(9.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o návrzích, které zazněly.

Pokud jde o návrh ministra Bursíka a jeho zařazení bodu 433, tak podle jednacího řádu, pokud zařazení nového bodu je vetováno dvěma poslaneckými kluby, tak nemůže být hlasován a zařazen do programu schůze. Jedná se o klub sociální demokracie a klub KSČM.

Můžeme tedy hlasovat. První, co budeme hlasovat, je návrh pana ministra Ivana Langera. Byl to návrh, který se týkal tisku 439 a 440. Pan ministr Langer navrhoval jejich pevné zařazení do druhých čtení, druhý a třetí bod v pátek ráno.

 

Budeme hlasovat k tiskům 439 a 440, druhá čtení, druhý a třetí bod v pátek ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto je zařadit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44. Přítomno je 191, pro hlasovalo 97, proti 63.

 

Proběhne kontrola. - Pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu č. 36.

Prosím, počkejte chvíli, ať víme, jaký je výsledek kontroly. Můžeme pokračovat? Ano.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Ježka, který se týká tisku 471, to je účetnictví. Návrh byl, abychom tento tisk ve druhém čtení zařadili na konec druhých čtení a na konec třetích čtení. To je návrh pana poslance Ježka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45. Přítomno 193, pro hlasovalo 128, proti 9, takže tento návrh byl přijat.

 

Pak tady byl návrh pana poslance Davida Ratha. Ten navrhoval tisk 461 zařadit pevně na dnes dopoledne jako pátý bod za pevně zařazené body. Pokud by se neprojednal, tak jako šestý bod za pevně zařazené body odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 46. Přítomno 192, pro hlasovalo 96, proti 88.

 

Počkejme chvíli na kontrolu. Opět. - Jak to vypadá?

 

Poslanec Karel Šplíchal: Včera jsem se s tím potýkal, musím to zopakovat, že zpochybňuji hlasování. Prosím někoho z techniků, aby se na to podíval.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je zde návrh vás všechny odhlásit. Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Pan poslanec Šplíchal si stěžoval na své hlasovací zařízení. Vznesl námitku, že nemohl hlasovat. Takže budeme hlasovat o tom, jestli té námitce vyhovíme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyhovět námitce pana poslance Šplíchala, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 47. Přítomno je 189, pro 160, proti 4. Námitka pana poslance Šplíchala byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování.

 

Bylo to hlasování o návrhu pana poslance Davida Ratha. Tedy ještě jednou to hlasování, ve kterém poslanec David Rath navrhoval tisk 461 zařadit pevně jako pátý bod dopoledne, nebo - pokud by to nebylo projednáno - jako šestý bod odpoledne. Tento návrh budeme hlasovat ještě jednou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 48. Přítomno 191, pro hlasovalo 99, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Zdá se, že se bude kontrolovat. - Pan poslanec Šťastný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP