Pořad 42. schůze

42. schůze (11. listopadu 2008)


Zahájení schůze

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení

Projednávání (11. listopadu 2008)

3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení

Projednávání (11. listopadu 2008)

4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Projednávání (11. listopadu 2008)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

Projednávání (11. listopadu 2008)

6. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (11. listopadu 2008)Přihlásit/registrovat se do ISP