(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Máme při novém hlasovacím zařízení první zpochybnění. Já to nebudu jinak zkoumat, včera jsme opravovali zařízení.

 

Nejrychlejší rozhodnutí bude, když o námitce pana kolegy Kvapila rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 39, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39, pro námitku pana poslance Kvapila ze 165 přítomných 101 pro, proti 23. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o zařazení bodů 18 a 19 jako pátém a šestém bodu dnešního programu schůze, a to v hlasování pořadové číslo 40, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 168 pro 83, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Námitka pana kolegy Kvapila byla vyslyšena. Podíváme se tedy ještě, jestli zápis o výsledku hlasování odpovídá vůli jednotlivých poslanců. Kontroloři poslaneckých klubů se dostavili. Pan poslanec Karel Černý se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zpochybnil hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině je, že jsem se zdržel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, opět rozhodneme bez rozpravy v hlasování číslo 41. Ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana poslance Karla Černého. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 173 pro 133, proti 5, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu pana kolegy Davida Ratha o pevném zařazení tisku 503 a 504 na dnešní jednání jako pátý a šestý bod. Prosím, aby se všichni kolegové, kteří mají zájem o tomto rozhodnout, posadili na svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami.

Zahájím hlasování číslo 42. Ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 174 pro 86, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Pokud kluby nic nenamítají, nevidím ani zájem o kontrolu hlasování, můžeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Ten se na dnešní den nezměnil, tedy v tom případě budeme pokračovat podle schváleného pořadu.

 

Prvním bodem našeho dopoledního jednání je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 592/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vláda navrhla postup podle § 90 odst. 2, poslanecké kluby tento postup na schůzi Sněmovny dnes odmítly.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl pan ministr vnitra Ivan Langer, a děkuji panu kolegovi Václavu Šlajsovi že se už dostavil ke stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je značný hluk.)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se na úvod předkládaného materiálu pokusil vypořádat s některými mýty, které zazněly v jeho souvislosti v některých médiích z úst některých -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Nejde o procedurální hlasování, projednáváme návrh zákona, a prosím tedy ty, kteří mají zájem projednávat něco jiného, aby odešli z jednacího sálu a vyjednávali si to mimo jednací sál. Nechte pana ministra vnitra v klidu hovořit.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Děkuji, pane místopředsedo, za vaši výpomoc. Ukazuje se, že jsem skutečně příliš mírný a vlídný ministr vnitra. Ale to se může změnit.

Dovolte mi tedy, abych se na úvod předloženého materiálu vypořádal s některými mýty, které kolem něj kolují.

Za prvé, předkládaná norma není v oblasti týkající se úpravy městských a obecních policií novou úpravou. Jasně jsme při projednávání této materie v Poslanecké sněmovně a následně i ve výboru deklarovali za Ministerstvo vnitra společně s poslanci podvýboru pro městské a obecní policie jednoznačnou připravenost poté, co byla přijata nová komplexní úprava postavení Policie České republiky, také zahájit práce na revizi a novele zákona o obecních a městských policiích. Tento závazek, tento příslib platí a jsem přesvědčen, že si tuto diskusi zasloužíme a že nová právní úprava by byla vhodná. Nicméně jsem bytostně přesvědčen, stejně tak, jak tomu bylo u reformy policie a přípravy nového zákona o Policii České republiky, že jakékoli změny týkající se této problematiky by měly procházet standardním způsobem. Tedy za prvé analýza současného stavu, za druhé definice a konkretizace problémových částí, za třetí návrh řešení takto identifikovaných problémů a za čtvrté jejich řešení parlamentní cestou, tedy legislativním způsobem. Myslím, že tato metoda práce je jediná možná, aby Poslanecká sněmovna a její jednotliví členové posléze nečelili kritice z důvodu nekoncepčnosti, nepromyšlenosti jakýchkoli zásahů, které se dotýkají fungování obecních a městských policií.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP