakládání s regionálními letišti, která v České republice fungují a která dnes fungují ve vlastnictví krajů. Není to tedy nic, co by vybočovalo nějakým dramatickým způsobem z legislativní praxe Poslanecké sněmovny, a já bych rád požádal Sněmovnu o podporu tohoto návrhu zákona, protože podle mého názoru budeme také postupovat i v duchu a podle článku 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ten článek říká, že zákon má stanovit, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu. Myslím si, že v tomto směru se budeme pohybovat i na půdě naší Ústavy a našeho ústavního pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě přečtu, že pan poslanec Dub má náhradní kartu číslo 2.

Pan poslanec Lhota se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, opravdu jenom krátce. Má to několik rovin. Když řeknu ty nejzákladnější: rovina ekonomická, rovina legislativní. Jak se zdá, o té ekonomické tady asi nejvalnější diskusi na základě příspěvků, které tady zazněly, nepovedeme, tak alespoň k té legislativní.

My se nebavíme o prodeji 100 % a my se vůbec v tuto chvíli nebavíme o prodeji. My se bavíme pouze o tom, vede se diskuse, která byla nastartována v roce 2003, o možnosti eventuálního vstupu, nikoliv jasného, eventuálního vstupu strategického partnera na letiště Ruzyně, s efekty, které to může přinést. Proč se tady takto mystifikujeme?

Když tady byla Topolánkova vláda, tak se říkalo: Topolánek to chce ukrást, vláda je nekompetentní, atd., atd. Topolánek tady dnes není, je tady úřednická vláda - a opět je to vláda nekompetentní. Která vláda je ta kompetentní? Který dozorce je ten kompetentní? Ten, co dělal dozorce ČSA? Tak to je přesně tam, kam nechci, abychom se dostali. Díky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil poslanec Jeroným Tejc. Prosím. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP