(12.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do této rozpravy nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Prosím zpravodaje zemědělského výboru Pavla Kováčika, aby nastínil svůj pohled na způsob hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké popolední.

Návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích v této novele je poměrně velmi jednoduchá věc. Navrhuji následující proceduru, máte ji ve sněmovním tisku 283/2.

Nejprve bychom hlasovali en bloc o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení zemědělského výboru, to jsou návrhy pod písmeny A1 až A17. Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích přednesených ve druhém čtení, které se konalo 30. ledna tohoto roku, kde přednesl poslanec Pavel Bohatec pozměňovací návrhy B1 a B2. Pak bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, čili návrzích, které jsou předloženy pod písmeny C1 až C10, a potom o návrhu zákona jako celku. Tím budeme s návrhem zákona vypořádáni.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za návrh panu poslanci Kováčikovi. Jsou proti proceduře, kterou naznačil, nějaké námitky?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nevím, jestli jsem nebyl špatně pochopen. Tady pan ministr na mě gestikuluje. Samozřejmě navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A dohromady, B dohromady a C dohromady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, protože přece jen přeskakujeme z písmene do písmene, dám pro jistotu hlasovat o návrhu procedury, jak ji nastínil pan poslanec Pavel Kováčik.

Kdo souhlasí s tímto návrhem procedury, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 281 skončilo, hlasovalo 179 poslanců, pro 166, nikdo proti.

 

Pan poslanec Kováčik předloží k hlasování první blok návrhů.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, dejte, prosím, nyní hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených pod písmenem A. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 282. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní, pane předsedající, vás prosím, abyste nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích Pavla Bohatce. Jsou obsaženy pod písmenem B. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 283. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 167, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní, pane předsedající - samozřejmě za výrazného souhlasu zpravodaje - prosím o hlasování o pozměňovacích návrzích, resp. legislativně technických úpravách obsažených pod písmenem C. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 284. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 179 poslanců pro 169, proti nikdo. I tento blok návrhů byl přijat.

 

Můžeme přistoupit, nemýlím-li se, k závěrečnému usnesení, které přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 283, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 285. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 169, nikdo proti.

 

Mohu konstatovat, že jsme přijali toto usnesení, a ukončit třetí čtení této vládní předlohy s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, myslím, že mohu vyhlásit polední přestávku do 14.30 hodin. Pokud se nemýlím a pokud s tím vedoucí odpolední schůze bude souhlasit, měli bychom postupovat ve smyslu schváleného pořadu, tedy bodem 15. (Předsedající se radí.) Je správná moje domněnka, že je z odpoledního jednání vyřazen stavební zákon? Je. Takže bod 94 nemůžeme projednávat, ten byl pevně zařazen. Pak bychom měli normálně pokračovat v bodech, jak je jejich pořadí, to znamená 15, 38, 39, 45, 128 atd., pokud nebudou volby, což se domnívám, že nebudou.

Dámy a pánové, děkuji vám za velmi konstruktivní jednání dnes dopoledne. Přeji vám dobrý oběd a na shledanou ve 14.30 hodin. Organizační výbor se sejde ve 13.05 hodin v místnosti 106.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP