(20.50 hodin)

Poslanec Václav Šlajs: Dále budeme hlasovat o návrhu poslance Bendy D3. Upozorňuji, projde-li tento návrh, bude třeba jeho legislativně technická oprava - upravit bod 12 a zrušit a přečíslovat bod 15. Čili pokud toto projde, provede se tato legislativně technická úprava.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Nesouhlas.)

 

Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pozměňovací návrh k zákonu o zpravodajských službách poslance Klase O3. Neutrální. (Ministr: souhlas.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 45. Návrh byl schválen.

 

Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále pozměňovací návrh poslance Klase O4, je to k zákonu o Bezpečnostní informační službě.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanovisko, pane ministře? (Souhlas. Zpravodaj: Neutrální.)

 

Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Další návrh je o Vojenském zpravodajství -

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Můžu poprosit o kontrolu hlasování o O4?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, chvíli počkáme. (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan poslanec Reisiegel.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Vážené dámy a pánové, zpochybňuji hlasování, hlasoval jsem pro, což bohužel na sjetině není. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 114, proti 6. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu O4. Stanovisko, pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ano, doporučuji, neboť je dohoda, že tuto věc budou řešit poslanci v rámci zákona o zpravodajských službách a kontrole zpravodajských služeb.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 46. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, pokračujte. Je to O5.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále pozměňovací návrh O5 - zákon o Vojenském zpravodajství. Je to návrh poslance Klase.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ano, věcně totožný, takže souhlas. (Zpravodaj: Neutrální.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 44. Návrh byl schválen.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále je to návrh výboru pro bezpečnost A27 - zákon o hornické činnosti. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále budeme hlasovat o návrhu výboru pro bezpečnost A28 - trestní zákon. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 160, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: A nyní podle mých análů by se mělo hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu. Je to návrh poslance Kladívka K6.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanovisko, pane ministře? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas.) Stanoviska souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 160, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

I podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích. Má někdo jiný názor? Není tomu tak… Ale je tomu tak! Pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Já prosím vás pěkně jenom pro stenozáznam, přes brilantní výkon pana zpravodaje - uvedl, že schválením O2 se stal nehlasovatelný celý H. Není to přesně tak, stal se nehlasovatelným pozměňovací návrh H1, nicméně pozměňovací návrh H2 se stal nehlasovatelný předchozím přijetím A14. Hlasovalo se o všem, ale pro stenozáznam, aby nedošlo k omylu, nehlasovatelnost H2 byla způsobena přijetím A14.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ale pane poslanče, já si myslím, že to nemění nic na té konstataci, že jsme hlasovali o všech návrzích. Je tomu tak? Je tomu tak.

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu, nebo chcete přestávku? (Silné hlasy: Ne! Strana zelených: Ano.) Táži se, jestli je požadavek na přestávku před závěrečným hlasováním. (Ano.) V jaké délce, poprosím. (Posl. Jacques: 15 minut.) 15 minut. (Protesty poslanců ČSSD, že poslankyně Jacques není předsedkyní klubu.) Sejdeme se ve 21.15 hodin. O přestávku požádal klub Strany zelených. (Námitky poslanců ČSSD.) Já bych poprosil pány poslance, aby na mě nepokřikovali, a pokud mají nějaký problém, aby to sdělili na mikrofon nebo mně tady u empiru.

 

(Jednání přerušeno ve 21.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP