(20.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti 44. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Přikročíme k dalšímu hlasování, část 20. zákona o právu shromažďovacím. Jedná se o jeden pozměňovací návrh poslance Bublana M3.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, M3 - stanovisko. (Ministr i zpravodaj souhlasí.) Stanoviska souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti 1. Návrh byl schválen.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní bychom hlasovali o části 23. trestního řádu. Nejdříve bych chtěl říci, že v pozměňovacích návrzích se objevil návrh N1 poslance Šlajse, který v rozpravě nezazněl. Byl to omyl, čili je nehlasovatelný.

Hlasovali bychom o návrhu N2 poslance Šlajse. Je to legislativně technická úprava.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře - N2. (Ministr: Nesouhlas. Zpravodaj: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 76. Návrh nebyl schválen.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní budeme hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích poslankyně Jacques - P2, P3.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 74. Návrh nebyl schválen.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále budeme hlasovat o návrhu poslance Bublana M4.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, M4.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omlouvám se, tady bude asi kontrola hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, tak chvíli počkáme. (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan ministr?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jen pro pořádek. Tento pozměňovací návrh říká, že trestné činy příslušníků Bezpečnostní informační služby bude i nadále vyšetřovat státní zástupce.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zpochybňuje někdo hlasování? Paní ministryně Parkanová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Prosím o klid ve sněmovně.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Pane předsedo, já jsem hlasovala pro návrh, na sjetině se objevil jiný výsledek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 8. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrzích P2 a P3. Stanoviska?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vzhledem k tomu věcnému obsahu, tak opravdu doporučuji tento pozměňovací návrh. (Zpravodaj: Neutrální.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Mezitím jsem vás odhlásil, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Slyšeli jste stanoviska.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 65. Návrh nebyl přijat, ale počkám na kontrolu hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

O slovo se přihlásil pan poslanec Úlehla.

Pan poslanec Dolejš má náhradní kartu číslo 7.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Pane předsedo, dámy a pánové, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám křížek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 7. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu P2 a P3. Stanovisko, pane ministře, ještě jednou. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Další hlasování je o návrhu poslance Bublana M4.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, M4 - stanovisko. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále hlasujeme o návrhu poslance Polanského C.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanovisko? (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 157, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP