Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. února 2009 v 10.11 hodin

Přítomno: 197 poslanců

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, zahajuji další jednací den přerušené 48. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás.

Omluvy by měly být stejné, jako jsem přečetl, to znamená z poslanců je omluven Tomáš Kvapil, Jan Schwippel, z členů vlády je omluven Karel Schwarzenberg, Michael Kocáb a Václav Jehlička a teprve až od 15. hodiny se potom omlouvá Martin Bursík. Předpokládám, že náhradní karty jsou také stejné jako na 46. schůzi.

Dnešní jednání schůze zahájíme projednáváním pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení, to jsou body 138, 220, 127 a 135, a pak budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body - 210, to je Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu, a bod 38, to je sněmovní tisk 663. Ještě připomínám, že bychom měli před polední přestávkou volit, protože tam máme zařazené volební body 150 až 158. A ještě řeknu, že odpoledne se budeme zabývat pevně zařazenými body 148 a 140, to je tuším taky třetí čtení, body 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 45, 46, 50, 55, 212 a 214. Takže body 148 a 140 jsou opravdu ve třetím čtení a je nutné vyčlenit jiné hodiny pro projednávání těchto návrhů zákonů podle § 95a.

Paní poslankyně Orgoníková se hlásí ještě ke změně programu. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych požádala o zařazení bodu číslo 17, tisk 453. Ráda bych navrhla, aby byl zařazen na pátek 20. 2. za pevně zařazená třetí čtení, což je v tuto chvíli sedmý bod.

Nepodávala bych tento návrh, pokud by docházelo k tomu, že se řádně projednávají tisky tak, jak jsou popořadě, ale pořád jsou různá předřazení a tak dále a ten tisk je tady už zhruba půl roku a pořád není doprojednán ve druhém čtení. Takže prosím aspoň o to, abychom tento tisk zařadili na pátek 20. 2. za pevně zařazená třetí čtení, což je v tuto chvíli sedmý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je to zmírnění majetkových křivd. Dobře, takže to je návrh změny, který bychom měli hlasovat okamžitě, ještě než začneme projednávat ta třetí čtení. Jenom poprosím, aby se poslanci dostavili, abychom mohli tuto jedinou navrženou změnu programu odhlasovat, pokud ji odhlasujeme. Prosím do sálu, budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Orgoníkové.

 

Ještě to zopakuji, je to návrh paní poslankyně Orgoníkové, bod číslo 17, tisk 453, je to zmírnění majetkové křivdy. Tento bod navrhuje zařadit v pátek za pevně zařazené body. Je to bod, který tady už půl roku takto přesunujeme. Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit to na pátek pevně jako sedmý pevně zařazený bod, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 380, přihlášeno 159, pro hlasovalo 93, proti 34, takže návrh byl přijat.

 

To byla jediná úprava, kterou jsme provedli. A teď se, prosím… A ještě jedna věc, kterou musíme odhlasovat. Já jsem tady přečetl, že body 148 a 140 jako třetí čtení by se měly dělat odpoledne, ale to znamená, máme-li takto hlasovat třetí čtení odpoledne, tak musíme odhlasovat, že budeme odpoledne dělat třetí čtení.

A ještě prosím pana poslance.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu 149, což je vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Já bych také rád tento svůj návrh zdůvodnil, protože jsme trošku pozapomněli na své usnesení, že všechna přeřazení v průběhu schůze musí být zdůvodněna. Takže ho zdůvodním tím, že tento zákon je velmi potřebný především proto, aby vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohly čerpat peníze z evropských programů, a pokud bychom to nestihli na této schůzi, bylo by toto čerpání ohroženo.

Proto navrhuji toto třetí čtení zařadit v pátek jako druhý bod po mezinárodní smlouvě pana ministra Kalouska. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Druhý bod po mezinárodní smlouvě pana ministra Kalouska. Dobře, necháme to hlasovat. Bod 149 pevně zařadit na pátek jako druhý bod po mezinárodní smlouvě pana ministra Kalouska. Je to takto? (Ano.) Budeme hlasovat tento bod tak, jak byl přednesen.

 

Ještě jednou: pan poslanec Pleva navrhuje bod 149 zařadit pevně, věda a výzkum, financování, jako druhý bod po smlouvě pana ministra Kalouska.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na pevné zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 381, přihlášeno je 180, pro hlasovalo 171, proti 1. Tento návrh na pevné zařazení byl přijat.

 

A teď prosím musíme odhlasovat, že odpoledne budeme projednávat třetí čtení, protože já jsem tady řekl, že jsme pevně zařadili dva body třetího čtení, 148 a 140, ale to je proti našemu jednacímu řádu, tak to musíme změnit. Takže opakuji, hlasujeme o tom, že budeme i odpoledne projednávat třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, pokračovat ještě dvěma třetími čteními odpoledne, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 382, přihlášeno je 183, pro hlasovalo 108, proti 46, takže tento návrh byl přijat a my budeme po obědě pokračovat body 148 a 140 ve třetím čtení.

 

To je snad všechno, co jsme museli udělat, a myslím, že je třeba se pustit do třetích čtení, tak jak je máme nyní schválena v jednacím programu, to jsou, tuším, ta čtyři třetí čtení, která máme nyní před sebou. První je bod 138. Je to

 

138.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 599/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Bursíka. - Ještě pan poslanec. Prosím, pane poslanče, ještě máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, ještě než dále pokročíme v projednávání tohoto bodu, který jsme právě zahájili, abych požádal o patnáctiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, tak ještě před tím projednáváním - omlouvám se panu ministru Bursíkovi - přerušujeme na 15 minut, to znamená Sněmovna bude pokračovat v 10.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP