Stenografický zápis 48. schůze, 18. února 2009


(Schůze pokračovala v 10.11 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Petr Pleva


138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.37 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Bürgermeister
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vladimír Dlouhý
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal


220. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Novosad


127. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - třetí čtení

Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Jan Bürgermeister
Senátor Jaroslav Kubera
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec František Laudát
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek
Senátor Jaroslav Kubera


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslankyně Jana Rybínová
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Ladislav Vomáčko
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová


210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu

Poslanec Bohuslav Sobotka


150. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu - 2.kolo

Poslanec Petr Tluchoř


151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


152. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Petr Tluchoř


153. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vítězslav Jandák


154. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Petr Tluchoř


155. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Jan Kasal


156. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal


157. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Místopředseda PSP Jan Kasal


158. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušené ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.37 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


148. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


140. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bratský


148. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaromír Chalupa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Dolejš
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Kosta Dimitrov
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Petr Tluchoř


151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


154. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Petr Tluchoř


155. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP