Stenografický zápis 32. schůze, 4. června 2008


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání zahájeno v 9.33 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Josef Ježek
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.13 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Rath
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Soušek


21. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení

Poslanec Libor Ježek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Richard Dolejš
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Josef Řihák
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček


37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení

Poslanec David Rath
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Severa
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Severa
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


4. Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jozef Kochan


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Miroslav Krajíček


89. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2008 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 434/

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání pokračovalo v 17.06 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Robert Dušek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 19.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP