(16.20 hodin)

Poslanec Jiří Polanský: Dále bod G1.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? Pardon, já se vám omlouvám. Je tady zájem zkontrolovat poslední hlasování. Takže prosím o chvíli. (Probíhá kontrola hlasování.)

Můžeme pokračovat? Ne? Hlásí se někdo? Pan poslanec Křeček. Neví, co si o tom myslet... Prosím. (Smích v sále.)

 

Poslanec Stanislav Křeček: Raději si nemyslete nic, pane předsedající. Mám dneska nějakou smůlu. Dovídám se, že na sjetině mám, že jsem hlasoval ano, přičemž jsem se zdržel hlasování. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jste. Pan poslanec Křeček zpochybnil hlasování. Budeme hlasovat o jeho námitce. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Křečka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22, přihlášeno 150, pro 127, proti 7, zdrželo se 6. Takže námitka byla přijata a my budeme ještě jednou opakovat.

 

Je tady návrh, abych vás odhlásil, takže vás odhlašuji všechny. Kdo chce hlasovat, musí se znovu přihlásit a já bych znovu požádal zpravodaje, kdyby nám řekl, o čem tedy budeme ještě jednou hlasovat.

 

Poslanec Jiří Polanský: Takže nyní bychom opětovně hlasovali o bodu G1. (Ohlas v sále.) - Zpět... Zpět... O bodu F1 plus F2. Ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže který to je, prosím vás?

 

Poslanec Jiří Polanský: O návrhu pana poslance Severy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já jsem to neslyšel. Které to je hlasování?

 

Poslanec Jiří Polanský: F1 plus F2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: F1 plus F2. Dobře. Takže F1 plus F2. Prosím o stanovisko pana ministra. (Kladné stanovisko). Zpravodaj? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno 151, pro hlasovalo 79, proti 23, zdrželo se 46, nehlasovali 3. Takže to by znamenalo, že návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy pravděpodobně pokračovat. Nebude už žádná...? Nebude. Prosím.

 

Poslanec Jiří Polanský: Takže pokračujeme hlasováním o bodu G1.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní stanovisko.) Zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24, přihlášených bylo 152, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 123. Zamítnuto. Můžeme postupovat dále. Prosím.

 

Poslanec Jiří Polanský: Nyní je na řadě bod G2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní stanovisko.) Pan zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25, přihlášeno je 152, pro hlasovalo 22, proti 120. Takže to nebylo přijato. Prosím, můžeme další.

 

Poslanec Jiří Polanský: Nyní bychom hlasovali společně o bodech G3, G4 a G5, které spolu skutkově souvisí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní stanovisko.) Zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26, přítomno 152 poslanců, pro hlasovalo 23, proti 95. Takže toto nebylo přijato.

 

Já ještě přečtu, že pan poslanec Valouch má náhradní kartu číslo 63, a můžeme pokračovat dalším hlasováním.

 

Poslanec Jiří Polanský: Dále navrhuji hlasovat G6, G7, G8, G9 a G11 dohromady.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní stanovisko.) Zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 27, přihlášených je 152, pro hlasovalo 24, proti 85. Tento návrh byl zamítnut, nepřijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Polanský: Dále bod G10.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní stanovisko.) Pane zpravodaji? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 28, přihlášeno 152, pro hlasovalo 25, proti 81. Takže toto bylo také zamítnuto. Prosím, můžeme dál.

 

Poslanec Jiří Polanský: Ano. Nyní bychom hlasovali o bodu H1.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Negativní stanovisko.) Negativní jste říkal? (Negativní stanovisko.) Ano, ano, negativní. A zpravodaj? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29, přihlášeno 152, pro hlasovalo 45, proti 67. Nebylo přijato. Prosím, dál.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP