(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud jde o návrh paní poslankyně Ladislavy Zelenkové, jde o zařazení bodu číslo 139, tisku 506, jako první bod po již pevně zařazených bodech. V tuto chvíli tedy za pana kolegu Severu. (V sále je silný hluk.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 313 a ptám se, kdo je pro to, abychom vyhověli paní poslankyni Zelenkové. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 313 ze 152 přítomných pro 78, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Já sice nereaguji na výkřiky z pléna, ale musím říci, že pevně zařazený bod volby je samozřejmě dán časově, nikoliv pořadím jednotlivých bodů. Tolik na vysvětlení, kdyby to někdo nechtěl pochopit.

 

Budeme hlasovat o dalších návrzích. Je zde návrh, abychom kontrolní zprávy, body 191 a 192, pevně zařadili jako první body, čili úplně je předřadit. Navrhuje kolega Koníček. O první body se tedy budeme velmi přít.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 314 a ptám se, kdo je pro, abychom tyto dva kontrolní body zařadili jako první a druhý bod dnešního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 154 pro 76, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Je zájem o kontrolu hlasování, takže malou chviličku ještě počkám... Došlo pravděpodobně k nedorozumění. Hlásí se pan poslanec Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená Sněmovno, velmi se omlouvám. Byl jsem si zkontrolovat zápis o svém hlasování. Měl jsem zájem hlasovat ano, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 315, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu, kterou uplatnil pan poslanec Hamáček. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 152 pro 139, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pevném zařazení bodů 191 a 192, jako první a druhý bod dnešního jednacího dne

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 316 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 150 pro 131, proti 4. Návrh byl přijat. Body 191 a 192 jsme zařadili jako první a druhý bod.

 

Pan poslanec Jan Vidím navrhl - prosím, kontrolujte mě, pane poslanče, protože tady byl poměrně velký hluk a jde o to, abych říkal váš návrh správně - po pevně zařazených třetích čteních zařadit bod o vojácích z povolání. Je tomu tak. (Souhlas.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 317 a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 152 pro 97, proti 4. Pan poslanec Visím byl úspěšný s pevným zařazením bodu.

 

Pan poslanec Ambrozek navrhl vyřazení bodu číslo 130, to je jistě zajímavý návrh.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 318 , které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu 130. Evidentně budete úspěšný, pane poslanče. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 152 pro 131, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, který předložil na vyřazení, a to bodu 135, pan kolega Plachý.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 319 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 151 pro 63, proti 73. Tento bod se nepodařilo vyřadit, budeme ho projednávat v tom pořadí, jak později schválíme.

 

Jako první bod třetích čteních navrhuje pan kolega Liška zařadit bod 147.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320 a ptám se, kdo je pro to, vyhovět návrhu pana poslance Lišky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 153 pro 36, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu paní poslankyně Kateřiny Jacques, a to na zařazení bodu číslo 2 tisku 253 jako bod číslo 1, ale musím nyní říci jako bod číslo 3, protože předtím jsme hlasováním zařadili jako první dva body body číslo 191 a 192.

Hlásí se pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, my samozřejmě bychom byli rádi, aby hlasování o antidiskriminačním zákonu již konečně proběhlo, ať s tím či oním výsledkem, ale připadá nám málo seriózní, když se navrhují různé změny s tímto zákonem v okamžiku, kdy nejsou konzultovány se zpravodajkou tohoto tisku paní kolegyní Bebarovou-Rujbrovou. A navíc se změny navrhují v době, kdy paní poslankyně Rujbrová coby zpravodajka, není v Poslanecké sněmovně přítomna. Proto tento návrh tentokrát nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Přesto o tomto návrhu budeme řádně hlasovat, a to v hlasování číslo 321, které jsem zahájil. Kdo je pro, abychom bod číslo 2, tisk číslo 253, zařadili jako třetí bod našeho jednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 153 pro 38, proti 51. Návrh nebyl přijat. Bude tedy projednáván tento bod cca jako bod číslo 9 našeho jednání.

 

Myslím, že jsem vyčerpal všechny návrhy, které byly podány k pořadu schůze. Má někdo dojem, že jsem se jeho návrhem nezabýval? Není tomu tak, můžeme pokračovat.

 

Prvním bodem našeho dnešního jednání je bod

191.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru č. 314 z jeho 42. schůze z 29. dubna 2009. Prosím zpravodaje výboru předsedu Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové výbor se zabýval opakovaně výročními finančními zprávami politických stran a politických hnutí a 29. dubna 2009 přijal usnesení číslo 314, které máte před sebou, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, že konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2008 předložené následujícími politickými stranami a hnutími v platném znění jsou úplné - následuje seznam 64 politických stran a hnutí. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP