(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami, upozornili své kolegy a kolegyně, že přišel čas, kdy se bude hlasovat a kdy jejich přítomnost ve Sněmovně je nezbytná.

Dámy a pánové, rozhodli jsme svým hlasováním, že budeme pokračovat projednáváním bodů, které byly zařazeny dnes ráno, bodem 160 počínaje atd.

 

Zahajuji projednávání bodu 160, což je

 

160.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období červenec - prosinec 2007
/sněmovní tisk 469/

 

Tento materiál uvede místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jedná se o dokument, který poskytuje přehled a informaci o cvičeních Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za uvedené období. Jedná se o cvičení, která byla realizována podle schváleného plánu usnesením vlády. Žádám vás, abyste uvedenou informaci vzali na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výboru pro obranu, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 469/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru Pavola Kubuše, aby nás informoval.

 

Poslanec Pavol Kubuš: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, paní ministryně předkládá informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na základě usnesení Poslanecké sněmovny číslo 519 ze dne 22. října 1999. Výbor pro obranu projednal tento materiál na svém zasedání a doporučil Poslanecké sněmovně vzít informaci na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že zazněl návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2007."

Nikdo dál se do podrobné rozpravy nehlásí, takže i tuto končím.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které jsem právě ocitoval.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 130. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z 96 pro 74, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 160 a přistoupíme k projednávání bodu 161, což je

 

161.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2007
/sněmovní tisk 491/

 

Prosím paní ministryni Vlastu Parkanovou, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Navážu na uvedení panem místopředsedou a dodám, že pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a zabezpečení operací IRAQI FREEDOM, ENDURING FREEDOM, ISAF, KFOR a EUFOR. Žádám o projednání a schválení předloženého materiálu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 491/1, a já prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Pavola Kubuše, aby nás o jednání výboru informoval.

 

Poslanec Pavol Kubuš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně předkládá tuto informaci na základě stejného zdroje usnesení Poslanecké sněmovny. Výbor pro obranu projednal tento materiál a doporučuje Poslanecké sněmovně k vzetí na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a otevírám všeobecnou rozpravu. Tuto rozpravu končím, protože se nikdo nehlásí.

Otevírám rozpravu podrobnou. V rozpravě podrobné mohu doporučit k přijetí usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil a sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí roku 2007."

Další přihlášky nejsou, podrobnou rozpravu končím.

 

Myslím, že můžeme, souhlasíte-li, přistoupit k hlasování o usnesení, které jsem před chviličkou přednesl.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 101 poslanců, pro 73, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 161. Bodem 162 je

 

162.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky v roce 2009
/sněmovní tisk 701/

 

A já prosím opět ministryni obrany Vlastu Parkanovou, aby se ujala slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP