Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. září 2008 v 9.02 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, členové vlády, zahajuji druhý jednací den 38. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady srdečně vítám. (Velký hluk v jednací síni, hloučky bavících se poslanců.) Požádám vás o klid a budu rád, když budeme moci jednání zahájit.

Nyní vás požádám, abyste se na svých místech přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo požádal o vydání náhradní karty. Zatím náhradní kartu č. 7 má pan poslanec Vladimír Šoltys, pan poslanec Evžen Snítilý kartu č. 32, pan poslanec Boris Šťastný kartu č. 11, pan předseda vlády a poslanec Mirek Topolánek kartu č. 2 a pan poslanec Petr Zgarba kartu č. 24.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali na dnešním jednání tito poslanci: Jiří Paroubek a Ladislav Skopal. Z členů vlády požádali o omluvu Tomáš Julínek, pracovní důvody, Karel Schwarzenberg, účast na Valném shromáždění OSN v New Yorku, a paní ministryně Džamila Stehlíková, rodinné důvody.

Pan poslanec David Šeich má náhradní kartu č. 14.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body, a to body 7, 8, 31 a 30, a před polední pauzou projednáme volební bod 33. To je zatímní rozhodnutí, které jsme učinili včera. A připomínám ještě, že odpolední jednání zahájíme body č. 27 a 28 a poté bychom pokračovali dalšími body ve schváleném pořadí. Posledním bodem dnešního jednání bude bod č. 12, tak jak jsme rozhodli při schvalování pořadu schůze.

Nyní podle zákona o jednacím řádu se vás ptám, jestli má někdo připomínky k dnešnímu pořadu schůze. Písemně přihlášen k pořadu schůze je pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, včera jsme zařadili jako první bod našeho jednání projednávání sněmovního tisku 577. Odůvodnění, proč je nutné ho projednat, jsem včera sdělil celé Sněmovně. Nyní bych požádal Sněmovnu, protože včera zasedal zahraniční výbor a tento tisk projednal, aby byl pevně zařazen nový bod, a to druhé čtení sněmovního tisku 577. Navrhuji, aby byl pevně zařazen zítra po písemných interpelacích, a to z toho důvodu, že zpravodaj tohoto tisku bohužel nebude na pátečním jednání přítomen. Požádal bych tedy Poslaneckou sněmovnu, aby schválila zařazení nového bodu, projednání tisku 577, druhé čtení, zítra po písemných interpelacích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní se hlásí pan poslanec David Rath. A oznamuji, že pan poslanec Jan Babor má náhradní kartu č. 20. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout přeřazení bodů 18 a 19, tedy tisků 503 a 504, tak aby byly zařazeny jako první pevně zařazené body dnes na dopoledne po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já si spočtu ty body. Pan poslanec Jan Hamáček má náhradní kartu č. 3.

Vy navrhujete, pane poslanče, aby to byly dnešní body č. 5 a 6, ano? (Souhlas.) Děkuji.

Dále se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji dobré ráno a hezký den. Ke stávajícímu bodu 7, což jest vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích, aby bylo úplně jasno, si dovoluji avizovat veto dvou poslaneckých klubů, klubů KSČM a sociální demokracie, k projednávání podle § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. To není k pořadu schůze, ale je to k bodu, který bude prvním bodem projednávání. Beru to na vědomí a zařídím se podle toho při řízení schůze. Pan ministr vnitra to také eviduje.

Prosím, kdo se hlásí jako další? Pokud nikdo další nemá zájem, ukončili bychom tuto rozpravu k případným změnám pořadu schůze. Ty nám přišly v zásadě dvě.

Za prvé pan poslanec Pavel Hojda, po projednání a včerejším rozhodnutí Poslanecké sněmovny, navrhuje pevně zařadit další bod naší schůze a tím by bylo druhé čtení mezinárodní smlouvy o připojení České republiky ke smlouvě o kosmické agentuře, abych to zjednodušil, a to zítra po skončení písemných interpelací, to znamená v 11 hodin. To by bylo první rozhodnutí, které bychom učinili.

Věřím, že všichni, kteří mají zájem hlasovat a jsou přihlášeni, jsou připraveni.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro pevné zařazení nového bodu, druhého čtení mezinárodní smlouvy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 150 pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy nový bod a rozhodli jsme o jeho pevném zařazení na zítřek na 11. hodinu.

 

Dalším návrhem bylo pevné zařazení tisků 503 a 504 jako pátý a šestý bod dnešního dopoledního jednání po pevně zařazených bodech 7, 8, 31 a 30.

Návrh pana poslance Davida Ratha podrobíme hlasování číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pevné zařazení těchto bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 163 pro 83, proti 70. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme sněmovní tisk 503, zrušení regulačních poplatků, a sněmovní tisk 504 zařadili jako pátý a šestý bod dnešního dopoledního jednání.

 

Ještě vidím pana kolegu Kvapila, který se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedající, zpochybňuji minulé hlasování, protože jsem mačkal tlačítko ne, a na sjetině mám ano.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP