(11.20 hodin)
(pokračuje Koníček)

II. Žádá vládu, aby podle § 14 zákona číslo 424/1991 Sb. podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, neboť své výroční finanční zprávy za rok 2008 předložily neúplné - seznam 15 politických stran, b) nepředložily - seznam 28 politických stran.

Dále žádá vládu, aby podle § 13 odstavec 6 zákona číslo 424/1991 Sb. podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost byla pozastavena a politické strany a politická hnutí své výroční zprávy za rok 2008 předložily neúplné - jedna politická strana, a nepředložily - seznam 16 politických stran.

IV. Konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy na zrušení nebo jsou v likvidaci, v konkursu, v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2008 nepředložily - následuje seznam 18 politických stran.

Dále doporučujeme, aby Sněmovna požádala vládu, aby do 30. 11. projednala výše uvedené návrhy Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí, žádáme vládu, aby zajistila soulad prováděcího předpisu se zákonem číslo 242/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích v platném znění, a pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby v souladu s § 20a odstavec 4 do 7. 6. 2009 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa zastat se některé z politických stran. Nikoho nevidím, končím i podrobnou rozpravu. V tom případě asi nebude zájem o závěrečné slovo.

 

Budeme se zabývat návrhem na usnesení, který je v tisku 314, jak ho navrhuje kontrolní výbor Poslanecké sněmovně.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 322, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí zprávy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 150 poslanců pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že výroční finanční zprávy politických byly Poslaneckou sněmovnou schváleny podle zprávy kontrolního výboru.

 

Budeme se zabývat bodem

192.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 až 2007

Jsem rád, že zde pan kolega Koníček zůstal. K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru číslo 315 z jeho 42. schůze z 29. dubna tohoto roku. Prosím znovu pana předsedu Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, zabývali jsme se také doplněním výročních finančních zpráv a v usnesení číslo 315 doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kde I. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, jsou úplné. Následují seznamy stran za rok 2004, 2005, 2006 a 2007; II. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími jsou i po doplnění neúplné, a následují seznamy za rok 2006 a 2007 šesti politických stran.

To je má zpravodajská zpráva. Přihlásil bych se ještě do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já ale zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásil pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych vás chtěl jenom požádat, abychom toto usnesení doplnili o bod III., kde stejně jako v předcházejícím bodě pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby v souladu s § 20a odstavec 4 do 7. 6. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to obdobné usnesení. Myslím, že nikdo nechce, aby bylo rozdáno písemně, protože je srozumitelné, máme ho v předchozím usnesení kontrolního výboru. Můžeme tedy hlasovat.

Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu doplnění usnesení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 323, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto doplnění usnesení zprávy kontrolního výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 139 pro 134, proti nikdo. Usnesení bylo doplněno.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku včetně doplňku, a to v hlasování pořadové číslo 324, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí usnesení kontrolního výboru, aby ho schválila Poslanecká sněmovna. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 142 poslanců pro 140, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. I doplněk finanční zprávy byl schválen.

 

Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi a končím bod číslo 192.

 

Podle schváleného pořadu schůze se nyní budeme zabývat blokem třetích čtení v pořadí, jak jsme je schválili. Prvním takovým bodem je

135.
Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada,
Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského
na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití
/sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele pan poslanec Ladislav Skopal a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý. Obdrželi jste všichni sněmovní tisky 431/2, které obsahují návrh na zamítnutí, a pozměňovací návrh.

Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana zpravodaje, který má i přednostní právo, takže je prvním vystupujícím v rozpravě ve třetím čtení. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak jsem žádal při hlasování o programu dnešní schůze, znovu opakuji: tento návrh, který nemá s původním zněním tisku 431 vůbec nic společného a bude pravděpodobně hlasován a bude zřejmě podle všeho přijat, je velmi, ale opravdu velmi kontroverzní.

Všechny vlády, počínaje Zemanem, Špidlou, Topolánkem, před ním ještě Paroubkem, před tímto zákonem varovaly. Vy mi možná nevěříte, ale já vám mohu doložit své tvrzení např. citací usnesení Paroubkovy vlády: Vláda však zároveň doporučuje, aby předtím, než bude návrh zákona přijat, byla provedena ekonomická analýza odhadu nákladů a přínosů navrhované regulace zaměřená na to, zda a v jakém rozsahu se navržená ochrana ekonomicky závislých subjektů může promítnout do zvýšení koncových cen pro spotřebitele a zda z pohledu spotřebitelů by nedošlo k ještě většímu tržnímu selhání, než jaké se snaží předložený návrh zákona řešit. Tolik Paroubkova vláda. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP