(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ještě jednou počkám na kontrolu... Myslím, že zápis bude v pořádku.

 

Dobře, pokud není námitek, budeme pokračovat čtvrtým návrhem, který přednesla paní zpravodajka. To jsou komplexní pozměňovací návrhy - bod A1 až 27, tak jak byly načteny. Dvakrát jste je slyšeli. Stanovisko prosím, paní zpravodajko. (Zpravodajka nedoporučuje.) Pan ministr? (Ministr doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 280 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 125 poslanců pro 99, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A5. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 281 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 123 poslanců pro 64, proti 51. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A25. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Ministr: nedoporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 282 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 121 poslanců pro 66, proti 49. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat najednou o těchto pozměňovacích návrzích: A4, A6, A7, A9 až A16, A19, A22, A24 a A26. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Ministr doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 283 z přítomných 123 poslanců pro 67, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem C pana poslance Kafky. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.) Ptám se, jestli je zájem o kontrolu hlasování. Je, tak já počkám chviličku před osmým pozměňovacím návrhem.

S námitkou proti zápisu o výsledku hlasování se přihlásil pan poslanec Karel Šplíchal. Prosím, pane poslanče, vaše vyjádření.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, k mému překvapení tam mám pro, a hlasoval jsem proti, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Proti zápisu o výsledku hlasování se ohradil pan poslanec Karel Šplíchal.

O tom rozhodneme procedurálně v hlasování pořadové číslo 284, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 284 z přítomných 122 poslanců pro 107, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu C poslance Kafky... Pardon - sedm, to znamená pozměňovací návrhy A4, A6 atd.

 

Poslankyně Alena Páralová: Ano. Čili já to ještě zopakuji. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem A4, A6, A7, A9 až A16, A19, A22, A24 a A26. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? Pan ministr ještě jednou zopakuje stanovisko? (Souhlasné.) Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 285. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 285 z přítomných 123 poslanců pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tak jsme si zopakovali jedno hlasování. Děkuji vám a můžeme pokračovat pozměňovacím návrhem číslo osm. Prosím, paní zpravodajko, stanovisko.

 

Poslankyně Alena Páralová: Já zopakuji - je to pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Kafky. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 286 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 286 z přítomných 123 poslanců pro 6, proti 71. Návrh nebyl přijat. Děkuji, pokračujeme.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pozměňovací návrhy pana poslance Opálky pod číslem E1, E2 a E3 jsou nehlasovatelné a budeme tedy hlasovat současně o pozměňovacích návrzích pana poslance Opálky E4 a E5. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 287 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 123 poslanců pro 22, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme podle mého soudu vyčerpali všechny pozměňovací návrhy - paní zpravodajko? (Ano.) Děkuji. A budeme se tedy zabývat hlasováním o návrhu zákona jako celku. Přikročíme tedy k hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 659, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 288 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 124 poslanců pro 101, proti 11. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 145.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 128. To je jedenáctý pevně zařazený bod na dnešní jednací den. Jedná se o

128.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 560/ - třetí čtení

Děkuji paní ministryni spravedlnosti Daniele Kovářové a zpravodaji ústavněprávního výboru panu poslanci Jeronýmu Tejcovi, že zaujali místa u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 560/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale paní ministryně - nechce vystoupit, nebo chce? Dobře, nechce. Ptám se - má někdo zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení? Pan poslanec Jeroným Tejc jako zpravodaj a pan poslanec Jiří Pospíšil v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP