(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže budeme hlasovat samostatně na žádost pana poslance Marka Bendy. Pro jistotu nechám schválit tento postup.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 297 - ještě ne, prohlašuji hlasování 297 za zmatečné a vyčkám ještě na poradu paní zpravodajky s navrhovatelem.

Prosím, procedurálně pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám. K proceduře, kterou navrhla paní zpravodajka, bych ještě poprosil, aby se bod A3 hlasoval zvlášť. Tedy A3 - změna § 24 odstavec 1. Celý zbytek může být, ale A3, změna § 24 odstavec 1 aby se hlasovala samostatně, protože se jedná o problematiku zastupování obchodních společností, s.r.o. zřízených advokáty, jestli mají být oni, jestli zastupovat před soudem má advokát, nebo ta společnost. Domnívám se, že tam je trošku problém. Doporučuji, aby tento bod byl hlasován zvlášť. Nedoporučuji, aby byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili já to zopakuji, jestli mohu, paní zpravodajko. Prosím, kontrolujte mě. Za prvé - legislativně technické, za druhé - B1, za třetí - B2, za čtvrté - A3 samostatně, za páté - zbytek A a za šesté - C. Pak bychom tím vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

Ještě jedna připomínka.

 

Poslanec Marek Benda: Ještě jednou se omlouvám, pane předsedající. A3 jenom změnu § 24 odstavec 1. Jen ta první věta, ten bod 3 pak pokračuje ještě daleko dál. Všechny ostatní věci ano, jedná se jenom o tuto změnu § 24 odstavec 1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili jako čtvrtý krok A3 § 24. Ano? Rozumíme si, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ano, budeme hlasovat samostatně v bodě A3 - první novelizační bod, a to problematika, která se týká zastupování obchodních společností.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O proceduře rozhodneme v hlasování pořadové číslo 298, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto postupu při hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 298, z přítomných 109 pro 104, proti nikdo. Procedura byla přijata.

 

Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu - to jsou legislativně technické. Stanovisko? (Zpravodajka: Kladné. Ministryně: Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 299. Ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 299, z přítomných 109 poslanců pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý krok.

 

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Druhým krokem by mělo být hlasování o bodu B1 - přístupu notářů do katastru, které ve skutečnosti není posílením nebo rozšiřováním pravomocí, možností, chcete-li, notářů, ale umožněním, aby katastrální úřad nemusel při nutnosti každého jednotlivého nahlížení v rámci dědického řízení zasílat notářům výpis z listu vlastnictví. Čili je to zjednodušení postupu ze strany katastrálního úřadu. Stanovisko kladné. (Ministryně: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 300. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 107 pro 56, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Budeme hlasovat o bodu B2. Je to návrh, který odjímá exekutorům právo sepisovat vykonatelné exekutorské zápisy. To znamená ruší možnost, aby exekutor sepsal exekuční zápis, který je podkladem pro přímou vykonatelnost, a tu přímou vykonatelnost také sám uskutečnil. Domnívám se, že to je systémový nonsens a že by měl z našeho právního řádu vypadnout. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Ministerstvo nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 301. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 108 pro 15, proti 32. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vypořádáme se s pozměňovacími návrhy pod bodem A. Samostatně navrhl pan předseda ústavněprávního výboru hlasovat v bodě A3 první novelizační bod. Zpravodaj souhlasí. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 302. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 107 pro 5, proti 37.

 

Pane kolego, je to přesně to, co jste navrhoval. Samostatné hlasování o bodu A3, o té první větě, jak to říkala paní zpravodajka. Chápu, že je tady velký hluk...

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, prosím vás z pozice zpravodaje, abyste hlasování prohlásil za zmatečné, ačkoliv dopadlo tak, jak zřejmě dopadnout mělo. Měli jsme se samostatně vypořádat s hlasováním o bodu A3, nikoliv o novém návrhu pana předsedy ústavněprávního výboru. Omlouvám se, že jsem i já mohla svým vyjádřením uvést Sněmovnu v omyl. Prosím, abychom opakovali toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Úloha zpravodaje ve třetím čtení je důležitá. Jestliže je to váš návrh, paní zpravodajko, prohlašuji hlasování číslo 302 za zmatečné. Budeme znovu opakovat hlasování pod bodem A3 onu první větu. Prosím ještě jednou stanoviska.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Budeme znovu hlasovat o návrhu, který ústavněprávním výborem prošel, který se ale následně ukázal jako velmi sporný. Zpravodaj nedoporučuje jej přijmout. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 303. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 108 pro nikdo, proti 79. Návrh nebyl přijat. Výsledek je stejný, ale máme čisté svědomí.

 

Můžeme pokračovat o zůstatku bodu A. Paní zpravodajko, prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Budeme hlasovat o všech ostatních bodech pod písmenem A. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vás všechny odhlásím na požadavek z pléna a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Stanovisko paní ministryně? (Ministryně: Souhlasné.) Máme jasno. Počet se už téměř ustálil.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 304. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 304, z přítomných 107 pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní šestý krok, to znamená C. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Zbývá nám vypořádat se s bodem C, návrhem pana poslance Doktora, který je zřejmě věcně správně, ale opravdu se netýká změny občanského soudního řádu ani domácího násilí. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 305, z přítomných 110 pro 6, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy? Je tomu tak?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ano, je tomu tak, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 559, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 306 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 306, přítomno 110 poslanců, pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP